D’ale culturii şi literaturii gorjene – IX

832

Penultima secvenţă publicistică bazată pe consideraţii critice pertinente despre cultura şi literatura din judeţul nostru, patronate de persistente ecouri spiritual-artistice, brâncuşiene, şi argheziene, ne vom referi la alte trei evenimente, lansări de carte, ale altor autori gorjeni, primul fiind o personalitate literară excepţională, profesorul universitar, teoreticianul, criticul şi istoricul literar, actualmente, scriitorul Pompiliu Marcia, ceilalţi doi, mai ales poeţi remarcabili, Ion Sanda, manager/director, alias ministrul culturii gorjene, cum se recomanda el, fără infatuare, cu umor şi modestie jovială, şi Alexandru Ionică, cel deja cunoscut prin opt volume, nu simple plachete de poezii, ci cărţi de amploare, compuse, invariabil şi constant, după procedee prozodice originale de octave triadice, semnate cu pseudonimul protocronist Getodacul.
Bine inspirată şi eficientă pe plan instructiv-educativ, pentru toate vârstele a fost, mai întâi, lansarea cărţii de versuri cu titlul Omul tainic, pur şi simplu, a poetului şi liber-cugetătorului doctor Doru V. Fometescu la Colegiul Tehnic de Chimie G-ral Gheorghe Magheru. Acest incitant volum de poezii autentice a stârnit numeroase aprecieri exegetice laudative ale unor cunoscuţi profesori şi comentatori literari, precum universitarii Ion Mocioi, Ion Popescu-Brădiceni şi Gheorghe Gorun, dar şi ale preuniversitarului Ion Trancău.
Într-un spaţiu şi climat similar, de cultură şi literatură, la Şcoala Gimnazială Pompiliu Marcia din Târgu Jiu, s-a derulat un alt eveniment omagial-comemorativ, dedicat personalităţii scriitorului emblematic, pentru această instituţie de învăţământ. Personalitatea şi opera regretatului scriitor, au fost evocate cu admiraţie şi emoţie de către doi dintre foştii lui studenţi, din al doilea lustru al anilor ’50, Nicolae Dragoş şi Ion Trancău, apoi de vestitul profesor târgujian, Eugen Velican, printr-un articol cu enunţuri hermeneutice concise şi aforistice de viziune şi stil, publicate în cotidianul independent Gorjeanul, şi de profesorul doctor Zenovie Cârlugea, poet şi critic literar consacrat în privinţa personalităţii şi operei lui Lucian Blaga, membru al Uniunii Scriitorilor din România, semnatarul unei ample prefeţe, un veritabil studiu sau eseu critic, ca introducere în universul dramatic, cu epilog tragic, pentru romanul Pacient în Galapados. Precizăm că această prefaţă sau acest studiu critic a fost reluat în paginile revistei Portal Măiastra, pe care Zenovie Cârlugea o editează cu dăruire şi competenţă ca drept publicaţie cultural-literară şi artistică demnă de egida USR.
Atât Eugen Velican cât şi Zenovie Cârlugea s-au dovedit a fi lectori pertinenţi, adepţi ai lecturilor fidele, teoretizate şi aplicate de profesorul universitar şi criticul literar Pompiliu Marcia, în cărţile sale despre scriitorii români, clasici şi contemporani, cu deosebire în cele consacrate prozei lui Ioan Slavici şi Mihail Sadoveanu. Privitoare la romanul Pacient în Galapagos, considerăm că rămân totuşi discutabile unele ipoteze şi concluzii ale comentatorilor, includerea acestui roman în categoria unor capodopere prozastice naturaliste, din literatura europeană, nu şi din literatura naţională, susţinută şi ilustrată cu argumente mai puţin convingătoare de profesorul Eugen Velican, şi tentaţia lui Zenovie Cârlugea de-al considera pe romancierul Pompiliu Marcia drept un posibil eseist al suicidului. Considerăm că acest roman poate fi situat în tradiţia viguroasă a prozei noastre de amploare din secolul XX, ilustrată de mari scriitori precum Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, Marin Preda, Alexandru Ivasiuc şi Augustin Buzura.
Emoţionante, sincere, judicioase şi întemeiate pe adevăr pentru toţi cititorii operei criticului literar şi romancierului Pompiliu Marcia au fost evocările nepoţilor Ion Marcia şi Mircea Ganea, inflexibili în susţinerea sentimentelor, ideilor şi convingerilor referitoare la portretul exemplar, social, politic, moral şi intelectual, la destinul inclement şi tragic al unchiului lor, ca veritabil idol pentru ei.
Joi, 23 februarie 2023 în mansarda Bibliotecii Judeţene Cristian Tell din Târgu Jiu, profesorul şi omul de cultură al Gorjului Ion Sanda a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 78 ani de către familie, prieteni apropiaţi şi iubitori de carte, constituind un bun prilej pentru lansarea volumului Ion Sanda – profesor, om de cultură şi poet gorjean, semnat de dr. Victor Troacă -preşedintele Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de carte gorjeni Al. Doru Şerban. Managerul şi poetul Ion Sanda, mai ales omul de cultură atât de generos prin activitatea sa, a fost evocat cu admiraţie şi recunoştinţă de către toţi vorbitorii, îndeosebi de Ion Mocioi şi Gheorghe Gorun, impresionând accentuat şi prin starea de sănătate precară în care se află şi acum sărbătoritul.
Unii dintre vorbitori nu au uitat nici însuşirile de poet gorjean remarcabil ale acestuia.
Al treilea eveniment cultural-literar comentat în acest articol publicistic s-a desfăşurat la Centrul Christian din Târgu Jiu, cu prilejul Zilelor Culturii Naţionale care coincid cu aniversarea naşterii lui Mihai Eminescu. În acest context de amploare şi importanţă pentru întreaga ţară, poetul Alexandru Ionică – Getodacul a lansat cea de a opta carte de versuri, cu titlul Portrete în oglindă, apărută la Editura pim din Iaşi, în anul 2022, cu o prefaţă de conferenţiarul doctor universitar şi scriitor Lazăr Popescu şi o postfaţă semnată de criticul literar Ion Trancău. În ambianţa de intensă participare spiritual-afectivă, emoţionantă, creată de cei prezenţi, inclusiv de cei de la Clubul Dacii liberi, fani ai poetului, la acest eveniment literar-muzical, au intervenit cu aprecieri entuziaste Daniel Andrei, directorul Centrului, Iolanda Mirea, jurnalistă şi scriitoare, coordonatoare a publicaţiei săptămânale Mesagerul de Gorj, şi Ion Trancău, un comentator fidel şi pertinent al fenomenului cultural-literar gorjean, implicit al poeziei lui Alexandru Ionică – Getodacul.
Ion Trancău

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here