Educaţia…şi Lecţia de viaţă – Titu Pânișoară sau educația puterii de a iubi oamenii!

721

În ziua de 2 septembrie 2016, la aproape șase luni de la trecerea sa în eternitate, în ziua în care trebuia să împlinească 84 de ani, Domnul Titu Pânișoară, fostul primar al Municipiului Târgu-Jiu, cel care a cultivat în activitatea sa publică principiul educației puterii de a iubi oamenii, a fost omagiat la Universitatea «Constantin Brâncuși», în prezența membrilor familiei sale, a reprezentanților comunității academice și ai administrației locale, în cadrul unei manifestări de comemorare, dar și ca un prilej deosebit de inaugurare a Amfiteatrului «Titu Pânișoară», de la Facultatea de Științe ale Educației și Management Public. Programul de comemorare a inclus și lansarea unei Antologii de texte selectate din scrierile omului de aleasă cultură și de prolifică erudiție intelectuală, fiind actualizate în mintea și în sufletul participanților o serie de întâmplări transpuse în fapte de viață, activități pe multiple planuri pe care neobositul cărturar le-a închinat cu cinste și cu mare demnitate în folosul comunității.

“Mulțumim, domnule Titu Pânișoară, pentru că ai existat, și azi exiști în memoria noastră”
Inițiatorul și coordonatorul întregii manifestări de la Tg. Jiu, domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, IMG_3994-2președintele Senatului Universitatății «Constantin Brâncuși», a invitat participanții la un moment de reculegere, după care a pornit de la premisa că omagiind asemenea personalități ca domnul Titu Pânișoară, se dovedește faptul că: “Un regim politic – oricare ar fi el – se articulează și funcționează prin mecanismele și resorturile unei ideologii, adică, ale unui set de valori, principii și norme care proiectează condiția umană dezirabilă, iar forța acestor valori, principii și norme crește în intensitate și amplitudine, în măsura în care oamenii se regăsesc în ele și au credibilitate. Ideile de dreptate, justiție socială, libertate, echitate au valoare perenă, prin promovarea lor de către un regim politic și sporesc încrederea și conștiința apartenenței la el. Dar, oriunde și oricând, oamenii și-au manifestat înclinația spre cultivarea Binelui în cetatea în care au conviețuit. De multe ori, au consimțit să cedeze din prerogativele libertății lor individuale, cu speranța că viitorul le va suplini deficitul de libertate, prin împlinirea condiției lor materiale. Dar, istoria nu poate fi judecată prin propoziții normative, iar efectele ei nu pot fi decelate apelând la reverberații ale condiționalului «Ce s-ar fi întâmplat dacă… ». Pentru că firul derulării istoriei este imanent, pentru că evenimentele au urmat această imanență. Puterea devine dependentă de oameni, de calitățile lor, de capacitatea lor de distincție și de selecție, de conduitele lor, de posibilitățile de care dispun în exercitarea rolurilor. Sunt oameni și Oameni! Oameni care – trăind nu din vina lor, ci ca urmare a unui destin implacabil – nu și-au uitat menirea, ci, și-au trăit-o într-o demnitate în care misia individuală a fost pusă în slujba semenilor. Întărindu-i, făcându-i încrezători în puterile lor, ameliorându-le condiția! Pe acești oameni, trebuie să-i venerăm, cinstindu-le memoria și înfăptuind, dacă este cazul, o reparație morală. Un asemenea om este Titu Pânișoară, Omul căruia îi aducem azi un sincer omagiu pentru munca sa în beneficiul gorjenilor, pentru dăruirea și abnegația manifestate de-a lungul vieții, pentru truda lui în folosul nostru, al locuitorilor municipiului Târgu-Jiu. Discreția în care și-a trăit viața, prin muncă neobosită, l-a însoțit și în marea sa trecere. A trăit și a muncit în discreție, a plecat dintre noi, în aceeași discreție și cu aceeași seninătate. Titu Pânișoară și-a respectat vocația de specialist în toate demnitățile și funcțiile în care a fost învestit și în toate lucrurile întreprinse. Opera pe care ne-a lăsat-o moștenire îngemănează într-o zidire durabilă valori materiale – rod al gândirii înfăptuite, și valori spirituale – zămislire a faptelor în idei nemuritoare. Ca orice om, a cunoscut și momente înălțătoare, și căderi inevitabile. Fără a se infatua și fără a se plânge, și-a asumat destinul, așa cum și-a asumat și faptele. În aceeași demnitate și cu aceeași seninătate, oferind tuturor o «lecție» de morală! Într-o etapă atât de tumultoasă, cum este cea în care ne situăm după 1990, când relativismul și-a extins tentaculele până la contopirea cu nihilismul, când scientismul generator de antiintelectualism utilitarist devine suportul «virușilor novici» ai minții multor privilegiați, recursul la valorile promovate de oameni, precum Titu Pânișoară, devine imanent identității noastre. Pentru că Titu Pânișoară, fiind format în spiritul conferit de educația bunului simț, a știut să fie Om și a sădit pe durata vieții sale, atât în sufletele celor din preajma sa, cât și în acțiunile întreprinse, fertilele semințe ale omeniei. Îți mulțumim, domnule Titu Pânișoară, pentru că ai existat, și azi exiști în memoria noastră! Dumnezeu să te ocrotească”, a concluzionat cu acribie și cu elocință mentorul activității de la Târgu-Jiu!

Una dintre străzile principale din municipiu, să poarte numele Titu Pânișoară
La rândul său, domnul prof. univ. dr. Ion Mocioi a subliniat faptul că e bine să marcăm cum se cuvine personalitățile care ne-au reprezentat cu cinste viața publică, evocând momentele când a lucrat împreună cu domnul Pânișoară în Valea Jiului, apreciindu-i calitățile de conducător înnăscut, de spirit activ, apropiat de oameni și în același timp, de cetățean modest, de patriot care a promovat cu cinste valorile materiale și spirituale specifice locului, un bun inginer care a sprijinit dezvoltarea unor obiective economice din județul Gorj. Domnul prof. univ. dr. Nicolae Brânzan, detaliind sentimental câteva idei și stăpânindu-și cu emoție sentimentele firești, a precizat cu elocință că domnul Titu Pânișoară a fost un funcționar atipic, dar, cu o ținută impecabilă, meticulos și temeinic în tot ceea ce făcea, dăruit cu multă pasiune, de aceea, memoria lui trebuie să rămână vie printre noi. Domnul viceprimar, Adrian Tudor, a propus ca una dintre străzile principale din municipiu, să poarte numele Titu Pânișoară, felicitând Universitatea «Constantin Brâncuși» pentru această inițiativă de a omagia un nume proeminent din IMG_4005-3pleiada personalităților care au condus bine destinele municipiului reședință de județ, reiterând faptul că în diferite ocazii, cel omagiat a avut, mai presus de toate, puterea de a asculta omul, învățând de la acesta modul în care trebuie promovată inițiativa de a dezvolta valorile, de a încuraja învățământul și propășirea școlii. Domnul profesor, dr. Gheorghe Gorun a precizat că l-a cunoscut pe domnul Pânișoară, încă înainte de 1989, doar din «folclorul» urban, legat de faptul că primarul stătea la cozi împreună cu cetățenii de rând, adăugând că actualul primar al municipiului, domnul ing. Florin Cârciumaru este un demn continuator al lui Titu Pânișoară, cel care a fost omul politic al vremii sale. De asemenea, cel omagiat, să nu uităm, a avut marele curaj, puterea ca în anul 1989 să pună punct carierei sale politice, motiv pentru care onestitatea sa constituie pentru cei de astăzi, ca și pentru politicienii din toate timpurile, un adevărat model demn de urmat! Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Gămăneci a menționat cu glasul copleșit de emoție, că l-a cunoscut pe domnul Titu Pânișoară, chiar în biroul său de la primărie, unde ieșeau în evidență principalele sale trăsături de caracter, stăpânirea de sine, blândețea, onestitatea, demnitatea și profesionalismul, capacitatea de a intra în dialog cu persoanele care îl solicitau în diferite probleme. De aceea, putem aprecia că acest nume aflat în lungul șir al gorjenilor de valoare, avea un «crez» de a se implica activ în viața școlii, un comportament autodidact pe care l-a învățat de la dascălii săi. În final, d-l Gămăneci a constatat, cu părere de rău, că, de multe ori, nu avem cultura dreptății pentru generațiile viitoare și nici gratitudinea pentru înaintașii noștri!

“Puterea tatălui meu era puterea de a iubi oamenii”
Domnul prof. univ. dr. George Niculescu a spus că în cadrul acestei manifestări omagiem o personalitate IMG_4008-2exemplară, care a dezvoltat munca de cercetare, iar în multe privințe, domnul Titu Pânișoară era omul care făcea multe lucruri «cu măsură», preluând ceea ce au spus și au făcut bine ceilalți, identificându-se cu aceștia. În același timp, constatăm că el și-a justificat existența și prin cărțile sale, prin care a reușit să «oprească timpul» și să-l încadreze în pagini care nu mor niciodată! Pe un ton patetic și destăinuitor, calm și plin de căldură sufletească, fiul celui omagiat, Domnul Ioan Ovidiu Pânișoară a spus printre altele: “Tatăl meu a lucrat cu prieteni, cu oameni prieteni! Mă întrebam, unde are tatăl meu putere, când se opunea unor structuri de putere? Puterea tatălui meu era puterea de a iubi oamenii, pentru că suferea pentru fiecare om aflat în suferință! Avea o încredere deosebită în forțele sale, încrederea că este corect în ceea ce spune și face! Era un lider autentic, prin faptul că încerca să convingă oamenii că este bine ceea ce face! Venea târziu acasă, doar iarna venea mai devreme. Știu că într-o seară, m-a dus o oră întreagă cu sania prin oraș, pentru a vedea și modul în care se ocupă cei însărcinați cu deszăpezirea, chiar dacă nu mi-a spus direct acest lucru. Am învățat de la tatăl meu, cât este de important să te «construiești» pe tine însuți, «construindu-i» pe ceilalți!”, a încheiat vorbitorul, mulțumind conducerii Universității «Constantin Brâncuși», pentru organizarea manifestării într-o instituție academică respectată, căreia îi stă bine să pună în evidență semnificația și importanța unei valori atât de respectate în această parte a țării.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here