EDUCAŢIE PRIN CREDINŢĂ! – Proiect educaţional judeţean

1923

Casa Corpului Didactic Gorj în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Şcoala Gimnazială ,,Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti, am elaborat Proiect educaţional judeţean ,,Educaţie prin credinţă!’’, implicând activ atât pe elevi, cât şi pe părinţii acestora în diverse activităţi religioase. Educaţia religioasă are o dublă menire, pe de o parte să anihileze pornirile rele şi pe altă parte să le cultive pe cele bune. Acest lucru se realizează în familie (biserica de acasă), în instituţiile de învăţământ şi se desăvârseşte în biserică.
Scopul acestui proiect fiind:
– Formarea sentimentelor religioase prin rugăciune şi milostenie, recunoaşterea sacrului ca valoare.
– Cultivarea comportamentului moral-religios
– Însuşirea şi utilizarea unor termeni religioşi accesibili vârstei şcolare.
– Învăţarea comportamentului religios, educarea afectivităţii şi a abilităţilor de comunicare cu semenii şi cu Dumnezeu.
Obiective propuse:
– Să folosească în relaţiile cu cei din jur trăirile afective pozitive (armonie, respect, încredere, iubire, toleranţă) concomitent cu învingerea pornirilor negative.
– Să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele proprii şi ale celor din jur.
– Să respecte normele de comportament religios.
,,Omul se cunoaşte după copiii pe care i-a lăsat în urmă!’’, să ne străduim aşadar să lăsam în urma noastră copii buni, înţelepţi, cinstiţi şi credincioşi.
– Să altoim aceste vlăstare ale noastre cu cei mai de soi muguri ai înţelepciunii.
– Să cultivăm în sufletele lor cele mai frumoase flori ale speranţei.
– Să le deschidem porţile sufletelor să intre credinţa şi puterea de a lupta pentru adevăr şi dreptate.
– Să-i învăţăm să fie buni, milostivi şi uniţi.
La activitate au participat un număr de 84 elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale ,, Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti, precum şi cadre didactice după cum urmează: Prof. Vîlceanu Valeria- Director CCD Gorj, Firan Alina Mihaela- bibliotecar CCD Gorj, Fîcea Vasile- informatician CCD Gorj, Popovici Laurenţiu Daniel – profesor metodist CCD Gorj, Prof. Necşulea Cosmin- Şcoala Gimnazială ,,Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti, Prof. Necşulea Angelica – Şcoala Gimnazială ,,Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti, Prof. Pătraşcu Diana- Şcoala Gimnazială ,,Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti, Prof.înv.Grecu Ramona – Şcoala Gimnazială ,,Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti, Prof. pr. Pîrvuleţ Ion- Şcoala Gimnazială ,,Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti, înv. Pagnejer Ionuţ- Şcoala Gimnazială ,,Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti, înv. Eftenie Lidia – Şcoala Gimnazială ,,Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti.
FIRAN ALINA , bibliotecar Casa Corpului Didactic Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here