Educaţia…şi Lecţia de viaţă – “Am câștigat un statut ce ne conferă legitimitate, ne-am obținut un loc stabil în ierarhia instituțiilor de învățământ superior”

491

Cu prilejul deschiderii noului an academic la Universitatea «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu, în prezenţa reprezentanților administrației publice locale și județene și ai mediului de afaceri din muncipiu și din județ, au fost analizate cu deplină responsabilitate o serie de probleme de o stringentă actualitate pentru studenți și profesori, pentru instituția școlii, de la toate nivelurile sale, pentru întregul sistem educaţional, acest lucru desprinzându-se din cuvântul domnului prof. univ dr. Adrian Gorun, Preşedintele Senatului Universităţii «Constantin Brâncuşi», care a adresat la modul imperativ simptomatica întrebare: “Ce se întâmplă cu educația națională, în general, cu educația de nivel superior, azi, în România? O întrebare la care trebuie să răspundă decidenții politici și administrativi, consultând largi eșantioane de profesori, părinți, studenți și elevi, apelând la soluțiile pe care specialiștii din educație le pot oferi”, domnia sa atrăgând atenția asupra accentelor aproape dramatice pe care le-a căpătat învățământul românesc în ultimii 26 de ani, în condițiile devalorizării continue și ale decredibilizării unui domeniu în care alte țări ale lumii investesc sistematic și consecvent, punând în politicile de prim rang interesul major pentru viitorul tineretului și al națiunilor. Referindu-se la consecințele crizei de valori, de identitate, de ideal, de finalități și de viziune care capătă aspecte multidimensionale și sunt generate multifactorial, domnia sa a atras atenția asupra faptului că se produce o adevărată «inflație de specialiști» autodeclarați, “care confundă principiile științei și valorile inovației cu mercantilismul vulgar, anetic și rudimentar, motiv pentru care devenim, pe zi ce trece, un fel de rudă săracă a educației europene și transatlantice, asumându-ne rolurile imitatorului necondiționat” și devenind, în felul acesta, o «fabrică de diplome», un spațiu confuz al luptelor politice și în ultimă instanță, un vector al ignoranței.

“Să se mențină Universitatea din Târgu-Jiu în beneficiul tinerilor noștri, să fie sprijinite eforturile noastre”
Trecând la un capitol extrem de sensibil, cu aspect de dificultate, conducătorul vieții științifice din instituție a reiterat faptul că pentru a elimina egalitarismul nivelator care permite parazitarea profesională și înăbușe performanța în activitate, “Senatul Universității «Constantin Brâncuși», Consiliul de Administrație, nu au acceptat și nu vor accepta să transfere povara deficitului financiar studenților, așa cum o fac alte universități, majorând de la an la an taxele de studii. Oricine poate constata că suntem poate singura universitate care am menținut aceste taxe la același nivel de mai bine de opt ani. Suportăm acest deficit noi, în exclusivitate, angajații Universității! De aceea, anul pe care-l deschidem azi este un an dificil, cu multe sacrificii pentru personalul didactic, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, cheltuielile salariale trebuind diminuate obligatoriu. Cine nu înțelege acest imperativ, cine nu înțelege că trebuie să fim solidari pentru funcționarea instituției, nu are altă soluție decât părăsirea ei! Așa cum oameni performanți, ale căror rezultate sunt apreciate în plan universal, au acceptat să li se diminueze veniturile, acoperind astfel și lipsa de performanță a altora, la fel, sau poate că mai mult, cei ce încarcă statele de plată, fără a spori plusvaloarea intelectuală și profesională a Universității, au obligația (nu doar morală) să procedeze precum colegii lor… mai ales că studenții noștri, absolvenții, nu sunt cu nimic mai prejos decât colegii lor din alte universități”, a încheiat domnul Adrian Gorun, după care a declarat deschis anul academic 2016-2017 la Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu.

“Noi contăm, pentru că avem studenți, chiar studenți performanți”
Rectorul Universității «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, d-na prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu a ținut să atragă atenția că trăim o perioadă plină de frământări, în care trebuie să ne întrebăm, ucbce se întâmplă cu învățământul superior din țara noastră, când este periclitat procesul cunoașterii, dat fiind faptul că universitatea rămâne un factor determinant al modernizării societății? Este de datoria factorilor de decizie să se preocupe mai mult de soarta educației, pentru a vedea cât de puțin se investește în acest domeniu, mai ales că există legături fragile cu mediul de afaceri. Amintind faptul că universitățile românești au internalizat costurile și au externalizat beneficiile, d-na rector a punctat și cauzele acestei situații, în primul rând, datorită migrației forței de muncă, aproximativ 2,5 milioane persoane apte de muncă, reprezentând 40% din populația activă, ca să nu mai vorbim de faptul că aproape 350.000 de tineri români învață acum în străinătate. Făcând un bilanț al activității anului anterior, a fost precizat faptul că s-au câștigat proiecte de cercetare de către profesori și studenți și s-au investit aproape 2 milioane de lei în infrastructura didactică! În încheiere, domnia sa a spus: “Noi contăm, pentru că avem studenți, chiar studenți performanți implicați în programe de voluntariat”, a concluzionat doamna Rector, Luminița Popescu.

“Universitatea «Constantin Brâncuşi» este un reper pentru Municipiul Târgu-Jiu și un simbol al performanței pentru învățământul superior din România”
În alocuțiunea sa, primarul Municipiului Tg. Jiu, dr. ing. Florin Cârciumaru, de curând ales Președinte al Asociației Municipiilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia, a ținut să spună că bucuria unui nou început aduce întotdeauna la un loc studenți și profesori pentru susținerea și promovarea mediului academic. “Sunt un om apropiat de Universitatea «Constantin Brâncuşi», care este un reper pentru Municipiul Târgu-Jiu și un simbol al performanței pentru învățământul superior din România! S-a dovedit că la Tg. Jiu continuă să se formeze oameni excepționali și de calitate, cu o înaltă pregătire profesională”, a încheiat edilul șef al municipiului, considerând că avem suficiente argumente să vorbim despre Centrul Universitar de la Tg. Jiu, la care domnul Adrian Gorun a adăugat faptul că nu trebuie neapărat să etalăm unele merite ale Universității și ale mediului academic, dar “să nu uităm că de la acest pupitru a fost lansat primul proiect al unei noi Legi a Educației Naționale, și chiar dacă nu s-au luat în calcul aceste opțiuni, trebuie să amintim că avem cărți în peste 700 de biblioteci din lume, inclusiv în statele Unite, iar din partea autorităților locale am avut un sprijin consistent, solicitând ceea ce ni se cuvine”, a menționat moderatorul manifestării. Domnul Ciprian Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, a considerat că Universitatea «Constantin Brâncuşi» are înalta competență de a asigura creșterea nivelului educațional în județ, deși parcurgem o perioadă destul de dificilă.
Apoi, a adresat felicitări pentru atitudinea, pertinența și implicarea în marcarea unor evenimente importante din viața comunității, ca o dovadă expresă a manifestării conștiinței de sine a tuturor celor care și-au respectat cu competență și mai ales cu perseverență menirea, fie ei profesori sau studenți”, motiv pentru care domnul Adrian Gorun a adăugat că nu au existat sincope în relația cu Consiliul Județean Gorj sau cu Primăria Tg. Jiu. Domnul Prefect, economistul dr. Gheorghe Paraschivu a apreciat faptul că a crescut calitatea cadrelor didactice universitare care dau «lumina cărții», asigurând pregătirea studenților și formarea caracterelor tinerilor., deoarece: “Locul și rolul Universității «Constantin Brâncuşi» în comunitatea noastră sunt vitale pentru ceea ce înseamnă viața culturală în Județul Gorj, iar în Instituția Prefectului, aveți un partener de încredere”, a încheiat domnia sa.

“Axa lumii trece prin noi, mediul academic, iar Axa Universului trece prin «Coloana Infinitului»”
Din partea Universității «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca a fost transmis un mesaj de către domnul prof. dr. Toader Nicoară, care a precizat că relațiile dintre cele două universități au o tradiție îndelungată, de aceea “Vă felicit că aveți un Imn local al Universității, care exprimă patriotismul oamenilor din aceste locuri, mai ales că în post-modernitate, axa lumii trece prin noi, mediul academic, iar Axa Universului trece prin «Coloana Infinitului» pe care o aveți aici, la Tg. Jiu. Îndemn autoritățile locale și județene să continue și chiar să intensifice colaborarea cu Universitatea «Constantin Brâncuşi», în vederea ridicării nivelului cultural al orașului și al Județului Gorj”, a spus în încheiere oaspetele de pe Someș. Răspunzând oaspetelui, domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun a spus: “O universitate nu trebuie apreciată ca fiind mică sau mare, luând în calcul dimensiunile ei, ci prestigiul, recunoașterea de care se bucură prin rezultatele obținute în cercetare, în formarea individuală a studenților prin transmitere culturală și integrare socială”, a precizat domia sa, îndemnându-i pe studenți să iubească și să respecte Universitatea «Constantin Brâncuşi» în orice situație, să fie atașați idealurilor sale. La rândul său, tânărul Ștefan Moșoi, reprezentantul studenților din Universitatea «Constantin Brâncuşi» a spus că dialogul și comunicarea reprezintă pentru tinerii studenți o adevărată provocare, de aceea merită sprijinite acele evenimente care reflectă integrarea studenților în mediul academic. În concluzie, deschiderea noului an de studiu la Universitatea «Constantin Brâncuși» din Tg.-Jiu a constituit un bun prilej de a fi asumate noi responsabilități în desfășurarea procesului didactic, ceea ce denotă că educația dintr-o țară este un subsistem funcțional ce trebuie să răspundă imperativelor generale ale sistemului social.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here