Eveniment în brâncuşiologie – Lansări de “carte Brâncuşi” la Paris

361

Lansare Tg.Jiu 2006Azi, 13 iunie 2012, la ora 19,00, la Librăria „Scala” din Paris, va avea loc lansarea cărţii Brancusi au-delà de toutes les frontiers (Brâncuşi dincolo de toate frontierele), semnată de binecunoscuta cercetătoare a vieţii şi operei brâncuşiene, D-na Doïna Lemny, din 1990 cercetător şi muzeograf la Centrul„Georges Pompidou”, în cadrul căruia îngrijeşte de „Atelierul Brâncuşi”. În 1997 şi-a susţinut doctoratul la Sorbona cu teza „Mediul artistic şi cultural al lui Brâncuşi. Încercare de studiu pornind de la moştenirea lăsată Muzeului de Artă Modernă”.

Punând în evidenţă spiritul şi ideea de universalitate ale celui îndeobşte numit „Părintele sculpturii moderne”, recenta lucrare a distinsului brâncuşiolog de origine română va deschide, de fapt, o mai amplă acţiune iniţiată de editorul Faguet, în cadrul căreia vor fi lansate alte două lucrări: „Constantin Brâncuşi – L’Hélice et l’Oiseau” (Constantin Brâncuşi – Elicea şi Pasărea), semnată de prof. Denys Riout (amestec de ficţiune şi istoria artei), şi „Karl-Jean Longuet et Simone Boisecq, de la sculpture à la cité rêvée” (Karl-Jean Longuet şi Simone Boisecq, de la sculptură la oraşul de vis), semnată de tandemul Anne Longuet Marx şi Frédérique Goerig-Hergott.

Amintim, cu acest prilej, că, între mai multe cărţi dedicate vieţii şi statuarei brâncuşiene, se numără şi monografia „Constantin Brâncuşi”, varianta în limba română, lansată cu mare succes în primăvara lui 2006, la Târgu-Jiu, în cadrul manifestărilor omagiale prilejuite de împlinirea a 130 de ani de la naşterea Titanului din Hobiţa Gorjului. În 2004, prin colaborarea cu Cristian –Robert Velescu, apăruse lucrarea de documente Brâncuşi inedit, la apariţia căreia a contribuit şi Consiliul Judeţean Gorj.

La evenimentul de mâine din capitala Franţei ilustra compatrioată Doïna Lemny a invitat şi câţiva artişti şi oameni de cultură români între care menţionăm pe Mihai Ţopescu, Nicolae Tzone, Sorana Georgescu-Gorjan, Iulian Cămui, Vasile Vasiescu.

Întrucât, în ceea ce ne priveşte, suntem deja angajaţi în examenul de bacalaureat (verificarea competenţelor lingvistice), transmitem apreciatei cercetătoare mult succes şi doriri de bine!

Zenovie Cârlugea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here