Cont unic pentru plata obligaţiilor fiscale

613

Începând de acum o lună, contribuabilii gorjeni îşi plătesc datoriile către buget într-un cont unic, 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia. Categoriile de obligaţii fiscale care se plătesc în contul unic sunt prevăzute în anexa la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1612/2018 pentru aprobarea nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic. Impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.

Plăţile efectuate după data de 1 iulie 2018 pentru stingerea obligaţiilor fiscale în conturile unice 20.A.47.01.00 şi 55.02 vor fi redirecţionate de către unităţile de Trezorerie a Statului în contul unic 55.03 până la data de 30 septembrie 2018. După această dată, eventualele plăţi efectuate de contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 şi 55.02 se vor returna plătitorilor. Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală www.anaf.ro, accesând următorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/legislatie/ro_anaf_asiscontr_pf_legislatie/ro_anaf_asistcontr_legislatie_ordine_anaf/!ut/p/a1.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here