Farmaciile veterinare ce nu sunt deținute de medici veterinari vor fi închise!

1712

Farmaciile veterinare din Gorj și întreaga țară care nu sunt deținute de medici veterinari își vor pune lacătele pe ușă!

Un proiect de lege care interzice funcționarea acestora a fost adoptat definitiv de plenul Camerei Deputaților. Actul normativ a fost trimis spre promulgare președintelui Klaus Iohannis. Legea a fost votată de majoritatea deputaților, cu excepția a 21 de voturi ce au fost împotrivă.Potrivit legestart.ro, proiectul legislativ le dă medicilor veterinari atribuții exclusive în vânzarea medicamentelor de uz animal, iar în privința tratamentului aplicat animalelor, interzice tehnicienilor și asistenților veterinari să trateze animale altfel decât în prezența medicului: ,,Art.41.- (1) Administrarea produselor medicinale se face doar de către medicul veterinar cu drept de liberă practică sau de către personalul de specialitate cu studii medii angajat în cadrul unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenta medicală-veterinară, respectiv asistent veterinar şi/sau tehnician veterinar, după prescrierea şi sub supravegherea sau responsabilitatea medicului veterinar cu drept de liberă practică, după caz. (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(l) proprietarii animalelor pot administra doar acele produse medicinale prescrise de către un medic veterinar de liberă practică, care se pot administra pe cale orală, prin inhalaţii şi instilaţii sau se aplică local, în cazul în care acestea nu trebuie să fie administrate exclusiv de către medicul veterinar. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte prin ordin al preşedintelui produsele medicinale veterinare care se administrează exclusiv de către medicul veterinar de liberă practică. (4) Medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari, care sunt angajaţi ai facultăţilor de medicină veterinară, au dreptul de a examina animalele, de a stabili diagnosticul, de a prescrie şi de a administra produse medicinale animalelor respective, în cadrul procesului didactic, precum şi în baza contractelor de prestări servicii medicale veterinare. (5) Medicii veterinari cu drept de liberă practică pot să prescrie şi să administreze produsele medicinale numai după examinarea clinică a animalelor şi stabilirea diagnosticului prezumtiv. (6) Medicii veterinari angajaţi în instituţiile publice din domeniul justiţiei, apărării, siguranţei naţionale, ordinei publice şi poliţiei care au structuri veterinare proprii, pot realiza, în conformitate cu atribuţiile stabilite în fişa postului, activităţi de asistenţă medicală veterinară, pentru animalele pe care le deţin în proprietate/administrare sau pentru animalele stabilite prin misiunile de serviciu. (7) Exploataţiile comerciale de animale pot angaja personal de specialitate cu studii medii, respectiv asistent veterinar şi/sau tehnician veterinar, care vor efectua anumite activităţi sanitar-veterinare, după caz, sub supravegherea şi responsabilitatea medicului veterinar organizat în condiţiile legii aflat în relaţie contractuală cu exploataţia în cauză”.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here