Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Manifestările culturale prilejuite de «Ziua satului Rădineşti», Gorj, 19 iunie 2022» – „Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au venit dealurile din jur, ca să păzească frumuseţea asta”!

2575

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!
Devenită tradiţională prin conţinut şi acroşantă prin formele sale de manifestare, «sărbătoarea-diamant» a satului Rădineşti, comuna Dănciuleşti, putem spune că aureolează, cum nu se poate mai fericit, frumuseţea unor locuri mioritice şi a unor oameni care prin strădania şi prin ceea ce reprezintă nobleţea lor sufletească înveşmântează în culorile inconfundabile ale portulului popular obiceiuri şi tradiţii de o frumuseţe inegalabilă şi înveşnicesc memoria existenţei de veacuri a satului românesc! La iniţiativa emblematicei FAMILII MARIN şi prof. dr. CONSTANTIN ARCUŞ, din localitate, cu sprijinul Primăriei Dănciuleşti, a Consiliului Local Dănciuleşti şi sub auspiciile «Întreprinderii Sociale Societatea Cultural-Ştiinţificå RÅDINEŞTI-GORJ, în ziua de 19 iunie 2022 au fost organizate manifestårile culturale prilejuite de «Ziua Rădineştilor», fiind invitaţi de către domnul primar Ec.Marius DUMITRA BÅDESCU o serie de oameni de aleasă cultură, cercetători şi etnografi la deschiderea şi desfăşurarea Sesiunii Anuale a Societăţii Cultural-Ştiinţifice RÅDINEŞTI-GORJ 2022. Programul de manifestări a debutat prin vizitarea Muzeului Satului Rădineşti, un veritabil sfânt lăcaş, un sanctuar ce cuprinde un tezaur de obiecte şi creaţii populare specifice zonei, lucruri agonisite prin strădania domnului prof. Marin Arcuş, iar, mai apoi a distinsului său fiu, prof. dr. Constantin Arcuş, toate la un loc înscriindu-se ca o invitaţie de suflet pentru oaspetele care poate să redescopere aici tradițiile, datinile, portul popular și arhitectura tradițională specifice așezărilor din această parte a judeţului Gorj!

Iniţiativa emblematicei FAMILII MARIN şi prof. dr. CONSTANTIN ARCUŞ, cu sprijinul Primăriei Dănciuleşti şi al Consiliului Local
Senzaţia vizitatorului acestui muzeu este aceea pe care o avea în vedere Poetul Octavian Goga, care spunea: „Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au venit dealurile din jur, ca să păzească frumuseţea asta”, pentru că toate obiectele din Muzeul de la Rădineşti pot fi asociate cu diferite meșteșuguri și caracteristici ale gospodăriei ţărăneşti tradiționale, văzute în calitatea lor de expresii grăitoare ale spiritualității românești. Iar, spusele acestea atestă cu pregnanţă faptul că Dumnezeu ne poartă cu Bunăvoinţa Sa prin multe locuri, însă, fiecare dintre noi simţim dorul după ținutul natal, acela care trebuie considerat şi reconsiderat deopotrivă o «gură de rai» și un loc al frumuseților nepământene, pentru că toţi cei care ne-am născut la ţară, aceleaşi sentimente le nutrim față de sătenii blânzi și harnici pe care i-am îndrăgit în anii copilăriei, cu mult respect pentru preoţii râvnitori, învăţătorii şi demnitarii harnici, mai ales că această nostalgie ne însoțește pretutindeni şi o purtăm în cămările tăinuite ale inimii ca pe o comoară nepreţuită! Să mai spunem că în continuare, a fost prezentată participanţilor şi a fost dăruită cu multă căldură (la propriu şi la figurat n.n.) Revista «Interfluvii» nr.24, ai cărei fondatori au fost prof. Marin I. Arcuş, poetul Spiridon Popescu, prof. Aurel Roşca şi prof. dr. Constantin Arcuş (1992), publicaţie pe care sperăm să o putem prezenta în viitor, nu înainte de a sublinia că din cuprinsul său, nu lipsesc teme referitoare la «Historia-Magistra Vitae», articole despre literatură, artă şi cultură, evidenţierea unor aniversări şi a unor profiluri de personalităţi ale culturii naţionale, prezentarea unor cărţi şi reviste primite la redacţie ca şi nelipsitul umor epigramistic. Dintre prelegerile de aleasă ţinută intelectuală, am evidenţiat pe cele ale domnilor prof. dr. Radu Constantinescu, Daniel Rovenţa – Cons.Superior AJOFM Gorj, Valentin Mitrică -Preşedinte «CLUSTER BIO Oltenia», Sabin Marinescu -dir. «ALM POWER GROUP» şi Cristian Medrega – director «FARBRUM SRL», care au emis opinii şi puncte de vedere interesante privitoare la posibilitatea de a se acţiona în viitor cu mai multă promptitudine şi cu mai mult curaj pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare şi de reabilitarte a mediului rural! Printre participanţii de prestigiu ai Sărbătorii de la Rădineşti, am putea menţiona numele domnului prof. Constantin E. Ungureanu, al domnului jurist Ion M. Ungureanu, de la Ţicleni, al domnului jurist Marius VLAICU, Preşedintele Filialei de CRUCE ROŞIE a judeţului Gorj, al doamnei Manuela Negru, ziaristă şi prezentator TV, cei doi fiind legaţi prin rudenie sau prin obârşie de numele satului Rădineşti şi care au avut un important rol organizatoric în desfăşurarea Festivalului-Concurs al Cântecului Popular «PERLELE OLTENIEI», cel atât de mult aşteptat de către artişti şi de către spectatorii de toate vârstele! În cadrul momentului sugestiv intitulat: «Prezentarea de produse locale» (Ec. POPESCU şi I. ANDRONIE) a fost prefaţată vizitarea Târgului «ILIE BIBULESCU», unde au putut fi văzute o serie de produse de la ii, covoare, ouă încondeiate, icoane, ceramică tradițională și decorativă, produse brodate, bijuterii, toate cu măiestrie expuse, până la articole din sticlă, lemn într-un mic mobilier artizanal, ceea ce confirmă importanţa rolului atelierelor de creație, cum ar fi: cel de olărit, de încondeiere a ouălor, de prelucrare a lemnului, icoane pe sticlă, confecționarea obiectelor din piele, modelaj în lut sau de cusut ii, mai ales că vizitatorii prezenţi au avut posibilitatea să achiziționeze de la meșteri pricepuţi obiectele pe care aceștia le-au expus. A fost şi un prilej de a ne afla cât mai aproape de mai multe meșteșuguri de artă populară și tradiții ale satului gorjenesc! După Masa Festivă încărcată cu bucate pe alese, a fost organizat şi s-a desfăşurat Festivalul-Concurs al Cântecului Popular «PERLELE OLTENIEI», cuprinzând spectacole susţinute de către soliştii vocali acompaniaţi de tarafuri sau orchestre cu un repertoriu extrem de bogat şi de atractiv! După deliberarea juriului din care au făcut parte solista de muzică populară Mariana Ionescu-Căpitănescu şi maestrul Parnica, a urmat momentul emoţionant al înmânării premiilor şi al prezentării premianţilor, despre care vom putea vorbi în viitor!
HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here