Eveniment editorial – prima Ceașcă de Cafea nemuritorului Pompiliu Marcea

1429

Poetul și actorul George Drăghescu, fondatorul și editorul minirevistei ,,Ceașca de cafea”, ajunsă la Anul 15, martie 2020, nr. 197, a tipărit un număr special al minilunarului cultural, literar, artistic, dedicat în întregime celui care a fost prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, reputat critic și istoric literar, scriitor și publicist, gorjean de origine, personalitate marcantă a literelor românești din a doua jumătate a secolului trecut, cu prilejul comemorării a 35 de ani de la moartea (asasinarea?!) acestuia la data de 27 martie 1985. Secretar de redacție al minirevistei este domnul Grig M. Dobreanu, iar redactor asociat domnul Ion Popescu Brădiceni. Minirevista are 24 pagini și apare bilunar. Redacția: Teatrul Dramatic „ELVIRA GODEANU” din TÂRGU-JIU și este Supliment al revistei SERILE LA BRĂDICENI ISSN 1223-9976.
Aceasta nu a putut fi lansată cu public din cauza instituirii Stării de Urgență prin Decret Prezidențial, perioadă în care toate întrunirile sunt anulate, fiind însă distribuită din mână în mână anumitor oameni de cultură din Gorj și la nivel național prin grija domnului George Drăghescu. Atât coperțile, cât și paginile 3, 9 și 15 sunt amprentate cu fotografi care redau la diferite vârste chipul scriitorului.
Deși este liliputană, în cele 24 de păginuțe apar texte semnate de mari personalități ale culturii românești. Astfel, în cuprinsul ei se regăsesc texte scrise de Marin SORESCU (pag.4), Fănuș NEAGU (pag.5) articolul „Profesorul”, Dan GRIGORESCU (pag.6) , Șerban CIOCULESCU (pag.10). La pag.12 și 13 apare un text olograf scris de Pompiliu MARCEA intitulat „Gînd de 1 mai”. La pag. 14 apare Mitzura ARGHEZI cu un text intitulat „Pompiliu Marcea a salvat și „Mărțișorul”, iar la pag.16 – 18 apare un text semnat de Nicolae DRAGOȘ. La pag.19 apare textul semnat de Dinu SĂRARU intitulat „ Un Profesor, un Cărturar, un Luptător”, iar la pag.21 apare textul scris de Stefan CAZIMIR. La pag. 23, penultima a minilunarului cultural, literar și artistic apare următorul text scris de Pompiliu MARCEA: „Critica este un puternic instrument al afirmării noastre prin respingerea maculaturii pe o temă atât de scumpă nouă ca iubirea de țară, temă care poate fi compromisă prin proliferarea mediocrităților, dar și, în primul rând – prin apărarea, cu fermitate și mândrie națională, a valorilor autentice. Care nu lipsesc, dimpotrivă, se ridică sub ochii noștri. De aceea consemnarea și sublinierea lor mi se pare o îndatorire în egală măsură profesională și morală”. Textele personalităților enumerate mai sus sunt însoțite și de fotografiile acestora.
Reciprocă este prețuirea și admirația Profesorului pentru oamenii de cultură menționați mai sus. Iată cum redă Pompiliu Marcea în eseul ,,Poezia permanenței” profilul artistic al poetului gorjean Nicolae Dragoș: „Poet dotat cu o sensibilitate contemporană, N. Dragoș nu numai că nu se sfiește să abordeze teme și motive poetice consacrate: dragostea de patrie, de istoria ei, cultul originilor, al satului și al strămoșilor, implicarea poeziei și îndatoririle ei civice etc., dar folosește, în același timp, cu eficiență și convingere, instrumentele omologate de vechi arte poetice care nu și-au epuizat resursele artistice”.
Vreau să mulțumesc domnului George Drăghescu și întregii echipe redacționale pentru apariția acestui prim sper că nu și ultimul număr al minilunarului cultural „Ceașca de Cafea” și, totodată, să mulțumesc pe această cale și domnului prof. Dănuț Birău, primarul orașului Târgu-Cărbunești, precum și Consiliului local, care au acordat Titlul de Cetățean de Onoare – post mortem, unchiului meu, în ședința ordinară din luna martie 2020, cu ocazia comemorării a 35 de ani de la tragica sa dispariție. Festivitatea de înmânare a acestuia se va face la o dată ulterioară, când voi reveni cu noi amănunte.
De asemenea, tot cu această ocazie, mulțumesc Obștei satului Colibași, satul său natal, care a finanțat împreună cu Fundația Culturală ,,Pompiliu Marcea”, execuția unui bust din bronz finalizat la data de 27 martie 2020, dată la care se împlinesc 35 de ani de la moartea acestuia. Acesta a fost realizat la solicitarea Primăriei comunei Scoarța. Bustul va fi montat pe soclul ce va fi amplasat și construit de primărie, în fața instituțiilor culturale ce îi poartă numele Căminul Cultural și Biblioteca Comunală din Scoarța, ale căror sedii se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare constructiv de către Compania Națională de Investiții.
Toate lucrurile realizate în ultimii 25 de ani păstrează vie memoria lui Pompiliu Marcea, pentru generațiile viitoare, din veac în veac și îl fac nemuritor.
Ion Marcea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here