Centre de prelucrare a laptelui din Stăneşti şi Baia de Fier, închise de DSVSA

787

Două unități de prelucrare a laptelui ale unor exploataţii din Baia de Fier şi Stăneşti au fost închise, săptămâna trecută, una definitiv, şi alteia aplicându-i-se decizia de suspendare temporară a activităţii.

În cursul ultimei săptămâni, echipele de inspectori ale Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj au efectuat controale și verificări tematice și fizice în unități supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor situate în localităţile: Albeni, Aninoasa, Baia de Fier, Băleşti, Bălăneşti, Bâlteni, Bolboşi, Borăscu, Bumbeşti-Jiu, Căpreni, Crasna, Dăneşti, Dragoteşti, Fărcăşeşti, Licurici, Logreşti, Motru, Muşeteşti, Novaci, Prigoria, Rovinari, Runcu, Săuleşti, Scoarţa, Stăneşti, Stejari, Slivileşti, Târgu-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, Turburea, Țicleni, Urdari, pentru a verifica modul de asigurare a conformității cu cerințele legislației în vigoare în domeniile alimentar şi al sănătății și bunăstării animalelor. Controalele efectuate au avut ca obiective principale: verificarea condițiilor de igienă în baza Planului cifric al Programului de Supraveghere și Control în domeniul Siguranței Alimentare 2018 și a tematicilor propuse de ANSVSA privind prevenirea toxiinfecțiilor alimentare – 158 de inspecții; înregistrarea a 8 unități nou-înființate cu activitate în domeniul alimentar: o gogoşerie (Târgu-Jiu), 5 magazine alimentare (Bumbeşti-Jiu-2, Muşeteşti-1, Târgu- Cărbuneşti-1, Turburea-1), 1 restaurant (Ţicleni), o pizzerie (Târgu-Jiu), precum şi a 2 mijloace auto de transport al produselor alimentare (Logreşti, Târgu-Jiu); efectuarea a 4 recontroale pentru verificarea modului de remediere a neconformităţilor constatate la controlul anterior (stupină, unitate fabricare clătite, 2 baruri); prelevarea a 14 probe din alimente, apă tehnologică şi ambalaje, pentru determinarea parametrilor microbiologici în produse alimentare (NTG, stafilococi coagulazo-pozitivi, Escherichia coli, enterococi, bacterii coliforme, drojdii şi mucegaiuri); avizarea mișcărilor interjudețene de animale; controale comune cu echipe ale IPJ Gorj în puncte temporare de trafic (zona Motru), asupra mijloacelor auto de transport al porcinelor vii și produselor alimentare din carne de porc, privind respectarea măsurilor impuse de evoluţia pestei porcine africane; controale în 12 centre de prelucrare a laptelui, situate în Albeni, Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Crasna, Mușetești, Prigoria, Târgu-Jiu, Târgu-Cărbuneşti) şi la o unitate procesare lapte (Novaci); controale în 24 de centre de prelucrare a laptelui integrate exploataţiei, situate în localităţile Baia de Fier, Novaci, Stăneşti; verificarea unui număr de 51 deconturi ale acțiunilor sanitare-veterinare realizate de către medicii de liberă practică împuterniciți în luna septembrie 2018; emiterea și distribuirea către proprietari a unui număr de 435 de pașapoarte bovine; eliberarea unui număr de 52 de rapoarte descendenţi, extrase din Registrul Național al Exploatațiilor în urma solicitărilor proprietarilor de exploatații; eliberarea unui număr de 45 de extrase din Registrul Național al Exploatațiilor. “În timpul controalelor efectuate în această perioadă au fost aplicate următoarele sancţiuni: interzicerea activității unui centru de prelucrare a laptelui integrat exploataţiei din Baia de Fier, pentru următoarele aspecte: spaţiile destinate prelucrării laptelui şi depozitării produselor finite nu corespund cerinţelor din punct de vedere structural, pavimentul, plafonul şi pereţii sunt deteriorați, nu există plan de autocontrol, lipsesc înregistrările generate de procedurile de bune practici de igienă; suspendarea temporară a activităţii unui centru de prelucrare a laptelui integrat exploataţiei din Stăneşti, pentru următoarele constatări: spaţiile destinate prelucrării laptelui şi depozitării produselor finite sunt insalubre, prezenţa dăunătorilor (muşte) în interiorul spaţiilor de lucru, nu se aplică cerințele de bune practici de igienă, nu există date referitoare la controlul medical periodic al personalului, carnetul de sănătate al animalelor nu este vizat trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică, proprietarul nu respectă cerințele de manipulare igienică a laptelui şi produselor lactate, nu este întocmit un program de autocontrol pe anul în curs, nu s-au efectuat toate tipurile de analize prevăzute de Reg. (CE) nr. 2073/2005 şi Reg. (CE) nr. 853/2004”, a declarat Nicolae Călescu, directorul executiv al DSVSA Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here