Fermierii gorjeni, dezinteresaţi de ajutorul de minimis pentru agricultura ecologică

561

Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că, până vineri, 7 noiembrie inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.

Actul normativ care reglementează ajutorul specific compensatoriu este HG nr. 864/2014, pentru exploataţiile vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, respectiv beneficiarii prevăzuţi la alin. 1, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în anul de cerere 2013 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricol, şi care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploataţiile cuprinse între: 0,30 ha – 5 ha, inclusiv; 5,1 ha – 20 ha, inclusiv.
“În această categorie intră fermierii care au avut cereri eligibile în anul 2013. Sunt cinci fermieri din judeţ care pot cere acest ajutor specific pentru exploataţiile vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică. Noi îi vom contacta, îi vom înştiinţa telefonic dacă vor să acceseze ajutorul. Aceştia sunt din zonele Peştişani-Tismana. Deocamdată la noi nu a ajuns nicio cerere din judeţ, dar sperăm să avem beneficiari până la împlinirea termenului de 7 noiembrie”, a declarat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj.

Ajutor de la 845 lei/exploataţie
În vederea obţinerii ajutorului de minimis, beneficiarii pot depune cererea la APIA Gorj, însoţită de următoarele documente: copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului; copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului; copii de pe fişele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare, pentru producătorii agricoli persoane fizice. Aceste documente trebuie să aibă ataşată şi o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele: nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare; beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv.
Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri este de 1.180 lei/exploataţie pentru exploataţiile cuprinse între 0,30 ha – 5 ha, inclusiv, şi de 845 lei/exploataţie pentru exploataţiile cuprinse între 5,1 ha – 20 ha, inclusiv. sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor începând cu data de 2 decembrie 2014

Prima de asigurare, nesolicitată
31 octombrie a.c. a fost termen pentru depunerea de către fermierii gorjeni a cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare pentru culturile înfiinţate în primăvara anului 2014, plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi, de hamei şi de vii, cu excepţia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile OMADR nr. 756/2008, şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora. “Din păcate, nu a fost depusă nicio cerere în acest sens. Cred că fermierii şi-au cam pierdut încrederea deoarece nu au avut parte de despăgubiri din partea societăţilor de asigurare-reasigurare. Noi, din bugetul de stat, nu mai plătim decât 50% din cuantumul poliţei de asigurare. Avem speranţe că din anul 2015 există toate premizele să se constituie conturi de fonduri mutuale, iar sumele existente în acestea să vină atât de la Uniunea Europeană, de la bugetul de stat, dar şi din partea fermierilor. Astfel, orice pagubă pricinuită de fenomenele meteorologice nefavorabile va fi despăgubită din fondurile mutuale”, a precizat şeful APIA Gorj, Constantin Negrea.
În prezent, Conform H.G. nr. 756/2010 ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor şi reprezintă o cotă procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producătorii agricoli, după cum urmează: 70% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale; 50% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here