De mâine se depun cererile pentru “Bani de liceu”

534

Începând de mâine, elevii de liceu, care doresc să beneficieze de sprijinul financiar acordat prin programul “Bani de liceu”, sunt așteptați să depună cereri la secretariatele unităților de învățământ în care sunt înscriși. Termenul limită pentru depunerea acestor cereri este 1 octombrie.

De sprijinul financiar acordat prin intermediul programului “Bani de liceu” pot beneficia elevii ce provin din familii defavorizate, ale căror venituri medii brute, pe membru de familie, realizat cu trei luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 150 de lei. De aceste venituri beneficiază şi elevii aflaţi sub o măsură de protecţie, sau aflaţi sub tutelă ori curatelă. Pentru stabilirea venitului brut se iau în calcul doar veniturile cu caracter permanent, şi anume: salariile, chiriile, veniturile din activităţi independente, pensia alimentară, pensia, pensia de urmaş, dividentele, alocaţia de plasament, tichetele de masă şi tichetele cadou. Acest sprijin financiar le este însă retras elevilor dacă aceştia acumulează mai mult de 20 de absenţe nemotivate, sunt eliminaţi de la cursuri pe o perioadă de trei până la cinci zile din motive de rea purtare, media la purtare scade sub nota 7 sau dacă sunt exmatriculaţi. Dosarele elevilor eligibili pentru “Bani de liceu” pot fi depuse la secretariatele școlilor în perioada 15 septembrie – 1 octombrie. Pe lângă cererea întocmită de beneficiari, aceste dosare mai trebuie să conțină: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor, acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei și adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”. Anchetele sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii se vor face în perioada 1 – 23 octombrie, iar centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat, în perioada 1 – 27 octombrie. Lista beneficiarilor va fi afişată în cursul zilei de 28 octombrie, urmând ca până pe 2 noiembrie să se depună eventualele contestaţii, ce vor fi soluţionate până pe 6 noiembrie. Primele plăţi se vor face în luna noiembrie. Banii vor fi acordaţi elevilor atât în perioada cursurilor şcolare, cât şi în perioada pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat. În anul școlar 2015 – 2016 au beneficiat de acest sprijin financiar peste 60.000 de elevi, între care și 1200 de elevi din județul Gorj. Ministerul Educaţiei desfășoară de peste 12 ani Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, prin care acordă un sprijin financiar pentru elevii din licee şi şcoli de artă şi meserii.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here