Concurs ratat pentru șase aspiranți la postul de director

496

Șase dintre candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar au ratat din start șansa de a-l promova. Asta deoarece nu s-au prezentat la prima probă a concursului, organizată ieri.

Candidații ale căror dosare au fost admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar au susținut, ieri, prima probă din cadrul acestuia – proba scrisă. Această probă a vizat evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competențelor manageriale ale candidaților și a constat în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Proba a început la ora 10.00 și s-a încheiat la ora 12.00, fiind urmată de evaluarea testului-grilă, în prezența candidaților și a doi martori aleși succesiv dintre candidați. La nivelul județului nostru, potrivit inspectorului școlar general, Ion Ișfan, erau așteptați să participe la această probă 182 de candidați, însă doar 176 dintre s-au prezentat, fiind înregistrat un număr de șase absenți. Cum toate probele sunt obligatorii, cei șase candidați absenți au ratat din start șansa de a promova concursul. Ulterior candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, cu o durată de maximum 30 de minute, în care se apreciază, conform criteriilor și punctajelor din metodologie, scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea ofertei manageriale dublate de un plan operațional pentru un an. Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarați “admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte. Este declarat “promovat” la concurs, candidatul “admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat “promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here