Dialog la vreme de primăvară! – ,,Şcoala şi educația au un rol și o serie de implicații culturale esențiale, iar, şcoala rămâne principala cale prin care valorile și tradițiile se transmit din generație în generație”!

1154

-M.S.B. Domnule profesor Vasile Gogonea, mai credeţi în primăvara copilăriei şi în frumuseţea ingenuă a visurilor de copil?
-V.G. Brâncuşi spune că atunci când încetăm să mai visăm că suntem copii, înseamnă că am murit demult! Copilăria dezvăluie acea sensibilitate şi bunătate fără cuvinte, iar, prin căldură sunt auzite doar câteva cuvinte care abia se şoptesc în glasul tăcerii! E o vârstă a dragostei de frumos şi a inocenţei, în care se cristalizează o poezie care prin versurile sale, îi îndrumă pe cei mici către cunoaștere, școală, familie, natura înconjurătoare, mai puţin spre masa digitalizată, dar, mai mult spre paşii aceia mici care ne leagă de identitatea națională! Copilăria este o primăvară care se destăinuie prin jocul fascinant al inocenţei! Aceasta este «magia copilăriei», în care simţeam demult, poate prea demult, cum abundă dragostea pentru cărți și poezie!
– M.S.B. Ştiţi că data trecută, când am dialogat fără interviu, vă propuneam să vorbim despre educaţie, despre educaţia pe care o ştim din copilăria noastră, în comparaţie cu educaţia care se face astăzi în «România Educată» a semianalfabeţilor funcţionali!
-V.G. Domnule profesor Mircea Sorin Bădescu, se spune că educația ne unește, iar, educaţia a avut dintotdeauna roluri multiple pentru individ și pentru societate. În primul rând, educația are implicații semnificative în prosperitatea economică a fiecărui individ în parte, a fiecărei comunități, a fiecărei națiuni, iar, tehnologiile și evoluția lor continuă au modificat mediul de afaceri, procesele de producție și au propulsat concurența de la nivel local la nivel mondial. O forță de muncă bine educată este crucială în lumea contemporană, iar lupta pentru resursele naturale ocupă azi un loc secund, fiind devansată de lupta pentru resursele umane, care, din păcate, sunt în criză profundă, prin scăderea natalităţii, prin depopularea societăţii! Astfel, educația a devenit treptat una dintre cele mai mari afaceri la nivel mondial și sectorul privat a preluat treptat o mare parte din responsabilitatea educației pe tot parcursul vieții.
– M.S.B. Credeţi că şcoala s-a denaturat prin starea de anormalitate, prin violenţă şi prin lipsa interesului pentru învăţătură?
-V.G. Şcoala şi educația au apoi un rol și o serie de implicații culturale esențiale, iar, şcoala rămâne principala cale prin care valorile și tradițiile se transmit din generație în generație, se modelează pentru a reflecta evoluțiile culturale și economice care se ancorează în realitățile sociale contemporane. Un alt rol al educației este cel social, prntru că oferă fiecărui individ oportunitatea de a acumula cunoștințele și de a-și dezvolta atitudinile și abilitățile necesare pentru a deveni un cetățean informat și activ, care contribuie la propășirea comunității sale și a națiunii române. Prin aceasta, educația asigură stabilitatea și dezvoltarea social, iar, un rol fundamental al educației se referă la dezvoltarea personală!
– M.S.B. Consideraţi că avem un motiv serios pentru a scrie despre acest lucru?
-V.G. Motivul de a scrie despre educaţie şi de a explica resorturile sale presupune manifestarea curiozităţii şi interesului privind schimbările / fenomenele / evenimentele din jur, pentru a experimenta şi pentru a învăţa lucruri noi! Mi se pare important rolul iniţiativei în interacţiuni şi activităţi, prin demonstrarea capacităţii de concentrare şi persistenţă în realizarea unor activităţi de învăţare, mai ales prin manifestarea creativităţii în jocuri şi activităţi zilnice, pentru că următorii trei ani ai parcursului școlar obligatoriu (ciclul primar inferior) se desfășoară în școli generale, sub îndrumarea unui singur cadru didactic (profesor pentru învățământul primar). Tocmai de aceea, cred că accentul se pune pe alfabetizare lingvistică, matematică și digitală, precum și pe dezvoltarea interesului pentru lectură, învățare în diverse moduri și activități fizice. Într-un fel deosebit, cadrul didactic va personaliza și dirija procesul de învățare astfel încât, la sfârșitul perioadei, elevul să aibă competențele necesare comunicării în scris și oral în limba maternă, competențe matematice de bază (adunare, scădere, înmulțire și împărțire), iar, copilul are nevoie de abilități de utilizare a instrumentelor digitale în contextul învățării, fiindcă este capabil să-și concentreze atenția și să persevereze în lucrul început, până la o sarcină asumată şi până la finalizarea acesteia!
– M.S.B. Sunt cuvinte frumoase şi bine gândite, dar, ce ne facem cu criza de încredere în valenţele şcolii de astăzi, când vorbim despre abandonul şcolar, când lipsesc aproape cu desăvârşire manifestarea iniţiativei, a creativităţii în punerea în practică a unor idei inovative în derularea unor activităţi, proiecte pe baza evaluării şi asumării riscurilor! Mai putem vorbi despre manifestarea unor abilităţi de management de proiecte, care presupun activităţi de analiză, conducere, delegare de competenţe, negociere, obţinerea unor rezultate în condiţii de eficienţă, iar, în multe situaţii, lipseşte identificarea oportunităţilor pentru activităţile personale, pentru parcursul educaţional/profesional şi/sau de afaceri, pentru stabilirea rolurilor proprii, actuale şi de perspectivă, în raport cu oportunităţile identificate, pentru a vorbi cu adevărat despre sensibilizare şi exprimare cultural, despre promovarea, păstrarea şi conservarea unor bunuri culturale şi de patrimoniu!
-V.G. Domnule director, cred că sunt multe de spus, iar, aceste lucruri merită o atenţie deosebită, deoarece, creșterea copilului se realizează numai pe baza activității copilului însuși în interacțiunea sa cu mediul social înconjurător. În același timp, armonizarea intereselor societății și a intereselor personale ale elevilor în determinarea scopurilor și obiectivelor procesului pedagogic are o importanță decisivă pentru educator şi pentru educat! Orice sarcină educațională trebuie rezolvată prin inițierea activității copilului, prin dezvoltare fizică, prin exerciții fizice, prin implicare morală, printr-o concentrare constantă pe bunăstarea altei persoane, prin reverberaşie intelectuală şi mai ales prin activitate psihică bine conturată şi bine coordonată!
– M.S.B. Domnule profesor dr. Vasile Gogonea, sper ca data viitoare să ne concentrăm ceva mai mult asupra unor tipare care presupun integritatea influențelor educaționale, care este asigurată de unitatea atitudinilor sociale reglementate prin legi bine gândite, legate de acțiunile reale ale profesorului (absența unei astfel de unități se caracterizează prin faptul că el pretinde un lucru și face altul, solicită activitate, dar manifestă pasivitate etc.), pentru a justifica şi consistența cerințelor pedagogice prezentate copilului de către toate disciplinele de educație ale elevilor.
-V.G. După cum se poate înţelege şi după cum se spune mereu, principiile educatiei sunt cerințe generale care determină procesul de învățământ prin norme, reguli, recomandări pentru desfășurarea, organizarea și desfășurarea activității educaționale, mai ales că ele reflectă ideea esenței educației, deoarece principiile sunt formulate pe baza legilor proceselor pedagogice în continuă devenire! (VA URMA)
Profesor Mircea Sorin BĂDESCU, Strâmba-Jiu, Turceni

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here