Eşalonarea la plată, sprijin pentru contribuabili

172

FINANTE 22Contribuabilii gorjeni, persoane fizice sau juridice pot apela cu încredere la metoda de eşalonare la plată a datoriilor în baza Ordinului nr.1853/2011 prin care s-a aprobat Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Eşalonarea la plată se solicită de către contribuabilii gorjeni în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire. Cererea de acordare a eşalonării la plată va cuprinde datele de identificare a contribuabilului, perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni şi motivarea acesteia, suma totală pentru care se solicită eşalonarea la plată, justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia, menţiuni referitoare la eşalonările la plată acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacă este cazul.

Eşalonare de până la 5 ani

Eşalonarea la plată se acordă pentru contribuabilii gorjeni solicitanţi de către DGFP Gorj, pe număr de luni, pe o perioadă de cel mult cinci ani, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată. Numărul de luni este dat de numărul de rate de eşalonare. „Perioada de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se stabileşte de organul fiscal în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a contribuabilului. Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată”, spun reprezentanţii instituţiei judeţene.

De asemenea, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, pe perioada de eşalonare a obligaţiilor fiscale principale şi a eventualelor dobânzi aferente acestora, penalităţile urmează a fi amânate la plată în vederea anulării dacă eşalonarea la plată se finalizează conform graficelor de plată stabilite de administraţia fiscală. În acest regim se include şi un procent de 50% din majorările de întârziere corespunzător componentei de penalitate din conţinutul majorării de întârziere.

41 de cereri în Gorj

Conform Luminiţei Penciu, purtător de cuvânt al DGFP Gorj, un număr de 41 de contribuabili din judeţul nostru au solicitat de la începutul anului şi până în prezent, din partea reprezentanţilor instituţiei, amânarea la plată a unor obligaţii fiscale la bugetul general consolidat al statului conform prevederilor legale în vigoare. „Am avut 41 de cereri de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale depuse în primele opt luni ale acestui an, din care 22 au fost aprobate, 10 cereri au fost respinse şi nouă sunt în curs de soluţionare”, a declarat Luminiţa Penciu.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here