Epigrame în amintirea celor dragi

440

Odată cu scurgerea timpului peste aşezările omeneşti, unele dispar, rămân doar numele şi amintirile aşa cum dispărem şi noi cu timpul de pe acest pământ.
Fiecare perioadă de dezvoltare a satului românesc are caracteristicile ei însumate în războiul timpului de obiceiuri, datini şi tradiţii de viaţă ale oamenilor transmise din generaţie în generaţie adăugând fiecărei prezentul la trecut şi continuând cu viitorul de cei care rămân în urma noastră. Pentru cei decedaţi familiile lor dau pomană şi preoţii la biserică în cadrul slujbelor le pomenesc numele pentru veşnica pomenire.

În luna mai anul 2003 când am sărbătorit 50 de ani de la absolvirea Şcolii Pedagogice împreună cu bunul meu prieten şi coleg Ghiţă Câlniceanu am hotărât să ne revedem în fiecare an în ultima săptămână din luna mai în ziua de sâmbătă la fosta noastră şcoală care azi e Colegiul Naţional Spiru Haret al cărui conducător este domnul profesor doctor Gheorghe Gorun care în fiecare an la revederile noastre ne aşteaptă cu drag şi cu toate că revederea e sâmbăta, personalul cantinei e la datorie pentru gătitul şi servitul mesei festive.
Şi acum scriu numele colegilor decedaţi. La clasa A: Alexandrescu Ion, Brâncuşi Ion, Drăgotoiu Ion, Dobroiu Pantelimon, Drăguţ Sabin, Dragotă Nicolae, Grama Gheorghe, Groşanu Mircea, Guran I.Ion, Mihăilescu Titu, Mutu Ion, Pârvulescu Ion, Popescu C.Gheorghe, Popescu Gh.Gheorghe, Popica Dumitru, Tănăsescu Nicolae, Ţuculina Aristică de la clasa A şi B: Brâncuşi Dumitru, Ciobanu Carol, Ciurea Ion, Cornoiu Emil, Guran I.Z.Ion, Fuiorea Petre, Neamţu Antonie, Murăreţu Dan, Plop Pavel, Popescu Octavian, Pora Daniel, Şişiroi Gheorghe, Şurlea Ion, Surcel Dumitru şi Vâlceanu Nicolaie. Pentru cei care ne-au instruit şi educat, le-am formulat câte o epigramă.
Cornel Cârstoiu cel mai de temut
La gramatică ne-a învăţat să ştim
Corect să scriem şi să vorbim.

De Victor Andriţoiu spun
Că a fost un profesor foarte bun
Lectură să citim multă ne cerea
Şi tot atât gramatica.

Domnul Panaitiu director fost şi primar
Făcea lectură la limba română mai rar
Dar în continu nu neglija gramatica
Pentru că la scris şi socotit, ea ne ajuta.

Victor Daimaca puţină vreme ne-a predat
Că a descoperit Cometa şi nu a mai stat
Fiind chemat la Bucureşti a plecat
Locul lui domnul Gebeanu l-a lăsat.

Chiar la matematică când
preda L.Gebeanu
Despre tenis vorbea tot anul
Pe Nanu Pârvulescu îl mai proteja
Că în pauze şi după ore tenis juca.

Teza la chimie când Balaci ne-o aducea
Nota o scria cât era de mare foaia
În laborator unde la experienţe ne ducea
Era foarte mulţumit când experienţa îi
reuşea.

Domnul Catană îi plăcea la chimie să
facem formule
Dacă nouă nu ne reuşea nu avea
cuvinte bune
Şi atunci când ne dojenea
Doar prostănac ne zicea.

La Ştiinţele Naturii profesorul Arjoca mare biolog
A fost un bun îndrumător şi bun pedagog
La lecţiile pe care le preda dorea acasă
să pleci
Ce spunea să şti şi să aplici pe teren
în veci.

Şi domnul Aninoiu despre care cu
drag spun
Că era pregătit profesional un profesor bun
Şi de la dumnealui toţi elevii au înţeles
Ce este bun şi ce este rău în univers.

Distinsul profesor de pedagogie Ion
Dragomir
De la dânsul tot ce e bun am învăţat
să ştim
Că elevii cărora le predăm şi îi învăţăm
la şcoală
Să fie bine pregătiţi unde vor lucra să
fie de fală.

Ctin Furtunescu la lecţii era blând şi
sfătos
Cu glasul dumnealui atrăgător şi frumos
Ne da şi multe exemple şi sfaturi bune
Să ne pregătim şi să citim să ajungem
dascăli de renume.

La limba rusă care la mulţi nu ne prea
plăcea
Doamna profesoară Stratan ne înţelegea
şi nu se supăra
Şi dacă de la ore se mai lipsea, dânsa
nu se supăra
Dar şi note mari numai la unii elevi da.

De la profesoara Atena Dumitrescu la
geografie am învăţat
Despre bogăţia şi frumuseţea României
un tezaur bogat
Şi dacă îi spuneam că am fost bolnav
şi n-am învăţat
Dumneaei ne înţelegea şi nu ne mai
asculta.

La muzică domnul Paralescu vioara
ne-o acorda
Şi la viorile vechi acordul nu prea ţinea
Şi domnul profesor Paralescu cu arcuşul în cap ne da
Chiar câte o vioară la duşumea o arunca.

Domnul profesor Pecingină la educaţie
fizică şi sport
Ne-a sfătuit cât suntem tineri să alergăm şi să fugim
Că mişcarea zilnică e necesară şi ne ajută sănătoşi să fim
Şi la şcoală copiii pe care i-o învăţa
că sportul îi ajuta.

Doctorul şcolii Ilarie Popescu
Ne-a învăţat ce e firescu
În ocrotirea sănătăţii să fim
Ca să parcurgem drumul lung al vieţii.

Profesorul Bazil Munteanu la desen
Ne aducea în faţă un model
Şi ne da preţioase îndrumări
Cum la desen să îmbinăm culori.

La orele de practică în dăscălie
Învăţătorul Lupu Popescu zis şi Sabin
Pentru lecţiile la clasa lui ne demonstra
Cum noi cu elevii vom proceda.

La practica predagogică şi cei doi Tâlveşti
Îndemnul lor la practică nu a fost poveşti
Că învăţătorul pregătit e un model
adevărat
Şi în societate şi la şcoală e un dascăl
consacrat.

Toţi profesorii care ne-au instruit şi
educat
Ne-au spus că învăţătorul trebuie să
fie consacrat
Succesul lui poate să fie dacă elevul tău
Simte apropierea, te face să ştii că şi
tu eşti al său.

Dar şi la şcoala noastră doi pedagogi
au fost
În pauze, la cantină şi peste tot
Paicu din Brădiceni şi Nanu din Budieni
Erau pe lângă noi cu răbdare
Să avem frumoasă comportare.

Toţi despre care am scris au decedat şi pe locul lor de veci care i-au iubit şi respectat le-au pus flori pe mormânt pe care le-au udat cu lacrimi de durere şi dor.
Învăţător pensionar Sandu Ciolacu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here