Fermierii gorjeni, aşteptaţi cu cererile la APIA pe Măsura 14

541

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, prin Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1040 din 10.05.2018 au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru Măsura 14 – “Bunăstarea Animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor. Totodată, prin Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1041 din 10.05.2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Măsura 14 – “Bunăstarea Animalelor” – pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, iar prin Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1042 din 10.05.2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Măsura 14 – “Bunăstarea Animalelor” – pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor. Este de precizat faptul că cererile de plată aferente pachetelor a) şi b) ale Măsurii 14 –”Bunăstarea Animalelor” se vor mai putea depune la Centrul Judeţean APIA Gorj ori la cele locale, doar astăzi. Beneficiarii plăţilor sunt exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, încadrate în categoria fermierilor activi (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013) care îşi asumă voluntar angajamente anuale în favoarea bunăstării animalelor. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiari. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea vită mare (UVM). Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 1 an a unor angajamente voluntare în favoarea bunăstării animalelor. Toate documentele amintite mai sus se pot consultata pe site-ul APIA (www.apia.org.ro), la secţiunea Măsuri de Sprijin şi IACS, sub-secţiunea Măsuri delegate din PNDR.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here