Educaţia…Lecţiei de Viaţă! – Sărbătoare duhovnicească prilejuită de lansarea Cărţii: «BISERICA DIN URDARI – monument istoric» (I) – ,,Am hotărât ca împreună cu domnul General Stamate, să vă prezentăm o carte despre biserica noastră, pentru că o biserică reprezintă «sufletul» unei comunităţi”!

1512

Sâmbătă, 29 mai 2021, la Biserica de parohie cu Hramul «Sfântul Mare Muc. Gheorghe – purtătorul de biruinţă», din Comuna Urdari, Gorj, a fost lansată Cartea: «BISERICA DIN URDARI – monument istoric», avându-i autori pe Domnul General dr. Grigore STAMATE şi Preacucernicul Părinte Pr. Ilie AMZUCU, doi remarcabili fii plini de har ai acestei localităţi gorjene, în prezenţa unui număr semnificativ de mare al credincioşilor din parohie, a domnului Primar Mihai Calotă, a domnului viceprimar Dumitru Hangiu, a membrilor consiliului local, ca şi a unor oaspeţi din rândul oamenilor de cultură din judeţ, printre care amintim pe domnul Constantin Avram şi domnul jurist Ion M. Ungureanu! Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către un sobor de preoţi alcătuit din Pr. Antonie Făinişi, Parohia Strâmba-Jiu, Pr. Neblea Valentin, Parohia Peşteana de Jos, Pr. Foanene Daniel, Parohia Rovinari II şi Pr. Grigore Brănescu, Parohia Ştefăneşti, Târgu-Cărbuneşti, de masterul în Teologie, Radu Făinişi, împreună cu cei trei cântăreţi bisericeşti care au preamărit Slava Lui Dumnezeu şi preţuirea bisericii noastre dreptmăritoare!

,,Cărţile pe care le scriem sunt ca nişte «mărturisiri» care rămân peste veacuri”!
În cuvântul adresat celor prezenţi la sărbătoare, Preacucernicul Părinte, Pr. Paroh Ilie Amzucu a spus: ,,Am hotărât ca astăzi, împreună cu domnul General Stamate, să vă prezentăm o carte despre biserica noastră, pentru că o biserică reprezintă «sufletul» unei comunităţi! Prin bunătatea Sa, Dumnezeu ne ajută să dobândim tot ceea ce avem nevoie în viaţa aceasta, iar, cartea pe care o prezentăm este una de suflet, pentru că înseamnă şi o mărturisire a faptului că noi suntem creştini de foarte multă vreme! Domnul General are meritul de a fi cercetat o serie de documente despre istoria acestei biserici, ca o mărturisire sinceră înaintea Lui Dumnezeu! Iar, fiindcă nimic nu este întâmplător, iată, astăzi ne-am adunat în număr destul de mare pentru a comemora aniversarea bicentenară a bisericii noastre! Sunt emoţionat, pentru că deşi vorbesc mult, mă simt ca un începător care se simte, sub aspect moral, ca unul care poate ajunge să spună mai mult decât ar trebui! Au venit aici şi dascălii care m-au educat, prieteni, părinţi, iar, cu acest prilej, pot să vă spun că am căutat ca prin această carte să punem pe harta spirituală a României şi localitatea noastră, Urdari. Chiar dacă suntem o localitate mai mică şi poate am trece neobservaţi, dar, avem oameni destoinici, înzestraţi, care ne fac o mare cinste! Cărţile pe care le scriem sunt ca nişte «mărturisiri» care rămân peste veacuri! Să fim şi noi mândri că avem asemenea reprezentanţi ca domnul General Stamate, care fac cinste comunei noastre! Înseamnă foarte mult, faptul că oamenii din parohie sunt alături de mine, ca preot paroh, de aceea, să fim împreună şi să-L mărturisim pe Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Care ne cunoaşte în acest fel că suntem uniţi în credinţă, uniţi în simţire, ca să dăm dovada că suntem adevăraţi români, adică, oameni cu suflet mare, oameni care marchează prin fapte momentele importante ale vieţii! Vă mulţumesc, pentru că aţi venit astăzi, atât de mulţi, la sărbătoarea bisericii noastre”, a încheiat preotul paroh, cu emoţia firească a sufletului care se destăinuie credincioşilor din parohia pe care o păstoreşte!

,,Am avut în vedere, nu numai comunitatea din rândul căreia ne-am ridicat, dar, şi biserica legată de credinţa noastră strămoşească”!
În cuvântul elevat, de înaltă ţinută intelectuală şi duhovnicească, Domnul General dr. Grigore Stamate a spus: ,,Astăzi, când omenirea se află la o răspântie de mari încercări şi când asupra credinţei noastre creştin-ortodoxe sunt exercitate presiuni fără precedent, orice lucrare care vine în sprijinul Bisericii noastre creştine, ca şi asupra Mântuitorului Iisus Hristos, în calitate de Cap al Bisericii, este binevenită şi vrednică de apreciat! Într-un asemenea context se înscrie şi volumul e faţă, pentru că am avut în vedere şi iniţiativa Părintelui Paroh, Ilie Amzucu, al cărui aport este de necontestat, pentru a pune în evidenţă, nu numai comunitatea din rândul căreia ne-am ridicat, dar, şi biserica legată de credinţa noastră strămoşească. Spunea părintele că noi, românii, avem o tradiţie îndelungată, dar, zona Gorjului, fostul ţinut al Jaleşului, cum era denumit mai în vechime, chiar din perioada precreştină, s-a definit prin credinţa în cele sfinte. Pentru realizarea acestei monografii, am spune noi, au fost cercetate documente din mai multe arhive, începând chiar de la primărie până la Patriarhie şi chiar la Arhivele Statului, unde am avut acces, date fiind atribuţiile mele de mare răspundere. Am căutat să realizăm o paralelă între istoria localităţii noastre şi istoria bisericii, având în atenţie chiar cele două biserici care există la ora actuală în localitate”, a subliniat distinsul şi inspiratul autor, realizând un amplu periplu istoric al comunei Urdari în devenirea sa istorică şi în cununa oamenilor de prestigiu care şi-au lehat numele de trecutil localităţii Urdari. În acest sens, domnul General Grigore Stamate a spus: ,,Doresc să amintesc faptul că localitatea Urdari face parte din rândul aşezămintelor domneşti, cum rar se întâlnesc în alte părţi, mai ales că zona aceasta a Gorjului a dat ţării un însemnat număr de dregători. Mari oşteni ai voievozilor români sunt de aici, din zona Urdarilor, oameni care faceau parte din Moşia Urdari, aflată la dispoziţia voievodului vremii! De aici au început legăturile cu Mănăstirea de la Strâmba-Jiu, nu mai zic de Mănăstirea cu Hramul «Sfântul Nicolae», pentru a căuta legătura cu predecesorii noştri, începând chiar de pe vremea lui Mircea cel Bătrân, chiar dacă numele familiei Urdăreanu, la ora actuală, nu mai există! Multe lucruri s-au pierdut în timp, chiar şi numele cu mare rezonanţă în istoria localităţii! Vreau să spun, însă, că din familia boierilor de pe moşia aceasta a Urdarilor, care se întindea de la Fărcăşeşti, la nord, până dincolo de Ioneşti, până la Negomir, la Artanu, Strâmba, Gârbov şi Turceni, deci, vorbim despre o evoluţie fluctuantă, datorită ambiţiilor domnitorilor în raport cu marile danii care au venit din această parte a ţării. Să spunem despre Barbu Urdăreanu, chiar despre Râioşanu, cum spun mulţi, care l-a avut frate pe Balaci Urdăreanu, deci, nume de boieri care şi-au legat numele de Biserica de la Strâmba. Să mai spun că de numele lui Balaci Urdăreanu, fratele lui Râioşanu, sunt legate multe lucruri din această zonă. Când s-a introdus sistemul de stare civilă, fiecare spunea că este de-al lui Balaci, nu a mai spus şi Urdăreanu, iar, în felul acesta, s-au desprins două nume proprii: Balaci şi Urdăreanu, ca să nu mai spun că în Pisania de la Biserica Mănăstirii Strâmba este menţionat şi numele Stamate, dar, nu ţin să precizez acest lucru, doar pentru faptul că şi pe mine mă cheamă Stamate, vreau, doar, să menţionez altceva, că Stamate era un strănepot al boierului Râioşanu. Lui i se mai spunea şi Stamatie Copăceanu, pentru că avea moşie la Copăceni, iar, numele Stamate a ajuns până în zilele noastre”! (VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here