Eveniment revuistic – A apărut „Miracol de Brădiceni” nr. 31 / 2022

1054

Nr. 31 / 2022 al revistei MdB a apărut zilele acesteia. E un număr apreciat, printre alții, de poetul Nicolae Dragoș, de scriitorul Lazăr Popescu, de criticul literar Constantin Stancu ș.a. În virtutea tradiției, publicația se menține pe linia sa preponderent literară, politicul beneficiind de cuvenita subsidiaritate. În „Odiseea hermeneutică a Privirii” poetul Ion Popescu-Brădiceni reinstituie legătura dintre claritas și radiance ca să se închege celălalt olâm prin chiasm circular. Apoi elogiază „minunatul orgoliu de a fi liber”, „antiburghezul de neclintit”. Mizând pe implicarea gânditorului social – ca principiu director – revista MdB îi cedează scriitorului Mircea Tutunaru contraeditorialul, în care autorul de pamflet (vezi „Popor român” – n.m., D.A.P.) denunță starea de lucruri, infamă, din România: „Azi ca pe vremea asupririi austroungare, Bruxelul îți ordonă și-ți oferă gândaci și insecte de mâncare, și-ți ia din țară mâncarea ta și bogăția, îți calcă în picioare tradițiile, inteligența ta și omenia. Conducătorii tăi ce fac? Nu fac nimic, complici cu străinii, mereu te-au jefuit. Iar străinii vor slujbași proști, fără voință, lipsiți de educație, cu umilință, fără coloană vertebrală. Astăzi ca-n vremea bolșevică, lingușitorii, trădătorii se ridică și vânzători de neam și țară și traseiști politici și politruci, gata să calce în picioare cadavre ca să-și aranjeze soarta, să parvină, să țină privilegiile-n mână” ș.a.m.d. Constantin Cubleșan semnează un comentariu „Eminescu văzut din perspectiva transmodernismului” despre monografia doctorului în filologie Ion Popescu Brădiceni „Introducere în opera poetică a lui Mihai Eminescu”, evaluată prompt ca fiind excelente „demersuri comparatiste îndrăznețe și provocatoare”, posesoare ale unui limbaj teoretic de ultimă oră imagologic și transdisciplinar. De altfel, același eminescolog Ion Popescu-Brădiceni este prezent cu „O introducere poetică în opera lui Mihai Eminescu pre versuri noi cu drag rescrisă la toți școlarii buni promisă”. Mircea Tutunaru vine cu două cronici în nota lui savantă – competentă: despre două cărți: cea de versuri „Inscripție pe-o ciutură” de Ana Ionele și cea de poeme „Cartea Vieții. Supremația Eului” a lui Ion Popescu-Brădiceni. Celui de-al doilea îi distinge vocea lirică. Citez: „Vocea poetului în creațiile sale sempiterne are un rafinament de o expresivitate perenă și este modulată în timbrul unei confesiuni discrete cu accente obiective ale interiorității, dar și cu energii semantice vulcanice camuflate în cutia copilăriei sale. Fără a fi adeptul gesturilor insurgente sau al unor declarații agresive de originalitate, asumându-și o manieră a sublimării și o ținută de sărbătoare prof. dr. Ion Popescu-Brădiceni este un poet important al literaturii române contemporane, un om traversat de cultură și de artă, suveran pe mijloacele sale, un poet ce reprezintă cu cinste transmodernismul, un poet despre care putem spune că articulează un subiect liric distinct și pregnant peste spațiu și timp.”
Și cele „câteva note” ale criticului literar Constantin Stancu îl reconsideră pe Ion Popescu-Brădiceni în postura de poet, teoretician, cenzor al inspirației, dascăl de poeziei. Rebel și profesor de mitologie lirică, în același timp, el se simte acasă în Imperiul Poeziei și acasă pe Insula Poeziei. Călătorind între Jiu și Grecia antică, între manuscrise vii și manuscrise de lut sau de granit, poetul își scrie epopeea cu abnegație”. Mircea M. Pop se referă, esențial, la volumul „Înger cronicar” de George Drăghescu; același căruia îi sunt incluse reflecțiile sub titlul „Drama artistului” dintre care voi să rețin una: Toate ratările din viață au o groapă comună: filosofia la care subscriu.
Cu Proză sunt cuprinși în „evantaiul revistei M.d.B.” Ion Elena (file de reportaj), Aurel Antonie (Simbria), Sorin Nină (Patru proze), Nicolae Rădoi (Oglinda crăpată), Ion Popescu Pupăză din Arcani la 55 de ani, Grigore Pupăză (un manifest „Vreau Pace”). Sectorul de poezie e cel mai bine ilustrat. Ies în evidență Ion Popescu Brădiceni (cu „Oratoriul pentru Pacea Mondială – Casa nouă din orizont”), Radu Cârstoiu (cu două poeme dedicate lui Mihai Eminescu) Constantin Șișiroi (cu „Nemuritorul, vigilența, viața), Mircea Liviu Goga (cu ciclul din cartea cu același titlu „Pe dealuri cu moartea), Gheorghe Cârstoiu, Nicolae Dragoș (cu două poeme: Îndepărtatule frate al meu; Cântec târziu, de leagăn tânăr).
Din Motru apare în paginile nr.3 // 2022 M.d.B. falanga motreană alcătuită din Mircea Tutunaru, Ion Sabin Cerna, Ileana Spineanu Morega, Nicoleta-Katalina Pauliș, Ana Ionele ș.a. La rubrica cea mai râvnită „Autograf” semnează Ion Popescu-Brădiceni, Silviu Doinaș Popescu, Lazăr Popescu.
Revista M.d.B. are ca director pe Ion Popescu-Brădiceni, ca redactori șefi pe Silviu Doinaș Popescu și Dan Adrian Popescu și, ca redactor șef adjunct, pe Mircea Liviu Goga, iar ca secretar de redacție pe Bogdan Chirimbu.
Dan Adrian Popescu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here