Elena Lascăr, o doamnă originară din Gorj, Doctor în Agronomie

463

În ziua de 13 iunie 2013 (Înălţarea şi Ziua Eroilor, aşa cum a amintit un distins membru al Comisiei) a avut loc, în aula Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti, decernarea titlului de Doctor în Agronomie Doamnei Elena Lascăr.

Deşi doamna activează ca lector la Facultatea de Management din Călăraşi, rădăcinile domniei sale se află în Gorj, fiind nepoata de soră a îndrăgitei şi cunoscutei interprete de muzică populară Iustina Băluţeanu (1923-1981), strănepoată a Preotului Ion D. Băluţanu (1890-1962), parohul din comuna Logreşti Moşteni, duhovnic cu har, cărturar şi muzicolog şi nepoata Doamnei Dr. în medicină veterinară Despina Băluţeanu Tudor, prezentă la acest eveniment cu puţin timp înainte de a împlini 88 de ani.
De altfel, chiar sărbătorita şi-a petrecut câţiva ani din copilărie în Târgu-Jiu, pe vremea când tatăl său, arhitectul Adrian Lascăr, gorjean de origine, activa la Institutul de Proiectări din acest oraş. În calitate de şef al Atelierului de Arhitectură la această instituţie, arh. Lascăr a proiectat mai multe ansambluri de locuinţe în comuna Mătăsari şi a coordonat efectuarea a numeroase studii de urbanism pentru Târgu-Jiu, Târgu Cărbuneşti, Motru şi pentru toate comunele judeţului Gorj. De asemenea, a proiectat lucrările de extindere a Spitalului din Târgu Cărbuneşti şi multe altele. Plecând din Gorj în 1982, în perioada 1982–2013 (când s-a pensionat pentru limită de vârstă) a ocupat, fără întrerupere, funcţia de Arhitect Şef al Judeţului Călăraşi, fiind cel mai longeviv arhitect şef din Festivitatea a avut loc în prezenţa unei distinse asistenţe (familia, cadre didactice universitare, prieteni, colegi, doctoranzi în acelaşi domeniu etc.).
Teza de doctorat, având titlul Studii privind dezvoltarea spaţiului rural din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, a fost susţinută public de către candidată, doamna doctorand Elena Lascăr. După susţinerea lucrării, s-au adresat întrebări de către membri Comisiei şi din audienţă. Apoi, au luat cuvântul membrii Comisiei:
D-na Conf. Dr. Daniela Creţu – Director al Facultăţii de Management din Călăraşi, Dl. Prof. Dr. Toma Adrian Dinu – Preşedintele Comisiei, Decan al Facultăţii de Management Inginerie Economică şi Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Cadrul USAMV – Bucureşti, Dl. Prof. Dr. Ion Bold, Dl. Prof. Dr. Radu Voicu, de la ASE.
Îndrumătorul tezei, Prof. Dr. Ing. Manea Drăghici, precum şi toţi ceilalţi referenţi membri ai Comisiei de doctorat, au făcut o analiză riguroasă a tezei susţinute şi au evidenţiat valoarea acesteia prin contribuţia sa la îmbunătăţirea situaţiei economice, sociale, culturale din comunele călărăşene prezentate în studiul de caz.
A luat cuvântul apoi candidata care a dat răspunsuri la întrebările venite din public.
După o scurtă dezbatere, Comisia a comunicat, în unanimitate, acordarea titlului de Doctor în Agronomie doamnei Elena Lascăr cu calificativul „foarte bine”.
Apoi, proaspăta doamna Doctor în Agronomie Elena Lascăr, vădit emoţionată, a adresat un cuvânt de mulţumire tuturor celor care au susţinut-o în activitatea de redactare a tezei, în special D-lui Prof. Dr. Ing. Manea Drăghici – mentorul dânsei.
A urmat un coctail în cursul căruia noua Doamnă Doctor a primit felicitările bine meritate şi s-au continuat discuţiile într-o atmosferă destinsă şi distinsă.
Ing. Dan Tudor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here