DGASPC Gorj recrutează asistenți maternali profesioniști

478

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj a demarat o nouă campanie de recrutare a asistenților maternali profesioniști.

Campania a debutat ieri și se va încheia pe 12 iunie. Astfel, până la acea data se caută persoane, potenţiali asistenţi maternali profesionişti (AMP), în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestaţi ca AMP, pentru a asigura, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliu, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor care pot beneficia de o măsură de protecţie specială la asistent maternal profesionist.
”Asistentul maternal profesionist este persoana fizică atestată care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea copilului pe care îl primeşte în plasament. Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au capacitate deplină de exercițiu; prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitor la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi; au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare (bucătărie și baie funcționale, număr de camere suficiente pentru asigurarea intimității tuturor celor care locuiesc în ea, inclusiv pentru copiii care vor fi primiți în plasament); au studii medii (12 clase absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat) și urmează cursurile de formare profesională organizate la sediul instituției de către specialiștii Serviciului pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist din cadrul DGASPC Gorj”, a anunțat conducerea DGASPC Gorj.
Nu pot fi asistenți maternali profesioniști persoanele care au fost condamnate, părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească definitivă și nici persoanele (sau un alt membru al familiei) care suferă de boli cronice transmisibile sau care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului. Persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști vor depune o cerere la DGASPC Gorj.
Este de precizat faptul că persoana care desfășoară o activitate salarizată poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiția încetării contractului individual de muncă pe baza căruia își desfășoară respectiva activitate salarizată.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here