Concurs la Serviciul Rutier

1070

Cele 19 persoane ale căror dosare au fost validate la concursul pentru postul de operator-controlor date la Compartimentul ,,Sistematizare, control tehnic, legalitatea transporturilor și suport” din cadrul Serviciului Rutier, prin încadrare din sursă externă, vor susține, astăzi, proba scrisă. Inițial, au fost înscriși 26 de candidați, însă doi au fost declarați ”inapți” la testul psihologic, iar ceilalți au lipsit. Pe 7 martie este programată proba scrisă, iar interviul pe 12 martie. ,,Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj organizează concurs pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a postului vacant de personal contractual, respectiv operator-controlor date III-I la Compartimentul Sistematizare, control tehnic, legalitatea transporturilor și suport din cadrul Serviciului rutier, poziția 110 din statul de organizare al inspectoratului. Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportamentul în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate. Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează audio/video”, se precizează într-un comunicat al IPJ Gorj. Concursul va fi susținut la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj. În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix de culoare albastră. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here