Educaţia… şi Lecţia de viaţă – Programul “Şcoala altfel” va însemna şi o altfel de şcoală?

1057

gogoneaProgramul educaţional sugestiv intitulat “Şcoala altfel”, care va fi organizat în prima săptămână din aprilie, aduce un element de noutate în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, deoarece ineditul este dat prin introducerea unor ei săptămâni în care elevii şcolilor noastre vor avea ocazia să aleagă între diferite activităţi educative pe care doresc să le desfăşoare.

Scopul programului este implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

Selecţia activităţilor se face la nivelul fiecărei unităţii de învăţământ!

Pentru elaborarea proiectului extraşcolar şi extracurricular au fost solicitate şi propuneri ale elevilor la orele de dirigenţie, împreună cu cadrele didactice, ideile principale accentuându-se, cu deosebire, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. Prin cumularea ideilor dezbătute în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, a fost adoptat un program agreeat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice. Astfel, în conformitate cu un orar special, “Şcoala altfel” vine în sprijinul intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, dându-le ocazia să-şi evidenţieze talentul şi în alt context decât cel curricular. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a hotărât ca olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale să se desfăşoare tot în perioada menţionată, urmărind astfel ca elevii olimpici să aibă posibilitatea de a se bucura și ei de vacanță. În acest sens, cadrele didactice au solicitat elevilor propuneri referitoare la program în cadrul orelor de dirigenţie din primul semestru al anului şcolar şi s-au discutat variantele posibile de desfăşurare în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. Selecţia activităţilor se face la nivelul fiecărei unităţii de învăţământ şi chiar la nivel de clasă, dorindu-se plierea pe obiectivele comunităţii şcolare respective şi totodată implicarea în egală măsură a elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor în desfăşurarea corespunzătoare a programului preconizat. Activităţile şi modalitatea de organizare a acestora au fost stabilite în consiliul profesoral şi au fost aprobate la nivelul consiliului de administraţie al unităţilor şcolare. Au fost şi sunt mediatizate acţiunile în cadrul programului “Şcoala altfel” pentru conştientizarea, atât la nivelul unităţii de învăţământ cât şi la nivelul comunităţii, a efectelor pozitive generate de activităţile desfăşurate. Să mai adăugăm faptul că obiectivele setate în cadrul acestui demers nu s-ar putea îndeplini prin programul şcolar normal, elaborându-se astfel o serie de proiecte în colaborare cu organizaţii nonguvernamentale, palate ale copiilor, cluburi sportive şcolare, instituţii culturale şi ştiinţifice, poliţia, jandarmeria, direcţiile de sănătate publică, agenţiile pentru protecţia mediului, prin parteneriat educaţional.

Absenţele elevilor se vor nota în catalog la rubrica “Purtare”!

În complexitatea lor, activităţile sunt coordonate de un număr de cadre didactice, care vor asigura supravegherea şi securitatea copiilor preşcolari şi a elevilor, mai ales că e vorba de deplasări în judeţ şi în afara judeţului Gorj. Printre tipurile de activităţi posibile în desfăşurarea programului “Şcoala altfel” se regăsesc: activităţi culturale, activităţi sportive, activităţi tehnico-științifice, educaţie în spiritul cetăţeniei democratice, educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, educaţie ecologică şi protecţie a mediului, educaţie rutieră etc. Aceste iniţiative vor fi implementate în diverse forme: ateliere de dans, teatru, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică, schimburi de experienţă, vizite de studiu, mese rotunde, dezbateri, proiecte comunitare, tabere, şcoli de creaţie, diverse parteneriate educaţionale etc. Desigur, odată aprobat, programul devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, care vor participa la activităţi conform programului zilnic al săptămânii respective. Absenţele elevilor se vor nota în catalog la rubrica “Purtare”, iar monitorizarea se va realiza de conducerea unităţii de învăţământ împreună cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare. De fapt, experimentul nu este unul cu participare opţională. Iată, aşadar, că ghiozdanul se pune anul acesta în cui mai devreme cu o săptămână de intrarea în vacanţa de primăvară, dar asta nu înseamnă că elevii nu vor trebui să meargă la şcoală. Ministerul Educaţiei subliniază că elevii nu vor face lecţii, dar vor fi obligaţi să participe la activităţi extraşcolare organizate de unităţile de învăţământ. Să fim înţeleşi, nu este o săptămână opţională în ceea ce priveşte participarea elevilor şi a profesorilor la activităţi. Profesorii sunt remuneraţi în această perioadă, iar elevii vor participa în baza unor fişe de prezenţă, eventualele absenţe urmând să fie consemnate cu atenţie şi cu atenţionări precise! La iniţiativa elevilor şi a părinţilor, în colaborare cu cadrele didactice şi conducerile de şcoli, în săptămâna respectivă, şcolile vor putea să organizeze excursii, vizite la muzee sau alte obiective turistice, dar şi concursuri desfăşurate în şcoală.

Poate constitui un punct de plecare în valorificarea educaţiei non-formale?

Potrivit calendarului “Şcolii altfel”, toate unităţile de învăţământ au întocmit deja programul activităţilor, iar programul este afişat pe site-ul Inspectoratului Şcolar. Prin componentele sale de desfăşurare, trebuie precizat că programul își propune implicarea, deopotrivă, a elevilor și a profesorilor, în activități nonformale, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante. “Şcoala altfel”, care se va desfăşura în perioada 2-6 aprilie, reprezintă oportunitatea reinventării partenerilor implicaţi în actul educaţional, momentul în care toţi factorii interesați se reunesc și contribuie pentru a oferi o altfel de “școlire originală”, accentuându-se, pe cât posibil, momentul în care accentul cade pe creativitate, atât din partea profesorilor, cât şi din partea elevilor, prin propunerea de activități cu caracter nonformal și inovator. Să mai reţinem că analiza activităţilor organizate, precum şi a rezultatelor educaţionale obţinute se va realiza după vacanţă de primăvară, întocmindu-se un raport de monitorizare. Mai mult, la sfârşitul anului şcolar se va adăuga un capitol aferent programului “Şcoala altfel” în care se va include raportul, demonstrându-se astfel utilitatea desfăşurării activităţilor şi relevanţa acestora. Această iniţiativă poate constitui un punct de plecare în valorificarea educaţiei non-formale, ale cărei valori sunt încă neexplorate suficient şi neexploatate sub aspectul creativităţii. Astfel, prin această iniţiativă, vom putea vorbi în câţiva ani de concretizarea contribuţiei activităţii non-formale în dezvoltarea tinerilor, a unor deprinderi şi abilităţi pe care le stimulează societatea informatizată şi lumea care se doreşte deschisă mai mult spre dialog şi comunicare. Competenţe precum cele lingvistice, culegerea informaţiilor şi prelucrarea datelor, comunicarea non-verbală, utilizarea limbajelor de specialitate, comunicarea publică, relaţionarea interpersonală, competenţele manageriale, organizatorice şi de participare civică sunt câteva exemple de valori pe care şcoala nu reuşeşte să le promoveze prin sistemul tradiţional de învăţământ. În amplitudinea şi deschiderea lor, multe dintre reformele educaţionale însă, ar trebui să ţină cont şi de timpul de adaptare al cadrelor didactice şi al elevilor la un astfel de proces nou de dezvoltare personală. În una dintre şcolile gimnaziale din municipiu, programul amintit cuprinde: ateliere de scriere creativă, vizionări filme/documentare, concursuri/jocuri, sesiune de referate/comunicări, experimente inedite, dezbateri pe diferite teme, campanii antiviolență, campanii antidrog, campanii stil de viață sănătos, siguranța rutieră, vizite de studiu, realizarea unei reviste a clasei, albumul digital al clasei, concursuri sportive.

“Școala altfel” este şi oportunitate a reinventării partenerilor educaționali?

La Colegiul Comercial “Virgil Madgearu”, sub genericul “student în devenire”, am remarcat preocuparea pentru popularizarea ofertei universităților, ateliere de fotografie, jocuri de rol și dezbateri pornind de la codul bunelor maniere, ateliere de teatru francofon, audiții/vizionări de concerte, managementul proiectului, club de lectură, prezentări ale capitalelor europene, abilitați practice, transpunerea unor proiecte în cadrul unor acțiuni de ecologizare. În discuţiile purtate cu colegii de învăţământ, am reţinut faptul că adevărate şedinţe de “brainstorming” au avut loc în şcoli pentru alegerea acţiunilor pentru săptămâna 2-6 aprilie, în care elevii se întâlnesc cu profesorii şi colegii lor, dar nu fac lecţii, ci activităţi non-formale, în şcoală sau în afara ei. Elevii vor afla şi activităţile aprobate de Inspectoratul şcolar pentru şcoala lor, prin consiliere antidrog, prin iniţierea în viitoarea profesie, prin jocuri şi diverse activităţi în afara clasei, iar unii specialişti vor merge în şcoli pentru a vorbi cu tinerii despre violenţa domestică. Să reţinem că am întâlnit şi elevi din ultimul an de liceu care ar prefera să recupereze materia din zilele în care nu s-a făcut şcoală, chiar să se facă pregătire suplimentară cu elevii care dau Bacalaureatul! Ce ziceţi, domnilor profesori? La o şcoală primară cu dascăli talentaţi din Tg. Cărbuneşti, am surprins în programul educaţional şi jocuri de antrenare a memoriei, carnaval, concurs de postere şi de scurt-metraje, experimente distractive, iar o activitate propusă de un număr mare de elevi este schimbul de roluri, pentru o zi: profesorii să treacă în bancă, elevii, la catedră. Ce mai ziceţi, domnilor profesori? Să nu trecem prea uşor peste faptul că programul “Şcoala, altfel” îi provoacă şi pe profesori şi pe elevi să observe primele semne ale venirii primăverii în modul de a gândi şi de a explora universul educaţional! Aşadar, elevilor nu le revine doar dreptul de a alege acțiunile la care doresc să participe, ci și cel de a propune sau a organiza ei însiși activități care să le ofere posibilitatea de a-și dezvolta noi abilități prin stabilirea de noi conexiuni între teorie și practică, posibilitatea de a redescoperi valori și atitudini prin joc, experimentare și reflecție. “Școala altfel” reprezintă oportunitatea reinventării partenerilor implicați în actul educațional, cu toţii stimulând creșterea participării la actul decizional și inițierea de activități care să dezvolte competențe cheie, necesare, prin intermediul educației non-formale, căreia școala îi poate fi gazdă și cadru de manifestre!

Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here