Culmi de viaţă: domnul general, Constantin Ispas, împlineşte 90 de ani de viaţă / De ziua dumneavoastră de naştere, domnule general, vă prezentăm onorul

1047

S-a ivit pe lume la 23 august 1925, în comuna Turcineşti, într-o familie de ţărani harnici şi cinstiţi, dar săraci lipiţi pământului, care munceau zi lumină în propria gospodărie, ocupându-se cu creşterea animalelor, dar şi la oameni înstăriţi, pentru cele necesare traiului. Nevoit să muncească de mic, copilul Constantin Ispas n-a prea avut parte de copilărie. Pentru că sărăcia devenea tot mai apăsătoare pentru familie, părinţii sunt nevoiţi să-l dea ca argat la un moşier din satul vecin. Întors acasă, într-o zi de Sfânta Maria, viaţa lui Constantin Ispas, ajuns la pubertate, avea să se schimbe. Chiar în această zi de mare sărbătoare, tatăl său primeşte vizita unui fost coleg de şcoală, ajuns ofiţer în armata română, căpitanul Traian Diaconescu, cu aprobarea părinţilor îl duce spre o nouă lume, la Bucureşti, pe băieţaşul în vârstă de 13 ani. A plecat desculţ şi îmbrăcat într-o cămaşă de cânepă, lungă până la glezne. “Am plecat desculţ la Bucureşti, pentru că mama mi-a spus că nu am nevoie, că în Capitală, este «trotal»”. “Am fost copil de trupă”, povesteşte Constantin Ispas. Căpitanul Traian Diaconescu va deveni mentorul său. Zorile unei alte vieţi se revărsau asupra puberului Constantin Ispas, pe care greutăţile vieţii l-au călit şi maturizat mult mai devreme. Cariera militară va fi şansa noii sale vieţi. După câţiva ani, a plecat pe front, în Basarabia. A scăpat ca prin minune de la moarte, dar a fost rănit, iar apoi, s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Îşi reia cariera militară în 1948, când, ca prin miracol, toate bolile de care suferea au dispărut. A fost încorporat la Regimentul 5 Artilerie Grea, din Braşov. Inteligent şi executând cu promptitudine ordinele superiorilor săi, este selecţionat pentru a urma cursurile Şcolii Militare de Subofiţeri Breaza, absolvită ca şef de promoţie. Este avansat la gradul de locotenent, fiind promovat ca şef de birou la secţia Mobilizare a Marelui Stat Major al Armatei. Destinul i-a surâs şi de data aceasta, răzbind, bineînţeles, prin capacităţile sale intelectuale, însoţite de eforturi considerabile.
În 1956 a absolvit Academia de Înalte Studii Militare. După absolvire, a îndeplinit timp de 13 ani funcţia de lector, apoi conferenţiar şi profesor universitar la catedra de Tactică şi Artă Operativă a Academiei Militare Bucureşti, perioadă în care a elaborat numeroase cursuri. A urmat apoi cursul post academie de Cibernetică şi cursul postuniversitar de Consulting şi Management. Revine la Marele Stat Major – 1969 – 1980. Ofiţerii şi subofiţerii care au lucrat la Academia Militară afirmă şi acum că D-l Constantin Ispas s-a remarcat ca un profesor destoinic şi autor al multor cursuri destinate doctrinei militare.
După cum vedem, Constantin Ispas a fost mereu receptiv la noile ştiinţe, cu aplicaţii în domeniul militar, dispus să înveţe, pentru aceasta, a fost desemnat să se ocupe de realizarea unor sisteme informatice la toate categoriile de arme, fiind mutat ca ofiţer cu automatizarea într-un organism nou: Secţia Cercetări Ştiinţifice pentru mecanizarea şi automatizarea conducerii trupelor în cadrul Statului Major al Armatei. A fost numit apoi în funcţia de şef al Secţiei Sistemelor Informatice Teritoriale.
Dintre lucrările de specialitate, amintim: “Optimizarea deplasării trupelor pe distanţe mari folosind tehnica de calcul electronic”, Editura Ministerului Apărării Naţionale, Bucureşti, 1968; „Manual de Strategie Militară” (autor al capitolului 8): „Procedeele şi formele acţiunilor de luptă în războaiele moderne, nucleare, chimice”, Editura Academiei Militare Bucureşti, 1971; „Probleme ale ştiinţei conducerii, cu aplicaţii în domeniul militar”- Întreprinderea Poligrafică „Timpul”, Bucureşti, 1973; „Aplicaţii ale teoriei matematice a deciziei în domeniul militar”, Tipografia Ministerului Apărării Naţionale, Bucureşti, 1974.
Prin publicarea acestor cărţi şi prin întreaga sa activitate, deosebit de laborioasă, a devenit un nume cunoscut şi respectat în armata română. Prin funcţiile îndeplinite, s-a întâlnit cu oameni care au schimbat istoria, dar despre aceste aspecte, Domnul General este reţinut în a le relata: “Nu pot să spun prea multe lucruri. Am avut multe întâlniri cu oameni deosebit de importanţi. M-am întâlnit şi cu Stalin”, afirmă Domnul General, Constantin Ispas. I s-a propus să plece la Moscova, dar a declinat oferta, preferând să se retragă la Târgu-Jiu, în funcţia de comandant al Centrului Militar judeţean Gorj, unde a activat până în 1986, când a ieşit la pensie.
img983Umblat prin lume şi aflându-se printre oameni cu funcţii şi însărcinări înalte, în armată şi în stat, n-a uitat o clipă de stirpea sa gorjeană, de Turcineştii săi natali, de aceea, a ales să revină pe locurile de baştină.
După evenimentele din decembrie 1989, la dorinţa oamenilor din Turcineşti, ocupă funcţia de primar: “Imediat după revoluţie au fost nişte vremuri tulburi. Oamenii din localitate au vrut ca eu să devin primar. Am fost primar timp de mai mulţi ani, dar nu am primit nici un leu salariu. S-au făcut multe lucruri importante în perioada respectivă, cum ar fi drumul şi dispensarul. Nu am primit salariu, pentru că eram pensionar”, afirmă Domnul General Constantin Ispas.
Mereu înclinat spre cultură, în această perioadă a existenţei sale gorjene, condeiul nu conteneşte să alunece pe albul hârtiei, dând la iveală lucrări deosebit de importante despre vieţile militarilor gorjeni. Este o dorinţă îndeplinită a Domniei-Sale, aceea de a nu fi acoperiţi de negura istoriei, iar faptele lor de arme să fie cunoscute. A reuşit să scrie mai multe volume care cuprind biografiile a peste 150 de personalităţi ale armatei române. Nu putea fi un titlu mai potrivit şi mai înălţător ca acesta; „Nemuritorii”; „Generali Gorjeni, valori ale neamului românesc”, vol. I, II, Editura Centrului Judeţean al Creaţiei Gorj, Târgu-Jiu, 2002; „Vitejii Gorjului – Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul”, vol. III, Editura Centrul Judeţean al Creaţiei Gorj, Târgu-Jiu, 2004; „Onorul la General”, vol. IV, V, Editura Centrul Judeţean al Creaţiei Gorj, Târgu-Jiu, 2006.
Sunt cărţi fundamentale, rod al unei activităţi prodigioase şi îndelungate, care se bucură de aprecierea istoricilor, precum domnul academician, profesor universitar, doctor Florin Constantiniu de la Institutul Nicolae Iorga: „Autorul este un împătimit al istoriei, dar şi un împătimit de plaiurile gorjene şi de oamenii minunaţi ce le locuiesc. Din această dragoste întreită – de pământ, de om şi de istorie – a răsărit acest minunat florilegiu de biografii ale gorjenilor care şi-au dedicat viaţa slujirii Patriei, acolo unde iubirea de ţară găseşte un câmp întins de manifestare: Armata…”
Domnul general (r) Constantin Ispas a realizat într-o perioadă scurtă de timp un număr mare de cărţi – document, a studiat şi prezentat desfăşurarea unor evenimente mai puţin cunoscute, aşa cum acestea au avut loc, fără a interveni asupra lor.
Prin tot ceea ce a întreprins, Domnul General Constantin Ispas a devenit o personalitate cunoscută nu numai în ţară, ci şi peste hotare, astfel că acum doi ani a fost invitat şi a participat la o întâlnire importantă a reprezentanţilor statelor, care s-a desfăşurat la Roma, unde Domnia Sa s-a prezentat la un nivel deosebit.
O lucrare bine structurată, de amploare şi bogat ilustrată este “Misiune îndeplinită”, aparţinând celor doi autori, General (r) profesor universitar Constantin Ispas şi profesor universitar, General (r) Ion Dănilă. Aceasta cuprinde două părţi: Partea I conţine „Adevăruri istorice care trebuiesc ştiute” şi Partea a II-a “Porunca morţilor. Dialog cu Eroii, fiii Peştişanilor”. Coordonatorul lucrării este Domnul profesor universitar doctor Moise Bojincă; lectorul lucrării, este profesorul universitar doctor Nicolae Brânzan. Colaboratorii lucrării: Octavian Moraru, secretarul A.N.V.R. Gorj, Nicolae Ştirbăţ, preşedintele subfilialei A.N.V.R. Peştişani, Viorel Surdoiu, referent la C.J. C.P.C.J. Gorj, Ileana Horia – B.N.R. Bucureşti, cadre didactice de la şcolile din comuna Peştişani şi alţii; Tehnoredactarea, imagistica şi coperta – Luminiţa Nicoleta Tudorescu. Lucrarea cuprinde date oficiale, documente originale, fără aprecieri subiective. De altminteri, toate lucrările Domniei-Sale cuprind date oficiale, documente originale care prezintă desfăşurarea evenimentelor aşa cum s-au petrecut.
În aşteptare, este apariţia unei cărţi monumentale, de valoare naţională, care va cuprinde date despre toţi eroii localităţilor din judeţul Gorj. Este rodul unei activităţi colosale de documentare. Toate aceste scrieri ale Domnului General Constantin Ispas reprezintă de fapt istoria militară a Gorjului, o istorie sacră despre eroii gorjeni care au plămădit pământul cu sângele lor. Aceştia, după opinia noastră, sunt nişte sfinţi necanonizaţi.
Din anul 1990 este preşedintele Filialei Gorj a Veteranilor de Război. În această calitate, a militat şi depus eforturi considerabile pentru punerea la punct a evidenţei veteranilor şi văduvelor de război, precum şi acordarea drepturilor acestora conform legii în materie. Totodată s-a străduit şi a reuşit să asigure editarea periodică şi la nivel calitativ deosebit a revistei „Onoare şi jertfă”.
img984Fiind o legendă vie a oştirii române, a ţinut adevărate lecţii de istorie, cu prilejul omagierii eroilor neamului, în cadrul ceremoniilor de sfinţire a multor monumente de pe raza judeţului nostru şi din alte judeţe. A îndemnat cadrele didactice să insufle elevilor dragostea de neam şi ţară.
În cazul Domnului General Constantin Ispas, se adeveresc spusele lui Andrei Malraux, potrivit cărora valorile se nasc din durere, sau ale lui Goethe, că nu poate ajunge la cer cine nu a străbătut mai întâi pământul şi iadul. Domnul General Constantin Ispas a ajuns în „cerul” ierarhiei militare prin propriile sale forţe, prin capacităţile sale intelectuale, o preţioasă zestre nativă, de asemenea, graţie eforturilor sale enorme pe întreaga durată a vieţii. Aflat acum în drum spre „Everestul” vârstei sale, Domnul General Constantin Ispas ne uimeşte prin vigoarea sa fizică şi intelectuală, puterea de muncă şi apetitul cuvântului aşternut pe albul hârtiei. Poate că singura „mâhnire” care îl „macină” pe Domnul General Constantin Ispas este că podoaba capilară, la 90 de ani, n-a albit încă, dimpotrivă este aceeaşi dintotdeauna – un păr negru ca pana corbului!…
Vă rugăm, Domnule General, să primiţi urările noastre, cu dorinţa de a vă sărbători şi la 100 de ani şi nu numai!
Vă mulţumim Domnule General, pentru tot ceea ce aţi făcut în favoarea Armatei şi Culturii române, pentru gorjenii pe care îi preţuiţi şi iubiţi.
Să ne trăiţi întru mulţi ani, cu sănătate, fericire şi noi împliniri laolaltă cu toţi cei dragi şi apropiaţi!
Vă urează, cu deosebit respect din partea Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Şerban”: Dănău Dumitru, Pânişoară Titu, Troacă Victor, Ungureanu E. Constantin, Ungureanu M. Ion şi Văideianu Florian.

1 COMENTARIU

  1. Le multumesc tuturor acelora care s-au gandit la bunicul meu, Constantin Ispas.
    Sa le dea Dumnezeu sanatate si putere batranilor nostri carora le datoram linistea de astazi.
    Sa ne traiasca si sa-i avem in preajma cat mai mult.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here