Continuă executările: Fiscul gorjean scoate la licitație două terenuri și o casă, situate în Peștișani și Bălești

4741

Nu există lună în care Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj să nu organizeze licitații pentru recuperarea datoriilor, prin aceste proceduri urmărindu-se vânzarea unor bunuri mobile ori imobile ce aparțin persoanelor fizice sau firmelor din județ care înregistrează creanțe.

Un astfel de exemplu este licitația organizată de Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice din cadrul AJFP Gorj, programată a avea loc pe 25 aprilie, de la ora 11:00, la sediul din Târgu Jiu al instituției. În cadrul acestei proceduri se va încerca din nou vânzarea unui teren agricol din comuna Bălești, sat Tămășești, care se află deja la a opta licitație, prețul fiind unul infim comparativ cu suprafața. De asemenea, și o casă cu teren arabil, situate în Peștișani, sat Frâncești, constituie un punct pe ordinea de zi a licitației din 25 aprilie. ,,1. Dosar executare: 174082518, licitația a 8-a – teren agricol extravilan, în suprafață de 1522 mp, Id Electronic 36218 – situat în Bălești, sat Tămășești, județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 8.968 lei (fără TVA); 2. Dosar executare: 309112, licitația I-a: – casă în suprafață de 141 mp, Id Electronic 36034-C1, situată în comuna Peștișani, sat Frâncești, județul Gorj; – anexă în suprafață de 27 mp, Id Electronic 36034-C2, situata în comuna Peștișani, sat Frâncești, județul Gorj; – teren intravilan în suprafață de 3100 mp, (694 mp curți construcții, 336 mp teren arabil, 2070 mp teren livezi), Id. Electronic 36034, situat în comuna Peștișani, sat Frâncești, județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 186.113 lei (fără TVA)”, se arată în documentul emis de AJFP Gorj. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: cererea de participare la licitație și oferta de cumpărare, completată conform Ordinului nr.987/2020 – anexa nr.11, să cuprindă contul bancar în care se solicită restituirea taxei de participare la licitatie, în cazul în care nu ați fost declarat adjudecatar; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

  1. Aceasta licitatie organizata de Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice din cadrul AJFP Gorj demonstreaza eforturile constante ale autoritatilor pentru recuperarea datoriilor si mentinerea echilibrului fiscal in judet. Este trist faptul ca un teren agricol si o casa cu teren arabil ajung sa fie vandute in urma unor datorii neachitate, dar acest lucru este necesar pentru mentinerea functionarii corecte a sistemului fiscal. Sper ca cei interesati sa se prezinte la licitatie si sa ofere oferte de cumparare in conformitate cu normele impuse de AJFP Gorj, astfel incat procesul sa se desfasoare fara probleme sau contestatii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here