Constantin Morega – un scriitor care promovează valorile culturii gorjeneşti

922

MoregaÎn cartea ”Autori Gorjeni şi cărţile lor” (Dicţionar), Editura ”Măiastra” Târgu-Jiu 2007, la pagina 246, printre alţi scriitori gorjeni se află şi Constantin Morega. A început să scrie cu mulţi ani în urmă. A colaborat la diferite ziare şi reviste – aşa cum au fost ziarul ”Înainte”, ”Crinul satelor” ş.a. Ca sociolog a scris lucrări de specialitate ca: ”Integrarea în muncă şi în viaţa socială a muncitorilor proveniţi din mediul sătesc în industria mineră Motru” ş.a.

În palmaresul scrierilor lui Constantin Morega se află până acum 14 cărţi scrise pe diferite teme care au văzut lumina tiparului. A constribuit la valorificarea culturii şi imaginii judeţului Gorj. De-a lungul anilor a lăsat în urma sa o serie de cărţi care au fost şi sunt mult apreciate de către cititori.

Deşi spaţiul nu ne permite să ne referim pe larg – la cărţile scrise de sociologul Constantin Morega, tangenţial amintim despre titlul acestora.

Prima carte se intitulează: ”Ineditul în cunoaşterea adevărului despre construcţia monumentului de la Padeş”, scrisă în anul 2003. La construcţia acestui obelisc şi-a adus contribuţia un comitet sătesc din care au făcut parte învăţătorii Nicolae Spineanu şi Ghiţă Bratiloveanu, arhitectul State Baloşin ş.a. Această construcţie a infinitului s-a efectuat în perioada anilor 1927-1934.

În anul 2005, autorul Constantin Morega a scris cartea ”Legende de pe plaiurile Gorjului”. Aceasta ne dovedeşte că Gorjul nu este numai o zonă istorică şi pitorească, ci şi a locului unde s-au zămislit o serie de legende nemuritoare.

Tot în anul 2005 Constantin Morega a scris Monografia comunei Padeş care pe lângă caracterul descrierii în spiritul sociologic, cuprinde o bogată iconografie instructivă şi atrăgătoare ochiului cititorului.

Având o concepţie despre lume care este trecătoare, Constantin Morega a scris şi unele cărţi cu caracter religios. În 2005 a scris cartea ”Poezii religioase”, iar în 2009 a scris valoroasa carte ”Sfintele mănăstiri şi biserici din judeţul Gorj”. Aceste cărţi sunt de excepţie pentru care autorul Morega Constantin a fost felicitat de Mitropolitul Olteniei – IRINEU.

O altă carte scrisă de Constantin Morega este ”Zona etnografică Gorj”, apărută în anul 2006. Această carte este rodul unei activităţi neobosite ale autorului care a cercetat o serie de vestigii cu caracter etnografic de pe teritoriul Gorjului, îndeosebi Muzeul de la Curtişoara. Prefaţa acestei cărţi este alcătuită de profesorul doctor Radu Octavian Maier de la Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei Române Constantin Brăiloiu – Bucureşti.

În anul 2007, Constantin Morega a scris cartea ”Obiceiuri şi Tradiţii şi Credinţe”. Această carte după cum povesteşte autorul a fost scrisă noaptea la lumânare. A scris şi la un conac din Plaiul Cloşani într-o perioadă când era criza de petrol lampant. În aceste condiţii a continuat scrisul la lumânare. După cum arată autorul, această carte a fost mult apreciată de către cei care au cumpărat-o, aşa cum au fost Emilia Bubulac, marea doamnă a cântecului popular gorjenesc. De asemenea, aşa după cum ne-a povestit autorul această carte a fost cumpărată şi de un neamţ, culegător de folclor de pe plaiuri europene care an de an a venit şi a cules folclor şi din zona Gorj. Translatorul său citind cuprinsul acestei cărţi, neamţul a aprecit că obiceiurile de nuntă din judeţul Gorj sunt cele mai frumoase din Europa.

O altă carte scrisă de Constantin Morega în 2007 este ”Lumini peste veacuri”, este o monografie a sistemului hidro-energetic din judeţul Gorj. Această carte, după cum mărturiseşte autorul a scris-o la cerinţa lui Selişte Romeo– director al Hidroconstrucţia Gorj. Aşa cum arăta Constantin Morega: ”Domnul director Selişte Romeo m-a rugat să scriu şi despre domeniul său de activitate. Noi ne-am luptat cu stâncile munţilor să le mutăm dintr-un loc în altul. Prin creerul munţilor am realizat galerii de captări secundare pentru a aduce apa la hidrocentrale. Ne-am luptat cu apele Cernei, Motrului şi Jiului, le-am îmblânzit şi se folosesc acum pentru a produce Tismanei energie şi lumină, şi despre noi n-a scris nimenea până acum. Scriind această carte i-am satisfăcut această cerinţă domnului director Selişte Romeo.”

În anul 2008, Constantin Morega a scris cartea ”Cântecele – izvoare folclorice din zona Gorj”. Este o carte care cuprinde peste 500 de cântece pe genuri de activitate folclorică, care au fost culese din aşezările gorjeneşti. Se consemnează toată gama de instrumente muzicale din care se cântă, solişti vocali şi instrumentali din mediu rural şi urban cât şi cu caracter instituţionalizat de la nivelul municipiului Târgu-Jiu. Autorul Constantin

ne-a mărturisit cu multă mândrie că această carte a fost cumpărată şi apreciată pe unde a pătruns în diferite regiuni ale ţării. De asemenea, în anul 2011 un neamţ a solicitat această carte pe care autorul i-a trimis-o. Aceasta

i-a transmis sincere mulţumiri, arătând că această carte a luat-o pentru fiul său care este director al Bibliotecii din Berlin, cartea stând în patrimoniu acesteia.

O altă carte scrisă de Constantin Morega în 2011 este pe tema ”Adevărul despre dragoste, căsătorie, sex şi sexualitate”, care este prefaţată de domnul director al Spitalului Târgu-Jiu, Vasile Stănculete. În cuprinsul cărţii se află o serie de subiecte cu privire la dragoste, căsătorie, sex şi sexualitate. Conţinutul acestei cărţi are o mare valoare documentară, mai ales că autorul a efectuat pe această temă şi o cercetare sociologică la ”Liceul Gheorghe Magheru” şi la ”Fabrica de confecţii din municipiul Târgu-Jiu.”

În anul 2011 Constantin Morega a scris cartea ”Pe urmele lui Tudor Vladimirescu”. În urma cercetărilor efectuate, vine cu o serie de completări la biografia lui Tudor Vladimirescu( cu privire la numele real al tatălui lui Tudor Vladimirescu, al lui Tudor Vladimirescu, despre biserica lui Tudor Vladimirescu de la Prejna, despre Cula lui Tudor Vladimirescu de la Cerneţi. De ce a plecat Tudor Vladimirescu de la boierul Nicolae Glogoveanu? De ce a pornit Revoluţia din 1821 de la Padeş ş.a. despre personalitatea lui Tudor Vladimirescu, oglindită în istorie, literatură, folclor, prin monumente istorice, teatru şi poezie. În această carte în mod deosebit se arată despre semnificaţia ”Adunării celei orânduite” de la Padeş unde s-a dat istorica Proclamaţie pentru eliminarea răului, dreptate şi slobozenie. Autorul consideră că trecutul istoric al poporului nostru trebuie să fie cunoscut, pentru că cine nu are trecut nu are istorie, este ca un copil fără părinţi.

De asemenea, Constantin Morega a scris piesa de teatru ”Dreptate şi slobozenie”, a cărei prefaţă este alcătuită de Nicolae Mischie – profesor doctor universitar.

În anul 2012, în trimestrul I, Constantin Morega a finalizat cartea care urmează să vadă în curând lumina tiparului, cu titlul: ”Personalităţile politice comuniste din România. Revoluţia şi eşecul comunismului românesc până la prăbuşirea acestuia şi sfârşitul Ceauşeştilor.”

În final, mai amintim şi despre cartea scrisă de Constantin Morega cu titlul: ”Gheorghe Tătărescu şi Arethia Tătărescu – personalităţi de seamă ale Gorjului”. Este un Documentar istoric privind casa lui Gheorghe şi Arethia Tătărescu, actualmente Hotelul ”EUROPA” din municipiul Târgu-Jiu. Cine lecturează această carte în ea va găsi date biografice ale lui Gheorghe şi Arethia Tătărescu şi o serie de obiective, sau fapte bune care această familie le-a lăsat pe pământul gorjenesc ş.a.

Pentru tot ce a scris până acum Constantin Morega, ca stimulent, Asociaţia cercetătorilor şi autorilor gorjeni de carte documentară, i-a înmânat ÎNSCRISUL DE ONOARE.

M.P.

1 COMENTARIU

  1. Pe dl Constatin Morega l-am intalnit in Tirgu Jiu, Cu aceasta ocazie mi-a dat un autograf pe cartea sa ”Personalităţile politice comuniste din România. Evoluţia şi eşecul comunismului românesc până la prăbuşirea acestuia şi sfârşitul Ceauşeştilor (Dezvaluiri si marturisiri) – 2012.”
    Un om deosebit, care m-a incantat cu modul sau de a povesti despre perioada comunista. Ascultam si parca retraiam anumite momente din trecut, despre care eu stiam dar fara sa cunosc amanunte.
    Si, pentru ca locul de intalnire a fost intr-un restaurant, „i-am facut cinste” pentru cinstea pe care mi-a facut-o acordandu-mi un moment din viata unui scriitor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here