De pe 26 mai, AJOFM Gorj îşi aşteaptă absolvenţii!

557

Deoarece în data de 25 mai 2018 se încheie anul şcolar pentru învăţământul liceal, începând cu 26 mai 2018 până pe data de 24 iulie 2018, absolvenţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare. Absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrate la structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare , pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei. Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj. “AJOFM Gorj atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2018 că data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2017 – 2018 este 25.05.2018 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată se pot înregistra în evidenţele AJOFMM în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigenţă (data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ). În perioada 26.05.2018 – 24.07.2018, absolvenţii învăţământului liceal trebuie să fie luaţi în evidenţa agenţiilor teritoriale cu următoarele acte: carte de identitate (copie şi original), certificatul/adeverinţa de absolvire (copie şi original), adeverinţa medicală cu menţiunea „apt de muncă/clinic sănătos”, adeverinţă de la organele fiscale teritoriale. În cazul absolvenţilor de studii superioare , termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare curge de la finalizarea studiilor anului terminal”, a declarat Romeo Chiriac, directorul executiv al AJOFM Gorj. Absolvenţii 2018 care sunt declaraţi admişi într-o formă de învăţământ superioară (şcoală postliceală, universitate, master, etc) nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj.

Subvenţionarea locurilor de muncă
Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată, absolvenţii promoţiei 2018 ai unor instituţii de învăţământ primesc 900 lei lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent, începând cu data încheierii convenţiei de subvenţionare. Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc 900 lei lunar, pentru fiecare absolvent, pe o perioada de 18 luni. În perioada celor 18 luni, cât timp angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii. Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării. Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel: o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit (750 lei), la data angajării si o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit (750 lei), după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, pentru fiecare elev şi student, pentru o perioadă de 60 zile. De asemenea, firmele care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, un stimulent financiar pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani, în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Totodată, angajatorii care angajează absolvenţi de studii superioare şi încheie un contract de stagiu, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, pentru acel stagiar, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here