CPECA Gorj a făcut bilanţul activităţilor din 2012

499

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc evaluare activităţilor derulate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj în anul 2012. Evenimentul s-a desfăşurat pe data de 25 ianuarie, în sala D a Consiliului Judeţean Gorj şi s-a bucurat de participarea şefului Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova şi reprezentanţilor Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu ” Gorj, Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, Direcţiei de Sănătate Publică Gorj, Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Gorj.
Pe parcursul anului trecut, specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj au continuat implementarea proiectelor, campaniilor naţionale şi locale de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri prin informarea, educarea şi conştientizarea elevilor, studenţilor şi adulţilor cu privire la efectele consumului de tutun, alcool şi droguri asupra organismului, precum şi cu privire la consecinţele sale în plan fizic, psihic şi social. Acţiunile desfăşurate de către reprezentanţii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj, au avut la bază Strategia Naţională Antidrog 2005- 2012, aprobată prin H G. nr.73/2005 şi Planul Naţional pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog aferent perioadei 2010-2012, aprobat prin H.G.1369/2010.

Raportul de activitate pe anul 2012 a fost structurat pe următoarele secţiuni: Prevenirea consumului de tutun, alcool, droguri sau noi substanţe cu caracter psihoactiv; Asistenţa acordată persoanelor consumatoare; Cooperarea cu autorităţile locale şi societatea civilă.

Prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri
Pentru conştientizarea şi implicarea întregii populaţii şcolare în programe de prevenire a consumului de droguri, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii influenţelor factorilor de risc, CPECA Gorj a dezvoltat la nivel judeţean proiecte naţionale şi judeţene, în care au fost implicate autorităţile locale, instituţiile publice locale, ONG-urile. Între acestea amintim proiectul naţional „Mesajul meu antidrog”, dar şi 11 proiecte judeţene, dintre care 6 au fost finalizate, iar 5 sunt în implementare. “Dintre proiectele finalizate putem aminti: “Învaţă să spui NU” desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia „Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III”, “Sănătos prin sport” – desfăşurat în colaborare cu baza sportivă „Dolce Vita” Târgu-Jiu. „Învaţă să spui nu drogurilor!” – desfăşurat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Gorj şi Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu. Dintre proiectele aflate în implementare menţionăm: “NU drogurilor !” ce se desfăşoară în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Gorj şi Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Târgu-Jiu, „Prevenirea violenţei în şcoală” ce se desfăşoară în parteneriat cu Colegiul Tehnic nr. 2 Târgu Jiu, “Împreună pentru o viaţă sănătoasă”- se desfăşoară în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Gorj şi şcoli gimnaziale din judeţ”, a explicat Laurenţiu Şoşoi, coordonatorul CPECA Gorj.

Asistenţă Medicală Psihologică şi Socială, Reducerea Riscurilor şi Reinserţie Socială
În anul 2012 au fost acordate 30 informări pe temele consumului de droguri, persoanelor ce s-au adresat centrului, de asemenea, CPECA Gorj are două persoane aflate în preacord de intrare în management de caz.
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj a avut în management de caz 3 beneficiari. Persoanele ce au dorit informaţii despre efectele consumului de droguri, s-au prezentat la sediul Centrului fie din proprie iniţiativă, fie îndrumate de alte persoane (consilieri şcolari, părinţi, rude, prieteni).
În conformitate cu prevederile H.G. nr.86072005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri ilicite cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului comun nr.770/192/2007 al Ministrului Sănătăţii Publice şi Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri, lunar au fost preluate fişele standard de urgenţă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.

Cooperarea cu autorităţile locale şi societatea civilă
Cooperarea cu societatea civilă a fost materializată prin 9 activităţi de prevenire a consumului de droguri, susţinute în parteneriat cu următoarele ONG-uri: Asociaţia „Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III”, „Europrotector”, „Crucea Roşie Română” filiala Gorj. Beneficiarii direcţi ai acestor activităţi au fost 800 de tineri aflaţi în diferite forme de învăţământ, iar beneficiarii indirecţi comunitatea în ansamblu. Vizibilitatea CPECA Gorj în mass-media locală pe parcursul anului 2012, a fost destul de puternică, mărturie stând cele 4 conferinţe de presă organizate de către Centru la care au participat toate instituţiile de presă locală, 2 apariţii în emisiunile TV, 5 interviuri la posturile locale de radio şi 29 articole în presa scrisă.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here