Concurs pentru ocuparea unor posturi la Teatrul „Elvira Godeanu”

533

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu face din nou angajări. Luna viitoare va fi organizat concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție de: actor G2 – băiat din cadrul Serviciului Artistic; inspector specialitate G II din cadrul Compartimentului Contabilitate – Financiar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru postul de actor scos la concurs, condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de viitorii candidaţi sunt: să fie absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă – Actorie; limită de vârsta 30 de ani; să aibă vechime în specialitate de minimum trei ani; tipologie căutată – june-prim pentru completarea trupei. Totodată, pentru funcţia vacantă de inspector specialitate G II în cadrul Teatrului „Elvira Godeanu”, condiţiile specifice sunt: candidaţii să fie absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă – Ştiinţe Economice; să aibă vechime în specialitate de minim trei ani.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 4 noiembrie, ora 16:00. Proba scrisă a concursurilor va avea loc pe 11 noiembrie, interviurile fiind programate pentru ziua de 13 noiembrie. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here