Expoziţie de pictură cu lucrările realizate de către tineri cu dizabilităţi

314

Joi, 28 februarie 2013, la Casa de Cultură din oraşul Târgu-Cărbuneşti se vernisează expoziţia de pictură realizată de tinerii cu dizabilităţi de la Complexul de servicii comunitare, cu secţii protejate, pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti. Acţiunea face parte din proiectul „Guide us into arts”.

La sfârşitul anului 2011 s-a semnat un acord de parteneriat între A.C.E. ALTEEA şi Complexul de servicii comunitare, cu secţii protejate, pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti, cu privire la proiectul Grundtvig cu titlul „GUIDE US INTO ARTS”, punându-se, astfel, bazele unei ample şi fructuoase colaborări.

Etapele proiectului
Prima interacţiune s-a conturat în preajma sărbătorilor de iarnă prin organizarea unui program ce a vizat un repertoriu cu colinde şi poezii în care beneficiarilor, zilnic, pas cu pas, cu răbdare, dorinţă şi perseverenţă li s-a insuflat sentimentul de putinţă. A doua etapă a constat în acţiuni derulate timp de câteva luni, unde adulţii Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii Protejate pentru Recuperare Reabilitare a Persoanelor cu Handicap şi Formare Profesională Târgu-Cărbuneşti au fost implicaţi în activităţi de art -terapie. Este cunoscut faptul că prin artă se dezvoltă atenţia, gândirea, imaginaţia, sensibilitatea, gustul pentru frumos, formarea trăsăturilor pozitive ale voinţei, ca iniţiativă şi perseverenţă, pentru dezvoltarea spiritului colectiv, se întregeşte cunoaşterea realităţii cu date semnificative, care dau nuanţele, coloritul, fineţea, poezia nebănuită a unor fenomene care, astfel, ar rămâne ignorate. „Ideea care a stat la baza acestei acţiuni a fost ca mai mulţi tineri cu dizabilităţi să aibă posibilitatea să-şi îmbogăţească vocabularul plastic să-şi consolideze cunoştinţele despre anumite teme plastice, să educe voinţa, atenţia voluntară şi spiritul de ordine şi disciplină, să dezvolte capacitatea de a înţelege şi de a aprecia frumosul autentic, dezvoltarea gândirii artistico-plastice, dezvoltarea sensibilităţii, a gustului estetic, să-şi îmbunătăţească şi să-şi dezvolte talentul artistic, creativitatea şi imaginaţia creatoare, dezvoltarea deprinderilor specifice sub îndrumarea unui om cu valori morale şi profesionale, profesor Gheorghe Plăveţi alături de personalul educativ prezent în instituţie”, precizează reprezentanţii DGASPC Gorj. S-a urmărit ca în cadrul activităţilor de desen, adultul trebuie să ţină cont de formă, culoare, mărime, aşezare, să lucreze curat, să fie disciplinat în timpul lucrului şi să-şi termine lucrul început.
De asemenea s-a urmărit dezvoltarea însuşirii voliţionale, răbdarea, perseverenţa, deprinderea de a se strădui pentru a reda tema dată sau aleasă.

Beneficii pentru cei implicaţi în proiect
La fiecare eveniment de acest gen, adulţilor li s-a oferit un cadru adecvat prin ilustraţii frumos colorate, picturi aparţinând altor elevi, modele de lucru, totul pe fond muzical, fiecare beneficiar a avut libera alegere către modelul ce va urma să-l creeze, la fiecare şedinţă urmărindu-se un alt model de lucru.
La sfârşitul fiecărei activităţi mulţi dintre beneficiarii implicaţi în desfăşurarea acţiunilor au fost capabili: să obţină din amestec fizic culori calde şi culori reci; să armonizeze culorile calde şi reci; să creeze un spaţiu plastic echilibrat cromatic; să ilustreze folosind culori calde şi reci; să evalueze şi să autoevalueze în mod critic planşele realizate.
Mulţi dintre beneficiari s-au dovedit a fi nişte mici artişti, participarea activă, modul de implicare, conştiinciozitatea, spiritul critic şi autocritic, dezinvoltura şi originalitatea de care au dat dovadă au dus la realizarea de imagini plastice, în tehnici ale desenului şi graficii , evidenţiindu-se valoarea artistică.
Satisfacţia muncii depuse a fost una pozitivă, faptul că desenele lor au fost selecţionate pentru organizarea de expoziţii atât în ţară cât şi peste hotare. Astfel patru beneficiari au posibilitatea de a duce peste hotare, Polonia, calităţile artistice dobândite în tot acest timp.

Lucrările tinerilor cu dizabilităţi, vernisate joi
În cadrul proiectului menţionat, se va organiza o expoziţie cu lucrările finalizate de beneficiarii care au participat şi au reuşit în felul lor, să-şi transpună sentimentele şi sensibilitatea în picturile realizate. Vernisajul va avea loc joi, 28.02.2013, ora 12:00, în oraşul Târgu-Cărbuneşti, la Casa de Cultură.
Toţi cei care doresc să participe la deschiderea expoziţiei sunt aşteptaţi cu deosebită plăcere să fie prezenţi alături de organizatori şi de tinerii care s-au implicat în proiect.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here