Formularele pentru declararea impozitelor şi taxelor prin autoimpunere şi reţinere se modifică

146

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj informează contribuabilii că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Ca urmare a prevederilor Codului Fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, a apărut necesitatea actualizării modelului şi conţinutului formularelor utilizate în prezent pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cât şi a instrucţiunilor de completare a acestora. Potrivit reprezentanţilor DGFP Gorj, modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte în ceea ce priveşte impozitul pe profit. Prin posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial; modalitatea de stabilire a plăţilor anticipate, efectuate trimestrial, în cazul contribuabililor care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial sau care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară; de asemenea modalitatea de stabilire şi declarare a impozitului pe profit şi a plăţilor anticipate, precum şi modalitatea de recuperare a pierderii, în cazul persoanelor juridice supuse unor operaţiuni de reorganizare la nivel naţional sau implicaţi în operaţiuni transfrontaliere (divizări, fuziuni, transferuri de active etc.); modalitatea de definitivare a impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică.

Proiectul presupune mai multe modificări
În proiectul de ordin se propun următoarele: modificarea instrucţiunilor formularului 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” privind modul de declarare şi stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012, în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; modificarea conţinutului formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” prin introducerea unor rânduri suplimentare, pentru evidenţierea unor indicatori specifici cuprinşi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, în cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi pentru evidenţierea pierderii transferate în cazul operaţiunilor de reorganizare; * modificarea formularului 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, prin includerea unei secţiuni C “Date privind definitivarea impozitului pe profit” care va cuprinde informaţii privind definitivarea impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică. Se va introduce metoda de declarare on-line, pentru formularul 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor” totodată se va modifica şi denumirea unor obligaţii din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat şi din formularul 120 „Decont de accize”.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here