Dialog…fără prejudecăţi! – Cu domnul ing. Constantin Alexie Brănescu, membru al Consiliului Local al Oraşului Ţicleni – ,,La numai 26 de ani, am fost ales şi am devenit cel mai tânăr consilier local al Oraşului Ţicleni”!

3465

-Rep. Vă mulţumesc, domnule consilier, că aţi acceptat să purtăm un «dialog fără prejudecăţi», despre dumneavoastră şi despre activitatea dumneavoastră în calitate de membru al Consiliului local al Oraşului Ţicleni!
– C.B. Să ştiţi că mă onorează acest dialog, domnule profesor, pentru că am fost elevul dumneavoastră şi mi-aţi fost şi…diriginte la clasă, deci, acesta e un prilej deosebit şi sunt cuprins de emoţia de a trăi o «lecţie de viaţă», cum vă place dumneavoastră să spuneţi la rubrica pe care o aveţi în Ziarul «Gorjeanul», aşa că…
-Rep. Vă place să citiţi ziarul «de suflet» al gorjenilor?
– C.B. Îmi place foarte mult să citesc acest cotidian, pentru că şi eu am…suflet de gorjean, iar ca un element de noutate, cu care putem începe dialogul nostru, pot să vă spun că în anul 2008, la numai 26 de ani, am fost ales şi am devenit cel mai tânăr consilier local al Oraşului Ţicleni!
-Rep. Deci, sunteţi la finele celui de-al treilea mandat de consilier şi vă mândriţi cu acest lucru…
– C.B. Nu neapărat, să spun că mă mândresc, pentru că în toţi aceşti ani, am avut o serie de iniţiative pe bază de proiecte locale, m-am luptat cu…prejudecăţile, cum vă place dumneavoastră să le spuneţi, de fapt, cu ideile nebuloase ale unor persoane din primărie, funcţionari cu o pregătire mediocră şi primari aleşi la…întâmplare!
-Rep. Ei, nu chiar la întâmplare, pentru că i-au votat locuitorii oraşului!
– C.B. Domnule profesor, pentru că mi-aţi propus un dialog fără prejudecăţi, ştiţi cum îl cheamă pe primarul din Caracal, acolo unde se întâmplă ceea ce se întâmplă cu acel criminal care ucide fiinţe umane, nişte copile, ca pe nişte musculiţe şi care a acumulat o avere uriaşă prin traficul de fiinţe umane?
-Rep. Nu ştiu, dar, aş dori să aflu, dacă e un lucru interesant!
– C.B. Îl chemă…Radu, mai exact, Liviu Radu, iar la Ţicleni avem primar tot un Radu, care se numeşte Radu Constantin, fără să mă refer la nivelul său de instrucţie şi educaţie, dar, căruia i se fac dedicaţii muzicale cu cântecul «Costandine, Costandine», la petreceri plătite din banii primăriei! Poate nu ştiaţi acest lucru, dar, merită să ştiţi, pentru că şi dumneavoastră sunteţi tot din Ţicleni!
-Rep. Nu ştiam aceste aspecte, dar, nimic nu este întâmplător în această lume, iar dezvăluirile de senzaţie să le lăsăm puţin mai la o parte, poate ne ocupăm şi de ele ceva mai încolo sau cu altă ocazie! Vreau să ne vorbiţi despre dumneavoastră şi despre ceea ce faceţi pentru locuitorii oraşului, pentru propăşirea acestei localităţi, altădată o mândrie a Gorjului şi a României, prin exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze!
– C.B. Foarte pe scurt, în anul 2004, după terminarea liceului, mi-am început activitatea la Ţicleni în domeniul petrolului, ca electrician întreţinere maşini şi echipamente electrice, între 2006-2008, după ce am obţinut diploma de inginer, am muncit la Departamentul Mentenanţă – extracţia petrolului, la Ţicleni, iar după anul 2008, am ocupat funcţia de inginer extracţia lignitului la EMC Roşia, unde am devenit şef de birou, apoi şef de birou Protecţia Mediului la SNLO Tg. Jiu, E.C. Peşteana, iar în prezent sunt inginer şef de sector la Cariera Peşteana-Jiu, fiind însărcinat cu îndeplinirea atribuţiilor stabilite de Legea 265/2006 în cadrul sectorului de activitate privind extracţia lignitului şi producţia de energie!

,,Cariera profesională, aşa cum eu mi-am dorit-o personal, o urmez cu deplină responsabilitate”!

-Rep. Interesantă această evoluţie a dumneavoastră!
– C.B. Deci, o cariereă profesională, aşa cum eu mi-am dorit-o personal şi pe care o urmez cu deplină responsabilitate, acolo unde trebuie să muncesc!
-Rep. Îmi place modul în care ai evoluat, dragul meu fost elev şi devenit un om de nădejde al vieţii economice gorjene! Oricum, ca să oferim şi alte lucruri interesante pentru cititorii ziarului, să ne spui câteva cuvinte despre activitatea de educaţie şi formare profesională, dar, tot fără prejudecăţi!
– C.B. În anul 2006, am devenit inginer-diplomat al Universităţii din Petroşani, în anul 2008, am obţinut diploma de master în relaţii economice internaţionale, în 2011, am obţinut diploma în comunicare, în 2012 diploma de manager proiecte, între 2012-2014, am obţinut o altă diplomă de master în promovarea unor politici de igiena mediului şi de reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate prin extracţia lignitului! Cred că e suficient pentru a nu plictisi cititorii ziarului, ca să nu se creadă cumva că sunt un om înzestrat numai cu calităţi şi mă pot lăuda că sunt fără defecte…
-Rep. Domnule consilier, până la momentul când vom putea «cântări» cu atenţie, «bob cu bob», raportul dintre calităţile şi defectele dumneavoastră, vă propun să prezentaţi câteva dintre proiectele de hotărâre aferente bugetului local pentru anul 2020 al Oraşului Ţicleni, elaborate în urma discuţiilor pe care le-aţi purtat cu locuitorii oraşului şi pe care le-aţi propus pentru a fi votate în Consiliul Local, în data de 23 decembrie 2019!
– C.B. Sunt perfect de acord cu ideea dumneavoastră, de aceea, voi aminti câteva dintre aceste 16 proiecte pe care le-am preluat şi le-am gândit după discuţiile cu diferiţi cetățeni ai orașului, privitoare la problemele care îi preocupă cu stringenţă!
-Rep. Cred că v-aţi orientat, desigur, la o serie de aspecte de ordin social din viaţa locuitorilor oraşului, fără a sublinia o anumită conotaţie politică!
– C.B. Totuși, există şi cazuri când se relevă accentele politice, în mod special, deoarece un consilier este ales pe liste de partid şi are obligaţia de a susține programul său, ca o parte componentă din oferta electorală a partidului care l-a susținut. Dar, dincolo de acest lucru, odată ales, un consilier are obligația morală de a proteja interesele cetățenilor din comunitatea în care trăiește.

,,Relaţia dintre primărie şi şcoală trebuie să se bazeze pe o cooperare interinstituţională”!

-Rep. Spuneţi-mi, vă rog, fiecare consilier are convingerea că prestaţia sa contribuie şi la creşterea prestigiului formaţiunii politice pe lista căreia a fost ales?
– C.B. Vedeţi, domnule profesor, de aici se nasc uneori confuzii şi neclarități de tot felul care aduc prejudicii actului de guvernare locală!
-Rep. Să înţeleg, din toate acestea, că sunteţi un consilier foarte activ, implicat în problemele de viaţă ale Oraşului Ţicleni!
– C.B. Dacă îmi permiteţi, fără să mai repet pentru fiecare propunere în parte expresia consacrată care se intitulează «proiect de hotărâre», pot aminti, după cum urmează: 1. Demararea procedurilor pentru introducerea tuturor utilităţilor (energie electrică, gaze, apă) în Oraşul Ţicleni, până la limita cu comuna Bâlteni, realizare proiect şi execuţie 200.000 lei; 2. Alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor persoane care suferă de boli incurabile sau care sunt afectate de incendiul locuinţei, realizare proiect şi execuţie 150.000 lei, pentru că m-am referit la multe aspecte, până la dotarea cu infrastructura necesară pentru monitorizarea prin înregistrare audio-video a şedinţelor Consiliului local Ţicleni, iar pentru a informa cât mai exact cititorii cu privire la ceea ce am propus, cred că ar fi bine să fie publicată în cadrul textului dialogului de faţă, toată lista acestor proiecte propuse de mine!
-Rep. Constat cu surprindere şi în acelaşi timp cu o firească bucurie că în lista aceasta de proiecte interesante, cel puţin două se referă la elevi!
– C.B. Da, pentru că am avut în vedere alocarea unor sume forfetare privind plata unei «Tabere la Marea Neagră» pentru elevii din învăţământul preuniversitar, gimnazial şi liceal al Oraşului Ţicleni, care au media peste 9.50 şi cel de-al doilea proiect se referă la plata burselor de merit pentru elevii din şcolile oraşului, deoarece un asemenea lucru mi se pare firesc, în condiţiile scăderii drastice a populaţiei şcolare din judeţ şi din ţară!
-Rep. La un om tânăr şi cu veleităţi de a fi cândva şi edilul şef al oraşului, mi se pare că este normală o astfel de atenţie acordată şcolii şi elevilor care învaţă şi obţin rezultate deosebite la învăţătură!
– C.B. Da, pentru că relaţia dintre primărie şi şcoală trebuie să se bazeze pe o cooperare interinstituţională, nicidecum pe relaţii «de cumetrie», aşa cum s-a întâmplat în cazul de faţă, pentru că primarul «moşeşte» copilul directorului de liceu! (VA URMA)
Profesor Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here