Educaţia…şi Lecţia de viaţă – Domnul Profesor dr. Gheorghe Gorun, cetăţean de onoare al Municipiului Târgu-Jiu

2037

În miezul zilei de 21 mai 2019, în prezenţa unui numeros public şi a oficialităţilor municipale şi judeţene, a domnului prof. univ. dr. Adrian Gorun, inclusiv a unor parlamentari de Gorj, de Sărbătoarea Sfinţilor Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena, în sala de festivităţi a Teatrului Dramatic «Elvira Godeanu», din capitala Gorjului, i-a fost acordată Diploma de excelenţă şi înaltul titlu de cetăţean de onoare al Municipiului Târgu-Jiu, Domnului dr. în ştiinţe istorice, Gheorghe GORUN, un important şi prestigios profesor şi strălucit intelectual cu notabile apariţii în publicistica locală şi naţională, un condeier înzestrat şi în acelaşi timp nume afirmat prin scrierea unor cărţi valoroase, mentorul care prin aportul său deosebit ca om de cultură şi ca om politic se dovedeşte o personalitate care încununează o carieră demnă de apreciere şi de respect din partea tuturor gorjenilor.
În prezentarea profilului personalităţii domnului prof. dr. Gheorghe Gorun, domnul viceprimar, Adrian Tudor a scos în evidenţă faptul că personalitatea celui onorat cu această distincţie are o dimensiune supraordonată, cu funcţie integrativ-adaptativă a omului de mare omenie, care presupune existenţa unor dimensiuni constante şi demne de apreciat, deoarece domnul profesor Gheorghe Gorun s-a dovedit dintotdeauna un spirit propulsat de tendinţe pozitive şi, în funcţie de diversitatea de manifestări ale acestora, a ştiut să-şi orienteze activitatea spre un obiectiv sau altul, prin cauzalităţi ale unor factori obiectivi de mare profunzime.

“Dorim şi aprecierea semenilor noştri,a contemporanilor noştri”
Iar, pentru că preţuirea personalităţii unui om valoros ajunge să fie unul dintre cele mai importante aspecte ale vieţii personale şi profesionale, chiar una dintre trăsăturile oamenilor de succes care sunt loiali faţă de ei înşişi, iată că domnul Gheorghe Gorun a prezentat primul său discurs citit, aşa cum a mărturisit în faţa celor prezenţi, arătând că întotdeauna i-a plăcut să fie o persoană care simte nevoia de a prelua controlul asupra situaţiilor și de a obţine rezultate, fiind un om care acceptă provocările și vrea să câștige printr-o reacţie hotărâtă la mediu, care poate să fie perceput ca prietenos, din dorinţa de a-i motiva pe alţii, de a se exprima și de a fi auzit când vrea să îi convingă și să îi influenţeze pe ceilalţi în bine, pentru că o apreciere este prezentă în fiecare structură de personalitate, dar aproape întotdeauna cu intensitate diferită. De această dată, într-un mediu perceput ca prietenos şi favorabil, domnul prof. dr. Gheorghe Gorun a dat citire mesajului domniei sale spunând următoarele: ,,Îi mulţumesc Lui Dumnezeu pentru ce sunt, pentru cum sunt, pentru cine sunt! Lui Îi datorez toate faptele mele bune şi toate realizările mele! El este valorizatorul, evaluatorul şi Judecătorul nostru suprem, al fiecăruia, şi, deci, şi al meu! Dar, Dumnezeu ne-a lăsat «liberul arbitru», libertatea să decidem asupra vieţii noastre! De aceea, în nimicnicia noastră, a mea, în speţă, în mândria noastră, şi a mea, desigur, aşteptăm şi dorim şi aprecierea semenilor noştri, a contemporanilor noştri. Iar, fiindcă eu o primesc astăzi, din partea dumneavoastră, permiteţi-mi să-mi exprim profunda recunoştinţă faţă de Consiliul local, faţă de consilierii municipali, care reprezintă comunitatea în care am trăit şi am muncit aproape o jumătate de secol. În acelaşi registru de recunoştinţă, îmi exprim gratitudinea sinceră colegilor mei care m-a recomandat Consiliului local pentru acest onorant titlu: directorul Carmen Cosmuleascu şi secretarul Cornelia Fotescu, de la Colegiul Naţional «Spiru Haret», şi domnilor, în ordinea alfabetică: Cristian Ciobanu, inspector şcolar pentru disciplina istorie, Valeriu Drulă, fostul director al Colegiului Naţional «George Coşbuc» din Municipiul Motru, Gheorghe Nichifor, fostul director al Colegiului Naţional «Ecaterina Teodoroiu», Dorin Taşcău, directorul Colegiului Naţional «Tudor Vladimirescu».

,,M-am străduit să fiu de folos şi să-mi fac datoria, să-mi valorific «talantul» primit de la Creator”
Desigur, nu ştiu şi nu pot să mă pronunţ dacă merit sau nu merit recunoaşterea dumneavoastră, ştiu, însă, sigur, că m-am străduit să fiu de folos şi să-mi fac datoria, să-mi valorific «talantul» primit de la Creator, în toate faptele, acţiunile şi poziţiile mele sociale! Şi la catedră, şi în politică, şi în funcţia de director, şi în cercetare, şi în activitatea mea publicistică! În fine, stimate domnule viceprimar, Adrian Tudor, permiteţi-mi să-mi exprim bucuria că primesc acest «înscris» de la dumneavoastră, cel mai tânăr om politic care lucrează cu dăruire într-o înaltă funcţie din administraţia publică locală! Vă mulţumesc pentru strădania dumneavoastră, iar, pentru că aveţi vârsta la care eu am intrat în politica mare, vă doresc să aveţi aceleaşi bucurii pe care le-am avut eu! DOAMNE-AJUTĂ”! În concluzie, putem spune că împărtăşind opinia multor persoane prezente în sala de festivităţi a Teatrului Dramatic «Elvira Godeanu», persoana domnului prof. dr. Gheorghe Gorun confirmă aserţiunea că personalitatea de bază este un sistem dinamic hipercomplex şi trebuie să admitem o serie de convenţii de ordin operaţional -logic şi anume, faptul că delimitarea şi propulsarea ei porneşte de la un anumit nivel de abstractizare, de organizarea ierarhică, plurinivelară, prin realizarea unei comunicări bilaterale cu mediul social şi prin efectuarea unor sarcini specifice de reglare, deoarece caracterul emergent şi independenţa relativă faţă de elementele componente dezvăluie îmbinarea analizei structurale cu analiza concret – istorică, putem vedea că analiza structurii interne pe baza metodei blocurilor funcţionale complementare se completează cu elementele substanţiale şi cosubstanţiale care se dovedesc întotdeauna energetice şi informaţionale.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here