Fonduri norvegiene pentru educația copiilor și tinerilor în situații de risc

816

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat săptămâna trecută apelul de propuneri de proiecte “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.

Apelul vizează creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor din România și va finanța proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia. Proiectele finanțate vor fi implementate la nivel regional sau național și se vor adresa copiilor și tinerilor în situații de risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii și celor cu cerințe educaționale speciale (CES). Solicitanții eligibili sunt entitățile publice și organizațiile neguvernamentale (ONG). Proiectele vor include măsuri de sprijin pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii, precum activități de identificare și monitorizare a copiilor și tinerilor în situații de risc, sprijin educațional pentru stimularea participării sau reintegrării școlare (mediere școlară, consiliere și orientare vocațională, activități de alfabetizare, “școală după școală”, “a doua șansă” ș.a.), servicii sociale, sprijin material ș.a. De asemenea, în vederea implementării de măsuri de sprijin pentru copiii și tinerii cu CES și/sau dizabilități, sunt susținute activități de facilitare a identificării și remedierii dificultăților de învățare și psihocomportamentale, de îngrijire, asistență și abilitare/reabilitare, servicii educaționale, educativ-complementare, sociale și de socializare, desfășurate în forme de învățământ de masă, în contexte atipice (la domiciliu, în spitale etc.) sau în forme de învățământ special ori în relație cu acestea. Alte activități vor viza dezvoltarea resurselor umane din unitățile de învățământ și din sfera serviciilor sociale pe teme legate de educația incluzivă, îmbunătățirea infrastructurii educaționale și sociale, campanii de informare ș.a. Proiectele finanțate în cadrul acestui apel vor aduce un impact semnificativ în viața utilizatorilor de servicii, urmând ca și cel puțin 4.400 de copii sau tineri aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și 440 de copii sau tineri cu CES să primească servicii de suport, 1.800 de copii sau tineri să își îmbunătățească participarea școlară, 1.600 de părinți să primească servicii de sprijin, iar 1.260 de cadre didactice să fie instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri în situații de risc de abandon școlar sau cu cei cu CES. În total, suma alocată apelului este de 8.581.978 de euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) și din cofinanțare publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 de euro, iar cea maximă este de 1.500.000 de euro. Termenul limită de depunere a proiectelor este 4 aprilie 2019. Întreaga documentație aferentă apelului este disponibilă pe www.frds.ro.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here