Construcţii ilegale, pe terenurile altora cu sprijinul funcţionarilor Primăriei Peştişani

410

Nu m-am încumetat să scriu mare lucru despre numeroasele isprăvi la marginea legii ori sub prevederile ei ale Mariei Mariana Gureanu din mai multe motive .Iert, dar nu uit mârşăviile sale privind actul prin care se obliga să se ocupe de viaţa bătrânei Gica lui Soare – de care nu are grijă chiar deloc -, mai ales că femeia de vreo 86 de ani mi-e rudă mai de departe. Ceea ce a comis cu ocuparea abuzivă a terenurilor arabile a mai multor oameni din satul Peştişani, pe care-a construit un grajd pentru animale şi un solar – toate îngrădite – întrece orice măsură. Nu doar a bunului simţ, dar şi a nerespectării legilor statului. Cu compromisurile de rigoare – cumpărate sau nu, n-am ştire, dar degeaba nu face nimeni nimic.

Ultima cerere către Primarul împuternicit, de fapt, adresată „vicelui” Ilie Fuiorea-Bute
Marina Bunescu, soţia lui Ion Bunescu, de loc din Prigoria, ca moştenitoare a lui Beacă Gheorghe solicită prin această cerere, depusă încă din data de 30.10.2012, sub nr. 5941 la registratura Primăriei comunei Peştişani, ca în locul numit “Sub Deal” să se constituie o comisie prin care să i se aducă la cunoştinţă ce acte de proprietate au stat la baza eliberării unei adeverinţe de proprietate numitei Maria Mariana Gureanu pe acest teren.
Petiţionara, fostă verişoară primară cu primarul suspendat Florin Pavel, nu profitase de rudenia cu ex-primarul ca să-şi obţină titlul de proprietate. Ea menţionează că pe acest teren posedă act de vânzare cumpărare pe numele defunctului Gh. I. Beacă şi terenul ţine de la vecinul Ion Andon Nicolcioiu(la Răsărit) până în şoseaua ce merge la Tismana, învecinându-se, la sud, cu Gheorghe Roşca şi la Nord cu Nicola Gr. Pavel.
De asemenea, mai solicită eliberarea actelor de proprietate pe acest teren, întrucât figurează în registrul agricol 1959-1962(până în anul colectivizării!). Menţionează că nu s-au făcut niciun fel de măsurători, aşa cum a cerut încă din cererea depusă la 30 Octombrie, şi la care n-a primit vreun răspuns.
Cererea ultimă este din 7.02.2013, iar precedenta din 27.12.2012(conform datei de pe copia xerox).

Altă cerere nerezolvată
Şi Nicolae Gh. Roşca, evident tot din comuna Peştişani, îndrăznise încă de pe 30.10.2012, să se adreseze celui care semnează Pentru/Primar, Ilie Fuiorea-Bute, viceprimarul investit cu puteri de primar adevărat, cu respect, să dispună deplasarea unei comisii în baza Legii 18/1991 în acelaşi loc numit Sub Deal pentru a măsura şi stabili amplasamentul proprietăţii mamei sale Roşca Gh. Maria.
Comisia s-a deplasat, dar un membru al comisiei, Victor Coteţ, implicat şi în alte dosare penale ca învinuit pentru acordarea ilegală de titluri de proprietate, s-a certat cu petenţii ameninţându-i că „dacă Primăria a acordat adeverinţe nu mai au nicio şansă!”

Hoţul strigă hoţii!
Cu mai mulţi ani în urmă, Ioana-Mariana Blendea se adresase Inspectoratului de Poliţie Gorj, cu cererea nr. 104038, din 05.03.2007, prin care o reclamase tot pe veşnic nemulţumita Maria Mariana Gureanu. IPJ Gorj răspundea că la Postul de Poliţie Peştişani „se află în lucru dosarul de cercetare penală cu nr. 746/P/2007, în care numita Gureanu Maria Mariana a reclamat pe soţul dvs. Blendea Ion, pentru infracţiunea de tulburare de posesie, ocupând o lăţime de 6 metri din lotul situat în punctul fosta Ferma cartofului”.

Nici primarul-suspendat Pavel nu-i străin
Am luat documentele pe sărite, dar o adresă semnată de primarul Pavel nu-i da dreptate soţului verişoarei sale Marina Bunescu. O adresă a comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar nr. 4552 din 08.09.2011, către Bunescu Ion este tot paralelă cu adevărul.
O cităm în întregime: “Prin cererea dvs. înregistrată la Primăria Peştişlani, Judeţul Gorj, sub nr. 4552/2001 solicitaţi deplasarea comisiei la punctul „Sub Dealul Manilor” pentru stabilirea amplasamentului terenului pe care îl deţineţi în baza actului de vânzare de la Beacă Gheorghe şi Pavel Nicolae.(Pavel fiind tatăl Marinei Bunescu, deci verişoară cu actualul primar-suspendat!, n.m.)
Răspundem adresei dvs, şi vă comunicăm că pentru acest teren a fost dispusă expertiză tehnică de specialitate în dosarul nr. 2421-318-2007 în care aţi avut calitatea de reclamantă, ocazie cu care expertul desemnat a menţionat că o parte din terenul dvs. este ocupat.(Şi asta în ciuda documentului pe care-l prezentăm alăturat, parţial, în facsimil).
Aşa cum a fost menţionat şi pe parcursul desfăşurării procesului civil, terenul în litigiu este reconstituit în favoarea numitei Gureanu Maria Mariana”.

Primar, ing. Florin Pavel
Cu un alt prilej, continuând documentarea, voi lămuri mai multe în acest caz, dar şi mai ales în acordarea interesată a unor titluri de proprietate la păduri. Unuia care avea lemne pe teren i s-a dat în altă parte. Iar aceluia care „cotiza” cu ceva la referenţi agricoli membri ai Comisiei de Fond Funciar li se da titlu pe un teren defrişat deja. Politica aceasta continuă şi astăzi, chiar dacă primarul-suspendat ing. Florin Pavel încă n-a scăpat de ponoase.
Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here