DSP Gorj va analiza apa din fântâni! Pericol de îmbolnăviri

1091

Direcția de Sănătate Publică Gorj a solicitat primăriilor de pe raza județului
să comunice numărul de gospodării, de surse de apă publice și individuale, cât și
numărul sistemelor centralizate care au fost afectate de precipitațiile abundente din
ultima perioadă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor în rândul populației.
”De asemenea, au fost transmise adrese către medicii de familie pentru a
informa populația privind măsurile ce se impun în vederea prevenirii bolilor
transmisibile.
Întrucât consumul de apă din fantânile afectate este interzis, acestea vor fi
curățate și dezinfectate, analiza apei efectuându-se în laboratoarele Direcției de
Sănătate Publică. Până în momentul în care apa devine corespunzătoare, se va
consuma apă îmbuteliată, apă adusă în cisterne, a cărei calitate a fost dovedită prin
buletine de analiză. Trebuie menționat faptul că apa a cărei calitate a fost afectată,
din cauza inundațiilor, nu poate fi folosită pentru spălatul vaselor, spălatul pe dinți,
spălatul pe mâini, spălarea alimentelor și pregătirea hranei.

În cazul producerii de inundații, trebuie avute in vedere următoarele
măsuri:
– extragerea și drenarea apei din gospodăriile cetățenilor, acțiune urmată
de salubrizarea suprafețelor de teren, pe care s-au acumulat depozite
de sediment și deșeuri aduse de ape;
– după îndepărtarea sedimentelor și deșeurilor din curțile unităților de
copii, instituții publice și gospodării individuale, se va face dezinfecția
solului cu substanță clorigenă 5 -10 % ;
– curățarea și dezinfecția closetelor individuale simple;
– în situația existenței cadavrelor de animale și de păsări, acestea vor fi
transportate la unitățile autorizate pentru incinerarea cadavrelor de
animale, mijloacele de transport fiind dezinfectate cu soluție clorigenă
după fiecare transport. Dacă nu poate fi aplicată această metodă de
îndepărtare a cadavrelor se va proceda la îngroparea lor (după tratarea
cu soluție clorigenă), în zone alese astfel încât să nu contamineze
pânza de apă freatică. Populația este sfătuită să nu atingă animalele
moarte și să anunțe autoritățile, în vederea evacuării acestora;
– în localitățile unde există sisteme centralizate, operatorii vor realiza
curățarea stației de epurare de eventualele depuneri și deșeuri aduse de
inundații, precum și dezinfecția întregului sistem cu substanță
clorigenă;
– în localitățile care nu dețin sisteme centralizate de apă potabilă, iar
alimentarea cu apa se realizează prin fântâni publice și individuale,
recomandările sanitare vizează refacerea elementelor structurale și
funcționale ale fântânilor, precum și asanarea și dezinfecția apei din
fântână cu substanța clorigenă;
– în situația în care nu se poate asigura apa potabilă pentru populație,
pentru prevenirea epidemiilor hidrice, administrația publică locală va
asigura apa potabilă prin cisterne autorizate pentru transportul
lichidelor alimentare sau apă potabilă îmbuteliată (minim 5
litri/persoană/zi);
– populația va utiliza apa pentru consum numai din surse sigure, iar in
situația în care există suspiciuni, apa se va utiliza numai după fierbere
(minim 30 de minute) și răcire ;
– utilizarea pentru prepararea alimentelor numai a apei fierte și răcite ;
– consumul de alimente ambalate sau bine preparate termic;
– păstrarea alimentelor în condiții igienice ;
– respectarea igienei individuale;
– la primele semne de boală cetățenii să se prezinte la cel mai apropiat
medic / spital”, transmite instituția astăzi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here