Elevii se întorc astăzi la școală

496

De astăzi, preșcolarii și elevii se reîntorc pe băncile școlilor, după ce s-au bucurat de vacanța de primăvară. Pentru o parte dintre ei, săptămânile care au mai rămas până la vacanța de vară se anunță însă a fi unele destul de agitate.

Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri şi însumează 177 de zile lucrătoare. Excepţie fac clasele terminale din învăţământul liceal, pentru care anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de Bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie. De un an şcolar mai scurt beneficiază şi clasele a VIII-a, absolvenţii gimnaziului urmând să termine cursurile în 17 iunie, după 36 de săptămâni de şcoală, ultima dintre acestea fiind dedicată desfăşurării Evaluării Naţionale. Tezele din semestrul al II-lea trebuie susţinute până la data de 20 mai.

Evaluări pentru elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
Nu numai elevii din clasele a VIII-a și a XII-a se pregătesc de examene. Înainte de sfârșitul anului școlar vor susține evaluări și elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Primii evaluaţi vor fi elevii de clasa a VI-a, care vor susţine pe 23 mai testul la Limbă şi comunicare şi pe 24 mai pe cel la Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Următorii testaţi vor fi elevii de clasa a IV-a. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, aceştia vor susţine pe 30 mai testul la Limba română, pe 31 mai pe cel la Matematică şi pe 2 iunie pe cel la Limba maternă. Pentru elevii de clasa a II-a, evaluarea competenţelor fundamentale dobândite se va desfăşura în perioada 6 – 10 iunie, după următorul calendar: 6 iunie – Limba română – scris, 7 iunie – Limba română – citit şi Limba română pentru minorităţile naţionale – scris-citit, 8 iunie – Matematică, 9 iunie – Limba maternă – scris şi 10 iunie – Limba maternă – citit. Subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine administratorului de test – învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. La clasele a IV-a şi a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI. Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here