Final de primă etapă a Concursului local de Proiecte 2018

470

Săptămâna trecută, la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) Gorj, s-a desfăşurat prima etapă a Concursului local de Proiecte 2018, ocazie cu care O.NG.T.-urile au avut posibilitatea să depună dosarele pentru a putea să se înscrie în concurs.

Concursurile sunt proiecte iniţiate, elaborate, organizate de MTS/DJST/DSTMB şi implementate de asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 şi fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi ale prezentei metodologii. Temele şi priorităţile pentru concursuri vizează obiective specifice şi direcţii de acţiune prevăzute în Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 şi în Programul de Guvernare 2018-2020 şi se stabilesc anual de către Ministerul Tineretului şi Sportului. Acestea sunt precizate în anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României şi pe site-ul MTS, respectiv DJST/ DSTMB. Concursul naţional/local de proiecte se încadrează în Programul de susţinere a acţiunilor de tineret – P2, iar Concursul naţional de proiecte studenţeşti se încadrează în Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi-P4. Proiectele de tineret/studenţeşti eligibile pot avea activităţi de tipul: cursuri/stagii; concursuri; festivaluri; cinemateci/videoteci; campanii; caravane; expoziţii; târguri; activităţi culturale; cluburi de tineret; seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, conferinţe, evenimente, întâlniri de lucru, ateliere de lucru, marcarea unor evenimente; centre de resurse; bănci şi baze de date, biblioteci electronice; pagini web şi platforme online; pagini web şi platforme educaţionale web şi mobile. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este de 31.986,6 lei. Și la nivelul județului Gorj, competiția va continua cu următoarele etape și termene: depunerea completărilor 8 -14 mai 2018; verificarea completărilor depuse 15-16 mai 2018; afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformităţii administrative 16 mai 2018; etapa de verificare a eligibilităţii 17-18 mai 2018; afişarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilităţii 18 mai 2018; depunerea contestaţiilor pentru etapele de verificare a conformităţii administrative şi de verificare a eligibilităţii 21-22 mai 2018; analiza contestaţiilor depuse pentru etapele de verificare a conformităţii administrative şi de verificare a eligibilităţii 23-25 mai 2018; afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse pentru etapele de verificare a conformităţii administrative şi de verificare a eligibilităţii 29 mai 2018; etapa de evaluare tehnică şi financiară 30 mai-5 iunie 2018; afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică şi financiară 5 iunie 2018; depunerea contestaţiilor pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară 6-7 iunie 2018; analiza contestaţiilor pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară 8-12 iunie 2018; afişarea rezultatelor la contestaţiile etapei de evaluare tehnică şi financiară şi a rezultatelor finale 13 iunie 2018; perioada de desfăşurare a proiectelor de tineret 1 iulie-5 noiembrie2018. Contestaţiile la concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro. Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST GORJ sau de la adresa de e-mail djst.gorj@mts.ro.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here