Fermierii afectaţi de secetă, aşteptaţi de astăzi la APIA Gorj

560

Conducerea Centrului judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) face un apel la toţi fermierii cărora le-au fost întocmite procese verbale de constatare a pagubelor provocate de secetă şi care sunt înregistraţi cu cerere unică de plată pe anul curent, să se prezinte începând de astăzi la sediul APIA cu documentele necesare în vederea solicitării ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

La nivelul judeţului nostru, din monitorizarea și evaluarea situațiilor centralizatoare comunicate de către Instituția Prefectului Gorj și Direcția Judeţeană pentru Agricultură Gorj la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a rezultat că sunt afectați un număr de 4.664 de fermieri, pe o suprafață totală 5.830,47 hectare, din care: 5.060,27 ha porumb, 161,91 ha floarea soarelui, 41,29 ha soia, 195,45 lucernă, 53,55 fâneţe, 275,55 ha păşune, 7,62 ha legume, 1.27 ha cartof şi 33,56 plante de nutreţ.

Termen limită – 30 noiembrie
“În cursul zilei de luni am susţinut o videoconferinţă privind instruirea personalului care se va ocupa de gestionarea acestor cereri venite de la agricultorii afectaţi de secetă. Azi (n.r. ieri) am emis o notă cu funcţionarii publici care primesc, verifică cererile şi apoi le introduc în aplicaţia informatică. Practic, de acum încolo aşteptăm fermierii să vină cu actele necesare, precum şi cu cererea-tip. În acest sens, am transmis tuturor celor 40 de primării care au întocmit procese de constatare a pagubelor pentru agricultorii din propriile localităţi, un anunţ pe care să-l afişeze public cu informaţiile legislative privind ajutorul de stat acordat, criteriile de eligibilitate şi actele necesare pentru solicitarea despăgubirilor aferente. De asemenea, le-am transmis şi o cerere tip pe care trebuie să le-o transmită agricultorilor ale căror suprafeţe de teren afectate de secetă au fost evaluate. Este bine de ştiut că termenul de depunere al solicitărilor este unul scurt, respectiv 30 noiembrie. Practic, odată ce vom primi cererile, vom face o verificare pentru a vedea dacă cei în cauză figurează şi la noi cu cereri unice pe suprafaţă, pentru a se face o corelare între cele două măsuri de sprijin”, a declarat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj.

Acte necesare solicitării plăţilor compensatorii
Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de către fermierii gorjeni afectaţi de secetă sunt: să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%; să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.
Nu sunt eligibili schemei beneficiarii care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.
Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la APIA Gorj, alături de următoarele documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat; copie a atestatului de producător, după caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal; copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor; document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice; document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here