Elevii de liceu, campioni la absenţe în octombrie

400

Liceenii din Gorj au acumulat luna trecută aproape 134.000 de absenţe. Mai bine de jumătate dintre acestea sunt motivate, însă chiar şi aşa cifra absenţelor nemotivate o depăşeşte cu mult pe cea înregistrată la celelalte cicluri de învăţământ. Numărul total al absenţelor trecute în cataloagele unităţilor de învăţământ din judeţ în cursul lunii octombrie este de aproape 210.000.

Potrivit statisticilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, în cursul lunii octombrie a acestui an şcolar, elevii din ciclul liceal de zi au acumulat 133.951 de absenţe, din care 69.395 motivate. La clasa a IX-a s-au înregistrat 30.543 de absenţe, din care 13.541 motivate, la clasa a X-a 31.208 absenţe, din care 16.573 motivate, la clasa a XI-a 29.715 absenţe, din care 16.360 motivate, la clasa a XII-a 41.615 absenţe, din care 22.771 motivate, iar la clasa a XIII-a 870 de absenţe, din care 150 motivate. Următorii în topul chiulangiilor sunt elevii de gimnaziu, cu 52.193 absenţe, din care 25.064 motivate. Elevii de clasa a V-a au adunat 9.624 absenţe, din care 4654 motivate, cei de clasa a VI-a 11.203 absenţe, din care 5824 motivate, cei de clasa a VII-a 14.267 de absenţe, din care 6.504 motivate, iar cei de clasa a VIII-a 17.099 absenţe, din care 8.082 motivate. În dreptul numelor elevilor gorjeni din ciclul primar au fost trecute în luna octombrie 9.567 de absenţe, iar 3.635 din acestea au fost motivate. Astfel, la clasa 0 s-au înregistrat 946 de absenţe (499 motivate), la clasa I 1.939 de absenţe (701 motivate), la clasa a II-a 2756 de absenţe (466 motivate), la clasa a III-a 2151 de absenţe (1052 motivate), iar la clasa a IV-a 1775 de absenţe (917 motivate). Tot în luna octombrie, în cataloagele liceelor din Gorj au mai fost trecute şi alte 14.087 de absenţe, de această dată în dreptul numelor elevilor de la seral sau frecvenţă redusă. În cazul acestora, la clasa a IX-a s-au înregistrat 2320 de absenţe, din care 74 motivate, la clasa a X-a 1739 de absenţe, din care 278 motivate, la clasa a XI-a 1863 absenţe, din care 156 motivate, la clasa XII 5119 absenţe, din care 455 motivate, iar la clasa a XIII-a 3.046 de absenţe, din care 376 motivate. În total, elevii din Gorj au adunat în octombrie 209.798 absenţe, din care 99.433 motivate. Reamintim că, în perioada 14 – 30 septembrie 2015, elevii din Gorj au acumulat 42.115 absenţe, din care 19.663 motivate.  Dacă un elev adună 20 de absenţe nemotivate, primeşte preaviz de exmatriculare, iar la 40 de absenţe nemotivate este exmatriculat. Numărul mare de absenţe se mai sancţionează şi cu scăderea notei la purtare. De asemenea, în cazul elevilor care provin din familii care beneficiază de alocaţii de susţinere şi care acumulează un anumit număr de absenţe nemotivate, sprijinul financiar este diminuat sau suspendat. Şi elevii care beneficiază de ajutorul financiar acordat prin programul “Bani de liceu” riscă să piardă acest ajutor dacă absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ. Absenţele pot fi motivate în baza mai multor documente: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ primar/profesorului dirigente al clasei. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi trei zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here