Doar 38 de rentieri din Gorj şi-au vizat carnetele

532

Rentierii gorjeni sunt aşteptaţi până la data de 1 august a.c., doar în zilele lucrătoare, să se prezinte la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Gorj, personal ori prin mandatar/curator/tutore, pentru obţinerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.

Potrivit lui Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj, de la 1 martie şi până în prezent, carnetele a 38 de rentieri din judeţ au fost vizate pentru o suprafaţă de 134,65 hectare, renta viageră agricolă cuvenită acestora având o valoare de 10.935,23 euro, respectiv 48.606,96 de lei.
Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/ tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de următoarele documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul Judeţean al APIA, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală: carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la comisia de expertiză medicală-pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original (decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie); procură notarială autentificată/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul de arendare încheiat până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare sau încheiat după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional).
În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here