Examen în ianuarie pentru trei posturi vacante la Centrul Brâncuşi

539

Luna ianuarie din 2016 va debuta cu concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţiile publice. Una dintre cele care şi-a anunţat funcţii neocupate de nimeni în prezent ce vor fi scoase la concurs este Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare “Constantin Brâncuşi”, acolo unde sunt vacante trei posturi. În septembrie a.c., pentru două dintre aceste funcţii scoase la concurs s-au mai organizat examene, însă nu s-a reuşit ocuparea posturilor.

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de; referent, treapta profesională debutant, Compartimentul Dezvoltare, Parteneriate şi Proiecte Culturale; inspector de specialitate, grad profesional debutant; consilier grad profesional IA, Compartimentul Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental “Calea Eroilor”. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.

În 2016, şi alte posturi scoase la concurs
“Da, avem trei posturi vacante pe care le-am scos la concurs. Vor mai urma şi altele de anul viitor. Două din cele trei scoase la concurs sunt practic reluate, deoarece pentru ele s-a mai organizat selecţie în luna septembrie, însă candidaţii fie nu au reuşit să promoveze examenul, fie nu s-a depus niciun dosar pentru unul dintre cele două posturi”, a declarat Doru Strâmbulescu, directorul Centrului Brâncuşi.
Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare “Constantin Brâncuşi” până la data de 29 decembrie 2015, ora 17.00. Pentru funcţiile de inspector de specialitate debutant şi consilier GIA, proba scrisă se va organiza pe 12 ianuarie 2016, ora 10.00, iar interviurile se vor susţine pe 15 ianuarie 2016. Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale. Pentru postul de inspector de specialitate, condiţiile specifice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre domeniile – Arhitectură şi Urbanism, Arte, Inginerie geologică, Ştiinţele Pământului şi atmosferei; cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat de absolvire a unui curs perfecţionare/formare/specializare. De asemenea, pentru postul de consilier sunt solicitate: studii superioare de licenţă absolvite într-unul dintre domeniile amintite mai sus, cunoştinţe operare pe calculator dovedite cu atestat ori certificat, precum şi o vechime de minimum șapte ani în specialitatea studiilor.
O altă funcţie vacantă scoasă la concurs este cea de referent debutant, pentru care se va organiza examen scris pe 8 ianuarie 2016, ora 11.00, iar interviurile se vor susţine pe 13 ianuarie 2016. Singura condiţie specifică de participare este ca viitorii candidaţi să fie absolvenţi de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here