Consiliul Județean Gorj a depus proiecte pentru modernizarea pe fonduri europene a două drumuri județene

579

U.A.T.-Județul Gorj a depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii, prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, două proiecte ce vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere, respectiv: ”Modernizare drum județean (675B), ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, cod SMIS 109005; Valoarea totală a proiectului este de 76.133.072,04 de lei; Lungimea drumului, supus modernizării, este de 25,58 km; Durata de implementare a proiectului este de 44 luni, de la data semnării contractului de finanțare; ”Modernizare drum județean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”, cod SMIS 108998: Valoarea totală a proiectului este de 90.447.004,32 de lei;  Lungimea drumului, supus modernizării, este de 36,55 km; Durata de implementare a proiectului este de 44 luni, de la data semnării contractului de finanțare.

Cele două proiecte, ce vizează modernizarea infrastructurii de transport, depuse de U.A.T.-Județul Gorj în cadrul Apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2, au intrat în etapa de precontractare, prin implementarea acestora Județul Gorj urmând a beneficia de o investiție atrasă de 166.580.076,36 de lei pentru modernizarea infrastructurii a rețelei de drumuri publice județene pentru o lungime totală de 62,130 km.

Până la sfârșitul lunii august 2017, U.A.T.- Județul Gorj va transmite către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, toată documentația necesară solicitată, în vederea semnării contractelor de finanțare pentru cele două proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere.

Obiectivele proiectului
Investițiile în modernizarea infrastructurii de transport vor contribui la: îmbunătățirea gradului de acces a populației aflate în zonele de pe traseele drumurilor județene la serviciile de sănătate, sociale şi educative din orașele şi municipiile din zonă, ceea ce va determina o creștere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local; creșterea mobilității populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive; punerea în valoare și creşterea potenţialului economic și social al arealului adiacent drumului judeţean, prin atragerea de investitori, în prezent descurajaţi de starea de viabilitate a drumului judeţean; creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei; reducerea timpului de călătorie atât pentru persoanele care tranzitează zona în scop turistic/afaceri/personal, cât şi pentru transportul de marfă; îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător. “Prin modernizarea sectoarelor de drum județean se vor rezolva, în cea mai mare parte următoarele probleme: zonele nu vor mai fi considerate deficitare din punct de vedere al volumului şi al calității transportului datorită conectării infrastructurii de transport rutier judeţean la reţeaua TEN-T; satisfacerea nevoilor de deplasare a cetățenilor şi a mărfurilor; dezvoltarea transportului prin asigurarea conectivităţii prin intermediul drumurilor judeţene a zonelor cu potenţial economic, determinând îmbunătăţirea comerţului şi creşterea competitivităţii la nivel regional; asigurarea securităţii în transport, a siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic şi a protecţiei mediului înconjurător; asigurarea transportului elevilor în timp şi în siguranţă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de CJ Gorj.

Având în vedere situaţia actuală a drumurilor judeţene 675 B și 675 C, investiţia propusă urmăreşte: realizarea unui profil transversal tip, conform prevederilor legale – drum judeţean cu două benzi de circulaţie; realizarea unei structuri rutiere rezistente la traficul greu, de perspectivă; asigurarea siguranței circulației auto şi pietonale; asigurarea scurgerii apelor pluviale; asigurarea durabilităţii în timp a podurilor, crescând durata de exploatare; asigurarea semnalizării corespunzătoare a drumului (marcaje transversale și longitudinale, indicatoare de circulație).
Minodora Sucea

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here