Fonduri substanţiale şi la îndemână pentru infrastructura agricolă şi silvică din Gorj

558

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat, pe site-ul propriu, Ghidul Solicitantului pentru investiţiile legate de modernizarea, dezvoltarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice sub Măsura 4.3. Ghidul vine astfel şi în ajutorul obştilor din Gorj care sunt interesate de realizarea unei infrastructuri agricole de acces pe Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul European Agricol şi de Dezvoltare Rurală, dar şi primăriilor interesate de realizarea infrastructurii agricole. Infrastructura pe irigaţii are, de asemenea, alocate sume importante, acestea putând fi accesate până la finalul lunii. Profesorul Constantin Fuiorea, directorul COMDRAG Târgu-Jiu, specializat în consultanţă pentru astfel de proiecte, susţine că banii europeni pe măsura de mai sus pot fi accesaţi cu uşurinţă de cei interesaţi, acesta indicându-le obştilor din judeţ, dar şi autorităţilor locale să acceseze, cu încredere, astfel de proiecte.

Reprezentantii MADR au publicat, în vară, ghidul solicitantului pentru sub-măsura 4.3 “Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” aferentă noului PNDR 2014-2020. Prin această sub-măsură se acordă fonduri europene nerambursabile pentru: infrastructura de irigaţii, infrastructura de acces agricolă şi pentru infrastructura de acces silvică.
Până la finalul lunii octombrie cei interesaţi de infrastructura de irigaţii pot accesa fondurile în valoare de 215 milioane euro, sprijinul acordat prin această sub-măsură pentru investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii având astfel un efect pozitiv prin promovarea tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură şi scăderea costurilor determinate de consumul apei. Prin proiectele depuse vor fi finantaţe investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, în cea a clădirilor aferente staţiilor de pompare şi/sau racordarea la utilităţi, inclusiv construcţia/modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat.

Investiţiile în infrastructura agricolă, la îndemâna primăriilor din Gorj
Prin proiectele depuse pe această măsură până la finalul lunii viitoare pot fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole). Beneficiari eligibili sunt unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare. Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole). Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obtinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
Bugetul total alocat sesiunii este de 68.000.000 euro.

Infrastructura forestieră, fonduri de 50 de milioane euro
Sprijinul acordat prin investiţiile în infrastructura de acces forestieră va avea un efect pozitiv prin îmbunătăţirea condiţiilor pentru executarea lucrărilor silvoculturale, prevenirea şi stingerea incendiilor şi pentru exploatarea pădurilor în condiţii ecologice şi de rentabilitate.
Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în modernizarea şi înfiinţarea de drumuri pentru accesibilizarea pădurilor.
Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere.
Prof. dr. inginer Constantin Fuiorea susţine acum că proiectele de mai sus pot fi realizate cu uşurinţă de cei interesaţi în accesarea de fonduri europene acesta fiind interesat să-i ajute cu consultanţă pe cei care nu ştiu să realizeze un astfel de proiect.
A.Stoica

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here