Contribuabilii gorjeni vor putea folosi “Spaţiul privat virtual”

498

Începând cu anul 2015, contribuabilii gorjeni persoane fizice şi juridice vor putea comunica cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice prin intermediul programului “Spaţiul privat virtual”.

Persoanele fizice vor putea comunica electronic cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la propria situaţie fiscală, prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, oferit de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Serviciile de comunicare electronică puse la dispoziţie de ANAF vor fi disponibile în mod gratuit, 24 din 24 de ore.
Prevederile referitoare la utilizarea serviciului se regăsesc în proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice privind procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între ANAF şi persoanele fizice, postat astăzi, spre dezbatere publică, pe site-ul MFP. După aprobare, Ordinul va face parte din legislaţia secundară necesară pentru punerea în aplicare a unora dintre prevederile OUG 40/2014, care stabilesc premisele comunicării în format electronic între contribuabil și autoritățile fiscale.
Într-o primă etapă, serviciul “Spaţiul privat virtual” va fi disponibil în sistem pilot începând cu luna septembrie 2014 până la sfârșitul anului, pentru un anumite documente şi informaţii destinate contribuabililor persoane fizice cu domiciliul fiscal în Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Potrivit proiectului de act normativ, pentru a accesa “Spaţiul privat virtual”, persoanele fizice se vor putea identifica electronic prin certificate digitale calificate (eliberate de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001) sau prin credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP. Comunicarea electronică în Spațiul privat virtual se va face atât dinspre contribuabil către ANAF, cât și dinspre organul fiscal către contribuabil. Începând de anul viitor, proiectul pilot pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov va fi dezvoltat la nivel naţional și se vor extinde categoriile documentelor şi informaţiilor comunicate spre și dinspre contribuabili. Persoanele fizice se vor putea identifica şi cu alte tipuri de credenţiale cum sunt telefonul mobil sau cardul de sănătate.
Potrivit proiectului de Ordin, categoriile de documente care privesc situaţia fiscală proprie referitoare la impozitul pe venit al persoanei fizice, documentele ce pot face obiectul comunicării prin “Spaţiul privat virtual” sunt: declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, potrivit legii; cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale; acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, de exemplu decizii de impunere, notificări, somaţii; documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit; registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here