Fermierii din judeţ, verificaţi de echipele APIA

534

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat de la mijlocul lunii trecute campania 2016 de control la faţa locului în vederea verificării respectării condiţiilor şi cerinţelor de accesare a schemelor de plată în sector animalier.

În eşantionul de control au fost selectaţi prin metoda analizei de risc şi în mod aleatoriu, un număr de 20 fermieri din Gorj, din care 19 fermieri vor fi controlaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiilor şi cerinţelor pe schemele de plăti ANT 9 şi SCZ si un singur fermier pe schema de plată ANT 9. Toţi fermierii cu ANT 8, vor fi verificaţi sub aspect administrativ, deoarece controlul la faţa locului este efectuat de personalul sanitar veterinar cu ocazia derulării activităţii sanitar veterinare din Programul Naţional de prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale şi cu transmitere la om. Termenul limită de efectuare a controlului/supracontrolului pentru schemele de plată este următorul: cod schemă ANTO/ANTC – 90 de zile de la data limită a depunerii cererii; cod schemă SCZ O/C – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii; cod schemă SCZ B,– 6 luni de la data limită a depunerii cererii.
“În cazul refuzului titularului / reprezentantului / delegatului cererii de plată de a permite accesul reprezentanţilor APIA pentru controlul la faţa locului, se va întocmi raportul de control la faţa locului care va fi semnat / datat, dacă este posibil, de către titular / reprezentat / delegat sau martori şi va purta sintagma «Refuz controlul». Un exemplar al raportului, cu specificaţia că cererea de plată pentru ajutorul specific devine neeligibilă, va fi transmis prin poştă solicitantului cu confirmare de primire; Dacă accesul reprezentanţilor APIA pentru controlul la faţa locului va fi restricţionat, se întrerupe controlul, cererea devine neeligibilă, iar solicitantul va fi înştiinţat prin poştă, cu confirmare de primire. Totodată, dacă solicitantul ajutorului specific refuză semnarea documentelor întocmite după terminarea controlului la faţa locului, acestea vor fi semnate de către martori dacă este posibil. Pe raportul de control va fi trecută sintagma «Refuz semnarea Raportului de control». O copie a raportului va fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire. Confirmarea de primire a scrisorii recomandate reprezintă anexă la Raportul de control la faţa locului. De asemenea, dacă solicitantul ajutorului specific nu este de acord cu rezultatul controlului, are posibilitatea să semneze dacă este de acord / nu este de acord cu rezultatul controlului, iar la rubrica observaţii să precizeze motivul pentru care nu este de acord. Controlorii vor informa beneficiarul că în cazul în care nu este de acord cu rezultatul controlului, pentru a da curs contestaţiei, aceasta trebuie formulată, argumentată în scris şi depusă la CJ APIA în termen de 48 de ore de la comunicarea raportului de control”, se arată într-o informare transmisă de conducerea APIA Gorj.
Fermierii gorjeni trebuie să ştie că nerespectarea condiţiilor şi cerinţelor prevăzute pentru fiecare schemă de sprijin financiar, constatată cu ocazia controlului la faţa locului, se soldează cu penalităţi care pot reprezenta reducerea cuantumului plăţilor sau excluderi de la plată.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here