Eveniment cultural – Portal MĂIASTRA nr. 3(32)/2012

398

Deşi ştiam din partea Directorului de proiect, Zenovie Cârlugea, că trimestrialul de cultură editat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj – Portal MĂIASTRA nr. 3 (32)/2012 va fi lansat cu prilejul Serilor la Brădiceni, pe 8 septembrie, am izbutit să intrăm în posesia unui exemplar şi să-l citim.

Încă de pe prima pagină se anunţă ca un excepţional eveniment cultural: trei poeme de Gheorghe Grigurcu (răsfăţat, pe merit, şi cu o pagină de poezii în interiorul revistei, dintre care unul – Dimineaţa poetului – dedicat lui George Drăghescu), apoi un inedit şi consistent eseu al universitarului craiovean Tudor Nedelcea despre “I.D. Sârbu – Ucenic la Brâncuşi”, completată precum şi prin studiul “Lumina – sculptură, sculptura – lumină” al renumitei brâncuşiolog Nina Stănculescu, ce-şi începe articolul cu motto-ul lui Tudor Arghezi: „E pardosită lumea cu lumină”. Caius Meseşan recenzează piesa de teatru „Năravu’ Naţional”, de Nicolae Bunget cu “O updatare… ad hoc a comediilor caragiualiene”. Mai constructiv decât îl cunoaşte lumea literară, Gheorghe Grigurcu recunoaşte în scriitura colegului de breaslă Alex. Ştefănescu „Un limbaj personal”. Iar Sorin Popescu este luat la bani mărunţi de însuşi directorul publicaţiei, Zenovie Cârlugea, care se referă la cartea „Fascinantul Ion Barbu(Dan Barbilian) – file inedite”. Acelaşi critic şi istoric literar îi dedică o pagină Scriitorului Lazăr Popescu în ofensivă trilogială despre Gorjul de ieri şi de azi” cu al său „Eşecul cartofilor cruzi”, vol.II – „Cravata roşie”. Doina Lemny a lansat la Paris o carte „Lizica Codreanu, o dansatoare româncă în avangarda pariziană”, din care aflăm o ipostază mai puţin cunoscută a geniului brâncuşian – aceea de designer vestimentar. Poezii mai semnează Monica Mureşan din Bucureşti, Adrian Voica, Alex Gregora, George Popa, Teofil Răchiţeanu, Vasile Mustaţă, Robert Toma, ca şi grupajul de Sonete de Ioan Mazilu-Crângaşu, din Bucureşti, scriitor membru şi al USR, dar şi al unei societăţi a scriitorilor din USA, al cărei, de asemenea, cetăţean, este, iar poetul universal Ion Popescu Brădiceni este răsfăţat pe o pagină de poeme în trei cicluri. Cuaternarul ideii poetice; Eu şi poezia, Trasee de cristal(ultimul, dacă nu mă înşel, constituind embrionul unei cărţi apărute recent, cu acelaşi titlu!). Patriarhul Poeziei din Gorj Florian Saioc ne anunţă printr-un sensibil grupaj de poeme viitorul său volum: „Panorame – căruţa cu proşti”. Mă rog, densitatea colaboratorilor şi valoarea contribuţiilor acestora ne obligă să nu reuşim măcar a cita toate subiectele celor 52 de pagini, format mare, tipărite cu o excelentă ţinută grafică. Mi-e greu să nu amintesc despre “Călătoriile lui Brâncuşi” de Aureliu Gociu, însemnările lui Ion Căpruciu despre pe nedrept uitatul scriitor Nicolae Al Lupului, în vreme ce Lucian Gruia dă cezarului ce-i al cezarului şi glosează pe teme noi: “Brâncuşi şi reveriile materiei”, eseu subintitulat “Brâncuşi alchimist, treaptă spre doctrina naturalităţii. Spre final, în pagina 50, Portal MĂIASTRA îşi ia adio de la pictorul şi graficianul Florin Isuf, “Un strălucit reprezentant al localismului creator gorjean”, după cum îl aprecia Ion Popescu Brădiceni şi se reia din „Gorjeanul” ultimul interviu pe care l-a acordat Maestrul prematur trecut la cele veşnice, subsemnatului.
Ion Predoşanu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here