Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu domnul prof. univ. dr. Andrei MARGA, Dr.h.c.mult. personalitate ştiinţifică proeminentă a vieţii sociale, ştiinţifice şi politice, fost Ministru de Externe şi al Educaţiei din România – ,,Mă întreb, dacă are această epocă la îndemână nu numai tezaurul istoriei filosofiei, care este mereu disponibil, dar și filosofii lămuritoare pentru a oferi răspunsuri”?

1414

-Rep. Domnule ministru, ANDREI MARGA, cu ocazia zilei onomastice, vă doresc din inimă, să aveţi sănătate şi viaţă îndelungată, multe realizări scriitoriceşti şi să vă păstraţi acelaşi curaj în reflecţiile şi în abordările dumneavoastră filosofice, sociale şi politice, pentru că societatea românească este mai bogată şi mai demnă de luat în seamă cu oameni atât de competenţi şi de lucizi ca dumneavoastră!
– A.M. Domnule profesor, mulţumesc pentru urări şi pentru cuvintele frumoase şi vreau să vă spun că într-o lume ca aceasta în care trăim, străbătută de crize multiple, de la cele de resurse, trecând prin cele economice, sociale, instituționale, la cele de viziune, cred că importanța abordărilor cuprinzătoare ale realității sporește interesul şi preocupările oamenilor de cultură, a gânditorilor! De aceea, consider că filosofia elaborată exigent și responsabil este chemată să se pronunțe asupra problemelor lumii de astăzi, pentru că dintotdeauna, epocile de criză au chemat în rol filosofia, mai ales că de la o vreme, nu poți afla soluții fără a privi realitățile în întregul lor, iar sinceritatea abordării contează foarte mult, ca şi curajul de a vedea lucrurile în complexitatea lor!

,,Printre cei care oferă în lumea de astăzi filosofie de cel mai înalt nivel profesional, civic și moral, este la loc de frunte Jürgen Habermas”!

-Rep. Pentru că Excelenţa voastră, ca întotdeauna, cred că sunteţi ancorat şi implicat în aceste lucruri, ca şi în realităţile veacului, cum reuşiţi să fiţi aproape de problemele stringente ale acestei lumi frământate de atâtea furtuni care descumpănesc spiritul?
– A.M. De multe ori, mă întreb, dacă are această epocă la îndemână nu numai tezaurul istoriei filosofiei, care este mereu disponibil, dar și filosofii lămuritoare pentru a oferi răspunsuri? Întrebarea se pune acut din nevoi practice, nu doar teoretice! Desigur, oamenii nu trăiesc din reflecții filosofice, dar, nici nu ajung la dezlegări ale crizelor fără a se apleca asupra unor probleme de strictă actualitate! Vedeţi, filosofia nu ține loc de hrană și de multe altele, dar, cum bine spune un pasaj biblic, nu numai cu cele materiale se hrănește omul! Problemele acute şi urgențele vieții nu fac filosofia de prisos, ci o cer atunci când omul este dispus ca să-și folosească mintea, pentru că, în fond, cum gândim, așa și trăim!
-Rep. Pentru că aţi făcut referire la cunoscutul citat biblic, aş dori să ne spuneţi, ce schimbări fundamentale credeţi că s-au produs în tabla de valori a continentului european în ultima jumătate de veac?
– A.M. În 1981, la Universitatea din Leuven (Belgia), s-a întreprins prima cercetare din Uniunea Europeană referitoare la adeziunea cetăţenilor la valori, iar, ideea a fost atunci de a sonda unitatea Europei, nu doar geografic, politic, monetar, cum s-a făcut de obicei, ci şi sub aspectul valorilor împărtăşite de către cetăţenii diferitelor ţări comunitare. În 1990, cercetarea s-a reluat, de data aceasta incluzând mai multe ţări decât cele comunitare, iar în 1999 s-a întreprins a treia cercetare pe tema valorilor sub coordonarea Universității Tilberg (Olanda). S-au făcut apoi și alte cercetări, spre a se putea detecta schimbările petrecute în timp, deşi, cercetările au folosit acelaşi tip de chestionar!
-Rep. Domnule Ministru, în proiectele mele viitoare, am în vedere o discuţie amplă cu Excelenţa voastră despre Biblie, dar, ca să vă spun sincer, am fost profund impresionat de scrisoarea pe care v-a trimis-o din Starnberg, la 27.mai 2022, marele filosof Jürgen Habermas (n. 1929), şi în care vi se adresează atât de frumos şi de ademenitor pentru un spirit elevat, atunci când vă scrie: ,,Mult stimate, iubite coleg, domnule Marga, cu cartea dvs. asupra filosofiei mele, m-ați surprins și, în același timp, bucurat enorm! Cu ajutorul cunoștințelor mele de latină, am putut descifra într-o oarecare măsură, cel puțin registrul temelor și văd cât de intensiv v-ați dedicat ideilor mele – aproape tuturor aspectelor teoriei mele, ca și asupra opticii și intervențiilor mele politice! O atât de extinsă și cuprinzătoare etalare, am cunoscut rar – pentru aceasta, vă sunt, Dumneavoastră, extraordinar de recunoscător. Este pentru mine o mare satisfacție să fiu acum prezent, în acest fel competent, cu scrierile mele, în sfera publică academică a României”, ceea ce înseamnă că un gânditor lucid şi de înaltă ţinută, la cei 93 de ani ai săi, reprezintă un reper esenţial al preocupărilor dumneavoastră pe tărâmul filosofiei, şi nu numai!
– A.M. Dacă mă gândesc bine, chiar schimbările din Europa Centrală și Răsăriteană din jurul anului 1990 au avut în atenţie apărarea de către religii a libertății de conștiință și a toleranței religioase, ca un imbold esenţial. Se poate spune că: «pluralismul concepțiilor asupra lumii și lupta pentru toleranță religioasă au fost nu numai forțele motrice ale apariției statului constituțional democratic, dar, ele sunt și astăzi cele care dau impulsuri pentru transformarea consecventă a acestuia», aşa cum spune Jürgen Habermas în lucrarea «Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze», Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, p. 263).
-Rep. V-aş ruga mult, domnule Ministru, să prezentăm în acest interviu, ceea ce este mai interesant şi mai incitant în scrisoarea pe care v-a trimis-o Jürgen Habermas!
– A.M. Domnule profesor, Vasile Gogonea, printre cei care oferă în lumea de astăzi filosofie de cel mai înalt nivel profesional, civic și moral, este la loc de frunte Jürgen Habermas, aşa cum aţi remarcat şi dumneavoastră, la vârsta venerabilă de 93 de ani! Am avut privilegiul de a-l cunoaște, de a cerceta în institute pe care le-a condus, de a-i studia opera și, la un moment dat, de a-l face cunoscut cititorilor din Romania, prin traduceri. De altfel, înainte de 1989, traducerile din Martin Heidegger, Karl Popper și Jürgen Habermas au fost, dintre cele ale filosofilor contemporani, cele mai semnificative.
-Rep. Cred că a fost o muncă susţinută, o aplecare lăuntrică şi profundă ca să cuprindeţi o multitudine de idei care desfinesc opera acestui mare gânditor aproape centenar!
– A.M. Într-o operă amplă, Jürgen Habermas a dat cea mai elaborată abordare filosofică a experiențelor actuale. Metodologia, teoria științei, teoria acțiunii, teoria comunicării, etica, filosofia istoriei, filosofia religiei, filosofia educației, relația cu metafizica, istoria filosofiei, precum și teoria modernității, teoria societății actuale, starea Europei, politica din zilele noastre sunt tot atâtea părți ale sistematizării sale filosofice. Aceasta iese din sfera unor dezbateri de cabinet, spre chestiunile vieții trăite de oameni! Ea dezleagă întrebările în optica comunicării nedistorsionate!

,,Jürgen Habermas este azi al șaptelea cel mai citat filosof din toate timpurile”!

-Rep. Cum l-aţi descoperit pe Jürgen Habermas în cototaţia ideilor sale?
– A.M. Jürgen Habermas este socotit cel mai profilat filosof pe scena lumii actuale. El a fost premiat ca «învățător al Germaniei» («praeceptor Germaniae») postbelice. Nimeni nu l-a întrecut în analiza Europei. Creativitatea sa în varii domenii este rară, «pragmatica universală» aducându-i un premiu prestigios în științele tari. După ce a a fost între primii trei cei mai citiți filosofi contemporani în universitățile americane, Jürgen Habermas este azi al șaptelea cel mai citat filosof din toate timpurile.
-Rep. Dar, este suficient ca să însemne un punct de referinţă în istoria ultimului veac?
– A.M. Destul să spunem că este cel mai profilat filosof de la Heidegger și Wittgenstein încoace. Dacă Hegel ne-a lăsat filosofia debutului modernității, Habermas o dă pe aceea a modernității târzii.
-Rep. Consideraţi că Jürgen Habermas este un gânditor al premierelor spirituale?
– A.M. Sunt multe premiere legate de numele lui Jürgen Habermas. Destul să amintesc doar că el a fost inițiatorul filosofiilor create prin dialog explicit, necurmat, cu contemporanii, al filosofiilor cu piloni înfipți pe ambele maluri ale Atlanticului, al noii constelații în relația religie, științe, filosofie, al controversei istoricilor, al unor noi direcții în filosofie și științe.
-Rep. Aţi putea oferi exemplul unei premiere absolute şi de referinţă?
– A.M. O premieră este aceea că, la împlinirea a 90 de ani, fenomen probabil unic în istoria culturii, Jürgen Habermas a dat o scriere monumentală ce reinterpretează cunoașterea, și credința, și relația lor – «Auch eine Geschichte der Philosophie» (Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2019). Aceasta m-a și obligat să scot o nouă ediție, adusă la zi, a monografiei «Filosofia lui Habermas» (Editura Academiei Române, București, 2022). Ea se află acum la dispoziția cititorilor, fiind accesibilă fizic și în format electronic!
-Rep. Ce alte nume mari aveţi în «catalogul» întâlnirilor Excelenţei voastre?
– A.M. Îmi face plăcere să-mi amintesc legături personale cu vârfuri ale filosofiei, sociologiei și teologiei mondiale – Niklas Luhmann, Richard Rorty, Hillary Putnam, Nicholas Rescher, Manfred Frank, Manfred Riedel, Gianni Vattimo, Joseph Ratzinger, Hans Küng, Wohlfahrt Pannenberg și alții – și să revăd mărturiile lor! Pe cei mai mulți i-am avut și oaspeți la Cluj-Napoca!
-Rep. Vă mărturisesc faptul că m-a impresionat nespus tonul părintesc şi atent prin care Jürgen Habermas încheie scrisoarea, când spune: «Sper că în ceea ce vă privește personal, dvs. și familia dvs., lucrurile sunt în ordine în timpurile noastre neliniștite politic. La mine și soția mea, vârsta își spune, firește, cuvântul. Dar, nu avem, în realitate, vreun motiv serios ca să ne plângem! Cu cele mai bune salutări și urări, al dvs., Jürgen Habermas»!
– A.M. Mă bucur mult, domnule profesor Vasile Gogonea, că aţi făcut cunoscut gorjenilor şi cititorilor Ziarului «Gorjeanul», conţinutul scrisorii recente cu care domnul Jürgen Habermas m-a onorat, pentru că este un document care are deja, pentru mine, o semnificație transpersonală!
-Rep. Vă mulţumesc foarte mult pentru interviu, Domnule Ministru Andrei Marga, şi de Ziua Sfântului Ap. Andrei, cel întâi chemat şi Ocrotitorul României, cu prilejul zilei onomastice, un sincer LA MULŢI ANI!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here