Crinul Satelor – 90

467

raport2255Privesc la o comoară: revista „Crinul SATELOR”, serie nouă – nr. 23 – septembrie 2011. Normal, fiind ea, adică această minunată revistă, excepţională, nu îndemn decât la căutarea sa în biblioteci şi citirea ei cu mare luare aminte.

Apare, acum, în mileniul trei graţie Editurii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, fiind un periodic al Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Jaleşul” Stolojani-Gorj. Seria nouă a început să apară în decembrie 1990, editată de Inspectoratul pentru cultură al judeţului Gorj, avându-l ca redactor şef, dacă nu mă înşel, pe poetul şi profesorul Ion Sanda, retras între timp la pensie, la Arcani. Şi dacă atunci avea pe copertă citatul din Lucian Blaga: „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat”, cu un tipar modest al acelor timpuri, iată că ediţia din acest an este una cu adevărat de colecţie. Atât directorul publicaţiei, cât şi cei doi redactori de ediţie: Constantin Popescu şi Viorel Surdoiu merită toate felicitările. Pentru alesul conţinut, iar Luminiţa Tudorescu nu doar ca raport2257tehnoredactor, ci şi ca director artistic al acestei reviste de mare ţinută. Ca un fel de editorial, i se acordă vreo trei pagini aceluiaşi mare poet şi filozof Lucian Blaga, cu al său studiu intitulat „Elogiul satului românesc!”, un text ce reproduce versiunea publicată în volumul „Izvoade: eseuri, conferinţe, articole”, apărut la editura Minerva, Bucureşti, 1972. La pagina 7 găsim o evocare, sub titulatura PRO MEMORIA, a celor 90 de ani împliniţi de la apariţia primului număr al revistei, prilej cu care este readusă în faţa cititorilor consemnarea evenimentului consemnată, aşa cum a apărut în 1921, în paginile 15-16 ale revistei „Crinul Satelor”, organ pe atunci al Societăţii culturale „TUDOR VLADIMIRESCU”, la tipografia „LUMINA”, a fraţilor Niculescu, din Târgu Jiu. Ne-ar fi greu să amintim toate semnăturile ori măcar toate titlurile articolelor, studiilor şi eseurilor. Aşa că îi enumerăm doar pe câţiva dintre vajnicii oameni care-au stat alături de regretatul dr. Gheorghe Gârdu, între anii 1990-2007, şi au contribuit la perpetuarea tradiţiei simpozionelor „Satul românesc, sat tradiţional”, comunicările lor constituind substanţa ediţiilor anuale ale Crinului SATELOR: prof.univ.dr. Grigore Smeu, Aureliu Goci, scriitor şi critic literar din Bucureşti, prof.univ.dr.ing. Gheorghe Ţiclete, Constantin Dârvăreanu, Novaci-Gorj, Geo Călugăru-Bucureşti, preotul Ion Popescu-Albeni, Gorj, prof.univ.dr. Gheorghe Mecu-Bucureşti, conf. univ.dr. Ion Popescu Brădiceni, Dumitru Dănău, Arcani-Gorj, prof.dr. Constantin Popescu – Târgu-Jiu, Gorj, Octavian Ungureanu, fost jurnalist la Gazeta Gorjului, stabilit în judeţul Argeş şi mulţi alţii.

Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here