Despre politicile sociale şi importanţa lor – Un ansamblu de politici publice care urmăresc realizarea protecţiei sociale!

1269

Politica socială defineşte un ansamblu de politici publice care urmăresc realizarea protecţiei sociale şi a bunăstării oamenilor, constituind un plan sau o acțiune a agențiilor guvernamentale sau instituționale care urmăresc îmbunătățirea sau reformarea societății, deoarece, într-un stat modern politica socială este punctul cel mai sensibil al politicii în ansamblu! În ţara noastră, Programul de Politici sociale a fost lansat, împreună cu cel al Calităţii vieţii, încă din primele zile după înființarea Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) în 1990 şi care a contribuit în cele peste trei decenii la regândirea politicii sociale a României în contextul Uniunii Europene, prin analiza comparativă a politicilor sociale în țările aflate în tranziție din Uniunea Europeană, prin proiectarea, evaluarea și finanțarea politicilor sociale şi mai ales prin dezvoltarea politicilor sociale sectoriale coroborate cu identificarea nevoilor sociale și cristalizarea politicilor de suport – asigurări sociale, asistență socială, politici educaționale și de sănătate, pentru identificarea grupurilor sociale în situații de risc și dezvoltarea politicilor sociale pentru copii, tineri, persoane în vârstă, pentru combaterea sărăciei, în ceea ce priveşte excluziunea socială, problemele romilor şi ale victimelor delincvenței.
Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare care s-au dezvoltat şi multiplicat în decursul timpului şi care acţionează în acele sectoare de activitate ce afectează sau generează gradul de bunăstare individuală şi socială. Permanenta preocupare a comunităţii europene pentru aspectele de politică socială – începută cu Tratatul de Roma (1957) a determinat, în timp, crearea unui model social European, iar, unul dintre momentele cele mai importante ale evoluţiei acestui model se situează în jurul anului 2000, când s-a făcut trecerea de la o abordare bazată pe minimizarea consecinţelor sociale negative ale schimbărilor structurale, la o abordare ce are în vedere modernizarea sistemului social european şi investiţia în capitalul uman. În acest fel, s-a trecut de la o abordare cantitativă, prin minimizarea consecinţelor, la una calitativă, prin investiţia în oameni. Cu gândul neabătut la Maica Domnului şi la rugăciunile ei pentru mântuirea sufletului nostru, cred că o caracteristică importantă a politicii sociale este delegarea responsabilităţilor de atingere a obiectivelor comunitare către statele membre, deşi preocuparea pentru aspectele sociale la nivel comunitar este prezentă încă de la începuturile acesteia, iar instrumente de politică socială au fost înfiinţate de timpuriu prin crearea Fondului Social European în 1958, cu precizarea că din punct de vedere programatic, politica socială debutează odată cu adoptarea, în 1989, a «Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor», (cunoscută sub numele de «Carta Socială», care reflectă preocuparea pentru dimensiunea socială a politicilor comunitare în contextul construcţiei pieţei unice europene
Ana-Maria Alexandra GOGONEA, Licenţiată în arte vizuale, masterand Studii avansate în asistenţa şi expertiza socială

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here